Tulosta Tulosta Lähetä linkki Bookmark and Share

VTT:ltä uusia ratkaisuja rikollisuuteen ja terrorismiin varautumisessa

04.09.2008


Suomea pidetään turvallisena, mutta onko se sitä? Teknisten järjestelmien monimutkaistuminen ja uudet uhkatekijät voivat lisätä koko yhteiskunnan haavoittuvuutta. VTT:n näkemyksen mukaan tulevaisuudessa nousevat esille ennen kaikkea yhteiskunnan ja elinkeinoelämän järjestelmien varmistaminen, yksittäisen ihmisen turvallisuus sekä turvateollisuuden teknologiat ja uudet palvelut. Turvallisuuden varmistamiseen tarvitaan entistä enemmän teknologian tukea.

Lisää aiheesta:

Tiedote

Haastatteluvideot: Veikko Rouhiainen, Sirra Toivonen ja Ilpo Kulmala kertovat turvallisuusteknologioiden tutkimuksesta ja kehittämisestä

Veikko Rouhiaisen esitys: Teknologiaa yhteiskunnan turvallisuuden tueksi


VTT kehitti suodattimen vaarallisten kaasujen ja mikrobien torjuntaan
Lentokenttien kemiallisiin ja biologisiin iskuihin voidaan varautua

VTT on kehittänyt olemassa oleviin ilmanvaihtojärjestelmiin soveltuvan suodattimen, jolla muuten vaikeasti havaittavat vaaralliset kaasut, mikrobit ja radioaktiiviset aineet voidaan eliminoida sisäilmasta. Suodatin soveltuu erityisesti lentoasemien, mutta myös muiden kriittisten kohteiden suojaukseen. Kehitetyn teknologian avulla on myös mahdollista ehkäistä ilmassa kulkeutuvien bakteerien leviämistä sisätiloissa.

Lisää aiheesta:

Tiedote

Kuvia:
1. kuva: Zephyr – puhdasta hengitysilmaa työpisteeseen neljälle henkilölle. Kuva: Lifa Air Ltd.
2. kuva: Lifa 3G -suodatinlaite UV-valolla. Kuva: Lifa Air Ltd.
3. kuva: Lifa 3G -suodatinlaite leikkauspiirroksena. Kuva: Lifa Air Ltd.
4. kuva: Lifa 3G -suodatinlaitteet asennettuna osaksi IV-järjestelmää. Kuva: Lifa Air Ltd.

Ilpo Kulmalan esitys: Varautuminen lentokenttien kemiallisiin, biologisiin ja radiologisiin iskuihin


Siperian radan etuja nopeus ja pienempi tuotteiden korroosioriski
Tuotekohtainen suojaus tarpeen

Kaukoidän ja Euroopan välisten toimitusten merkitys on selvästi kasvanut viime vuosina. Merikuljetusten ohella Trans-Siperian rata on merkittävä reitti tuotteiden vientiin idän markkinoille. VTT on selvittänyt Siperian radan reitillä tuotteisiin kohdistuvia rasituksia. Tulosten perusteella kuljetukset ja käsittelyt radalla ovat kansainvälisesti sovittujen standardien mukaisia. Tarpeenmukainen tuotekohtainen suojaus on kuitenkin huomioitava pakkaussuunnittelussa iskuja, tärinää, lämpötilaa ja myös korroosiota vastaan. Merikuljetuksiin verrattuna Siperian radan etuja ovat nopeus ja pienempi tuotteille kohdistuva korroosioriski.

Lisää aiheesta:

Tiedote

Kuva: Tutkimuksessa tarkasteltiin Siperian rataa pitkin kulkevaa kuljetusreittiä Hamina-Busan.

Sirra Toivosen esitys: Logistiikkaketjujen turvallisuus

***

Tilastotietoa turvallisuudesta

 

 

Lisätietoja

Veikko Rouhiainen
Tutkimusprofessori
Puh. 020 722 3262, veikko.rouhiainen@vtt.fi


Pekka Maijala
Turvallisuustekniikan asiakaspäällikkö
Puh. 020 722 3260, pekka.maijala@vtt.fi