Tulosta Tulosta Lähetä linkki Bookmark and Share

VTT, Fläkt Woods ja Millidyne kehittivät likaa hylkivän ilmanvaihtoventtiilin

23.09.2008


VTT on kehittänyt suomalaisten Fläkt Woodsin ja Millidynen kanssa uudenlaisen likaa hylkivän pinnoitusratkaisun, jolla voidaan edistää ilmanvaihtokomponenttien, kuten tulo- ja poistoventtiilien, puhtaana pysymistä ja puhdistettavuutta. Pinnoite vähentää pölyhiukkasten ja rasvan tarttumista venttiilien pinnoille ja helpottaa venttiilien puhdistamista huomattavasti nykyiseen nähden.

Uudenlainen pinnoite voidaan tehdä tuotteen valmistuksen yhteydessä. Likaa hylkivien pinnoitteiden ansiosta puhdistustarve ja -kustannukset sekä puhdistuskemikaalien tarve vähenevät oleellisesti.

VTT:n ja pinnoitekehittäjä ja -valmistaja Millidyne Oy:n kehittämät uudet pinnoitteet ovat ns. yhdistelmämateriaaleja, joihin on saatu yhdistettyä eri materiaalien hyviä ominaisuuksia. Eri ainesosat on yhdistetty erittäin pienessä mittakaavassa, jopa ns. molekyylitasolla. Näiden uusien nanorakenteisten yhdistelmämateriaalien (ns. sooli-geelipinnoitteet) levittäminen tapahtuu nesteen kaltaisessa tilassa, ja pinnoitteet voidaan tehdä erittäin ohuiksi. Pinnoitteet ovat pääosin läpinäkyviä, ja osittain keraamisten raaka-aineiden ansiosta niillä voidaan parantaa myös kulutuskestoa. Uudet pinnoitteet hylkivät sekä pölymäistä likaa että etenkin rasvamaista sekä kosteuden mukanaan tuomaa likaa. Lisäksi likaantuneet venttiilit ovat huomattavasti helpommat puhdistaa jopa ilman kemikaalien käyttöä.

Uusien pinnoitteiden odotetaan vahvistavan ilmanvaihtolaitevalmistaja Fläkt Woods Oy:n jalansijaa nykyisillä markkinoilla sekä avaavan myös kokonaan uusia markkinoita. Fläkt Woods on patentoimassa uuden likaa hylkivän pinnoiteratkaisun ilmanvaihtosovelluksissa ja markkinoi uusia tuotteitaan CleanVent-tuotemerkillä. VTT:n tutkimusten mukaan CleanVent-tuotteen pintaan tarttuu 40 % vähemmän pölymäistä likaa kuin perinteisen venttiilin ja kevyen puhdistuksen jälkeen CleanVent-tuotteissa on vain neljäsosa pölymäistä likaa jäljellä verrattuna tavalliseen venttiiliin. Rasvaisen lian suhteen ero on vielä suurempi.

Uusia, likaa hylkiviä pinnoiteratkaisuja on kehitetty jo useita vuosia VTT:n, Millidynen ja usean muun yrityksen ja tutkimuslaitoksen yhteistyöllä, ja rahoittajana on tutkimuksissa ollut myös Tekes. Tutkimuksissa on selvitetty, miten rasva ja pöly sekä veden mukana kulkeutuva lika tarttuvat erilaisille pinnoille ja miten lian tarttumista voidaan ehkäistä. Lian tarttuminen riippuu mm. materiaalin pinnan kemiasta, sen karheudesta, mahdollisista kemiallisista reaktioista lian ja pinnan välillä sekä sähköstaattisista ilmiöistä.

Teollisuuden lisäksi tuloksista hyötyvät etupäässä kuluttajat. Esimerkiksi likaa hylkivät ilmanvaihtolaitteet vaativat vähemmän puhdistusta ja huoltoa, ovat osana terveellisempää sisäilmaa sekä säästävät ilmastointiin käytettävää energiaa estämällä lian aiheuttamaa virtausvastuksen kasvua venttiilissä.

Kuva: Uusi pinnoitusratkaisu helpottaa ilmanvaihtokomponenttien puhtaanapitoa. Kuva: Fläkt Woods.

Kuva: IR-tekniikalla toteutetut rasvalikakartat pinnoittamattoman (a) ja pinnoitetun (b) venttiilin pinnasta rasvalikaamisen ja mikrokuitu¬liina¬puhdistuksen jälkeen. Punainen väri kertoo hyvin rasvaisesta pinnan osiosta ja sininen puhtaasta. IR-tekniikkaa käytetään kemiallisten yhdisteiden, kuten tässä tapauksessa rasvan, tunnistamiseen. Kuva: VTT.

 

 

Lisätietoja

Juha Mannila
Tutkija, VTT
puh. 020 722 3702, juha.mannila@vtt.fi


Timo Kaasalainen
Tuotepäällikkö, Fläkt Woods Oy
puh. 020 442 3560, timo.kaasalainen@flaktwoods.com


Mika Kolari
Teknologiapäällikkö, Millidyne Oy
puh. 0405037891, mika.kolari@millidyne.fi