Tulosta Tulosta Lähetä linkki Bookmark and Share

VTT esittelee muistitagin mahdollisuuksia mediamuseo Rupriikissa Tampereella

07.10.2008


Esineet ja ympäristö kertovat itsestään muistitagien avulla

Tulevaisuudessa arkipäivän esineistä ja ympäristöstä saa digitaalista tietoa niihin kiinnitettyjen pienten muistitagien ja niihin yhdistettyjen antureiden kautta. Esimerkkinä muistitagien tulevaisuuden mahdollisuuksista VTT on sijoittanut Tampereen mediamuseoon Rupriikkiin karbidilampun viereen lampusta kertovaan julisteen, johon on istutettu muistitagi. Koskettamalla matkapuhelimella muistitagia saa nähtäväkseen lampun toimintaa esittelevän videon.

Muistitagien ja antureiden sisältämään tietoon pääsee käsiksi koskettamalla matkapuhelimella muistitagia tai pyytämällä matkapuhelinta löytämään lähiympäristön muistitagit. Matkapuhelin esittää muistitagin tiedon käyttäjälle. Tätä mahdollisuutta voi käyttää antamaan lisätietoa kohteesta eri tavoin.

Nykyiset tagiratkaisut perustuvat siihen, että tagista luetaan internetosoite ja puhelin hakee internetin kautta lisätietoa. Muistitagin avulla tietoon päästään käsiksi suoraan ilman internetyhteyden muodostamista. Jos tieto on suoraan esineeseen liittyvää ja pysyvää, on sen tallettaminen suoraan esineeseen mielekäs vaihtoehto. 

Muistitagiin voi tallentaa ison määrän tietoa, jota voi lukea matkapuhelimella suoraan ilman internetyhteyttä. Esimerkiksi elokuvajulisteeseen upotettu muistitagi voi sisältää elokuvan ennakkomainoksen. Koskettamalla muistitagia matkapuhelimella käyttäjä voi ladata mainosvideon heti katsottavaksi. Muistitagin avulla voisi myös keittiökoneen käyttöohje tai huonekalujen kokoamisohje olla niihin pysyvästi talletettuna.

Kehitteillä on myös muistitagi, johon voi itse tallentaa sisältöä. Kun arkipäivän esineessä on tällainen muistitagi, käyttäjä voi jättää esineeseen omia viestejään, esimerkiksi kuvia, toisten käyttäjien myöhemmin tutkittaviksi. Tämä mahdollistaa uudenlaisia sosiaalisen median sovelluksia, joissa käyttäjät voivat vaihtaa ajatuksia ja kokemuksia fyysiseen paikkaan tai esineeseen liittyen. 

Muistitagien teknisen kehitystyön rinnalla VTT tutkii käyttäjien mieltymyksiä, jotta muistitageille löydetään sopivia käyttökohteita ja käyttötapoja. VTT arvioi tulevaisuuden tekniikan käyttökokemuksia näytesovellusten avulla. Näytesovellukset on toteutettu nykytekniikalla, mutta ne toimivat samalla tavoin kuin tulevaisuudessa muistitagien mahdollistamat sovellukset. Pyytämällä käyttäjiä kertomaan mielipiteensä näytesovelluksista VTT saa tärkeää tietoa tulevaisuuden sovellusten käyttökelpoisuudesta ja niille asetetuista vaatimuksista.

Rupriikin näytesovelluksessa museoesineestä kertova video on asennettu valmiiksi testimatkapuhelimeen nykyisten tagien vähäisen muistin vuoksi. Tagi sisältää ainoastaan viitteen videoon. Lukutapahtuma on kuitenkin toteutettu mahdollisimman hyvin vastaamaan tulevaisuuden muistitagien ominaisuuksia, esimerkiksi tiedonsiirron nopeutta.

Näytesovellus on toteutettu osana EU:n rahoittamaa MINAmI-projektia (Micro-Nano integrated platform for transverse Ambient Intelligence) yhteistyössä Nokian kanssa. VTT osallistuu projektissa sekä muistitagien tekniseen kehitystyöhön että tulevaisuuden sovellusmahdollisuuksien tutkimiseen.

 

 

Lisätietoja

Eija Kaasinen
Erikoistutkija
Puh. 040 557 1005, eija.kaasinen@vtt.fi