Tulosta Tulosta Lähetä linkki Bookmark and Share

Muoviteollisuudelle kilpailukykyä uusista sähköä johtavista muoveista

12.11.2008


Ala erikoistuu, tuotteet kevenevät

VTT kehittää uusia ympäristöystävällisiä ja kustannustehokkaita sähköä johtavia muoveja. Niistä valmistetut komponentit ovat ominaisuuksiltaan entistä parempia, kevyempiä ja valmistuskustannuksiltaan edullisempia. Muoviteollisuuden tuottavuus lisääntyy myös lyhyemmästä valmistusajasta.

EU:n 6. puiteohjelman Polycond-hankkeessa kehitettävistä, sähköä johtavista muoveista valmistetuissa komponenteissa saavutetaan yli 60 prosentin painon kevennys. Pääosin ESD-suojaukseen (electrostatic discharge) räätälöidyissä materiaaleissa saavutetaan myös sisäisen EMI-suojauksen (elctromagnetic shileding) taso. Komponentit ovat myös entistä edullisempia, sillä muovien valmistuskustannukset alentuvat merkittävästi. Sähköä johtavien muovien valmistusaikaa on onnistuttu lyhentämään jopa 80 prosentilla, mikä parantaa muoviteollisuuden tuottavuutta huomattavasti. Uudet muovit tuovat siten teollisuudelle kannattavuutta ja kilpailukykyä.

Polycond-hankkeessa kehitetään EU:n muovituotteiden valmistajille uutta tekniikkaa ja tarjotaan pitkävaikutteisia ratkaisuja teknisiin haasteisiin, joihin vastataan monitieteellisesti. Lisäksi tarjotaan teollisuudelle teknologian siirtoa ja koulutusta.

VTT:n sähköä johtavien polymeerien tutkimus on hyvin monipuolista. Tutkimuksen aiheina ovat sekä sähköä johtavat nanopartikkelitäyteaineistetut muovit että ICP-johdepolymeerit, joita valmistetaan laboratoriomittakaavasta aina pilot-mittakaavaan asti. VTT kehittää yhdessä asiakkaidensa kanssa johdepolymeerimateriaalien uusia sovelluksia.

Polyaniliiniin liittyvien johdepolymeerisovellusten tutkimuksessa VTT toimii läheisessä yhteistyössä Panipol Oy:n kanssa. Panipol Oy osallistuu myös Polycond-hankkeeseen.

VTT:n tutkimuksen sovelluskohteita ovat painettava elektroniikka, johtavat painovärit, antistaattiset suojamateriaalit, sulatyöstettävät muovit ESD-sovelluksiin, anturi- ja polttokennomateriaalit ja älykkäät pakkaussovellukset. 

 

 

Lisätietoja

Kirsi Immonen
Tutkija
Puh. 040 518 5351, kirsi.immonen@vtt.fi


Jaakko Raukola
Asiakasjohtaja
Puh. 040 527 2684, jaakko.raukola@vtt.fi


Juha Sarlin
Erikoistutkija
Puh. 040 517 1433, juha.sarlin@vtt.fi