Tulosta Tulosta Lähetä linkki Bookmark and Share

Taloustieteen tohtori, vuorineuvos Kari Neilimo VTT:n senior advisoriksi

22.09.2008


VTT vahvistaa liiketoimintaosaamistaan

VTT:llä aloittanut tri. Kari Neilimo hakee VTT:n huipputeknologialle ja palveluille uusia kaupallisia sovelluksia ja mahdollisuuksia. Huipputeknologia ja sen kehittäminen ei ole itsetarkoitus, vaan tutkimuksen ja teknologian tulokset muuttuvat hyödyksi kaupallistamisen kautta. VTT:llä on useilla teknologia- ja osaamisalueilla ainutlaatuista huippuosaamista, joka tuotteistamisen ja kaupallistamisen kautta voidaan muuttaa menestyväksi liiketoiminnaksi.

Teknologian kaupallistaminen, asiakkaiden kyky ja halu hyödyntää VTT:n teknologiaosaamista ovat kilpailukyvyn ja tuloksen teon kannalta ratkaisevan tärkeitä. VTT:n toimialajohtaja Jouko Suokas toteaa, että taloustieteiden tohtori Kari Neilimolla on juuri sellaista yritys- ja liiketoimintaosaamista, jota VTT voi hyödyntää rekrytoituaan hänet senior advisorikseen.

Liiketoimintaosaaminen on jatkossa VTT:lle ratkaisevan tärkeää, kun sen kehittämää teknologiaa hyödynnetään. Neilimo tuokin uutta kompetenssia ja osaamista teknologian kaupallistamiseen.

Kari Neilimo on innostunut VTT-rekrytoinnista ja siitä, miten teknologiaa viedään tehokkaasti liiketoimintaan, miten hyödynnetään ja kehitetään esim. ICT-konseptointia.  ”Vaikka ilmaisu ”asiakaslähtöisyys” on kulunut, niin pidän sitä edelleen yhtenä tärkeimmistä yritysten ja palveluorganisaatioiden tuloksentekokeinoista. Yritysjohtajakokemukseni antaa asiakasnäkökulman lisäksi perspektiiviä ja mahdollisuuksia arvioida, miten uudet innovaatiot saadaan toimimaan. VTT:llä on jo ennestään vahvaa osaamista tällä alueella. Uskon, että voin tuoda tähän lisää näkemyksiä ja syventää osaamista VTT:n asiakkaiden ja suomalaisen yhteiskunnan parhaaksi.”

SOK:n pääjohtajan tehtävästä 31.7.2007 eläkkeelle siirtynyt Neilimo on toiminut ennen pääjohtajakauttaan mm. Tampereen yliopiston liiketaloustieteen professorina ja MBA-ohjelmajohtajana. Hän on kirjoittanut useita kirjoja liiketoimintaosaamisesta.

VTT:n teknologiaosaaminen yhdistettynä Neilimon liiketoimintaosaamiseen tarjoavat yrityksille vahvan konseptin edistää kilpailukykyään. Tästä hyötyy elinkeinoelämä ja siten koko suomalainen yhteiskunta.

 

 

Lisätietoja

Kari Neilimo
puh. 050 1754


Jouko Suokas
Toimialajohtaja
puh. 040 511 6666, jouko.suokas@vtt.fi