Tulosta Tulosta Lähetä linkki Bookmark and Share

Siirrettävä tienvarsilaitteisto paljastaa hetkessä ohi ajavat liikennerikkojat

20.11.2008


VTT ja Emtele Oy kehittävät edelleen liikenneturvallisuutta

VTT ja Emtele Oy kehittävät siirrettävää liikenteen valvontalaitteistoa, joka kykenee automaattisesti mittaamaan ohi ajavien ajoneuvojen nopeuden, korkeuden ja ajoetäisyyden sekä arvioimaan raskaiden ajoneuvojen jarrujen kuntoa. Tavoitteena on liittää laitteistoon myöhemmin myös liikkuvan ajoneuvon painon ja tien pinnan kitkan mittaus.

Uudenlainen automaattinen liikenteen valvonnan ratkaisu perustuu VTT:n ja Emtele Oy:n kehittämään konenäköteknologiaan, digitaalisen mittaustiedon jalostamiseen sekä viestintäteknologiaan. Emtele Ltd:n kehittämä tiedonsiirtoratkaisu liittää valvontalaitteiston ja sen tuottaman tiedon suoraan poliisiviranomaisten sekä muiden tieviranomaisten käyttöön.

Ensivaiheessa poliisit voivat tarkkailla laitteiston välittämää tietoa valvontapisteestään. Myöhemmin laitteistoa kehitetään siten, että sen keräämä tieto voidaan ohjata suoraan partioivan poliisiauton mobiilipäätelaitteisiin.

Liikkuva poliisi osallistuu projektiin neuvonantajana sekä liikenneturvallisuuden asiantuntijana. Poliisihallinnon osallistuminen hankkeen neuvotteluryhmään tuo mukaan loppukäyttäjien näkökulman projektin alusta alkaen.

Valvontalaitteisto kehitetään EU-rahoitteisessa ASSET-Road -hankkeessa. Hankkeen tavoitteena on liikenneturvallisuuden parantaminen. Siihen tähdätään opastamalla kuljettajia noudattamaan liikennemääräyksiä sekä tarjoamalla viranomaisille liikenteen havainnointiratkaisuja ja niiden keräämää tietoa.

VTT tutkii hankkeessa myös RFID-teknologian hyödyntämistä sähköisenä rekisterikilpenä. RFID-teknologia toimii siten, että lukijalaite tunnistaa autoon rekisterinkilven lisäksi sijoitetun sähköisen merkinnän mahdollistaen siten ajoneuvon etätunnistamisen.

Hankkeessa kehitetään kolme toisistaan poikkeavaa liikenteen valvonnan laitteiston prototyyppiä. Näiden avulla tehostetaan liikenteen valvontaa Suomessa, Saksassa ja Ranskassa. Hankkeen kokonaisarvo on 8,1 miljoonaa euroa, josta suomalaisten osapuolien osuus on 1,4 miljoonaa euroa.

 

 

Lisätietoja

Matti Kutila
Erikoistutkija, VTT
Puh. 020 722 3619, matti.kutila@vtt.fi


Jussi Vasama
Järjestelmäarkkitehti, Emtele Oy
Puh. 050 381 0227, jussi.vasama@emtele.com


Pasi Kemppainen
Kehittämispäällikkö, Liikkuva poliisi
Puh. (09) 1344 7356, pasi.kemppainen@poliisi.fi