Tulosta Tulosta Lähetä linkki Bookmark and Share

Markku Pentikäinen paperiteollisuudesta VTT:lle senior advisoriksi

10.12.2008


Paperiteollisuudessa liiketoiminnan vetäjänä ja kehittäjänä toiminut Markku Pentikäinen aloittaa VTT:llä 1.1.2009. Pentikäinen tulee toimimaan VTT:llä nimikkeellä senior advisor. Hänen avainalueenaan on etsiä VTT:n huipputeknologioille ja palveluille uusia kaupallisia sovelluksia, etenkin voimakkaasti kasvavasta pakkausteollisuudesta.

Liiketoimintaosaaminen on VTT:lle tärkeää, kun sen kehittämää teknologiaa hyödynnetään. Pentikäinen tuo uutta kompetenssia ja osaamista teknologian kaupallistamiseen, erityisesti koko pakkauspuolen arvoketjuun.

VTT lisää osaamistaan juuri teknologian kaupallistamisessa. Asiakkaiden kyky ja halu hyödyntää VTT:n teknologiaosaamista ovat kilpailukyvyn ja tuloksen teon kannalta avaintekijöitä.

”Teknologiat VTT:llä hallitaan hyvin, mutta kaupallistamisen puolella on tarvetta lisäosaamiseen. On ymmärrettävä koko liiketoiminnan arvoketju, jotta saa käsityksen, miten tuotteen arvo muodostuu ja miten uusien teknologioiden mukaan tulo vaikuttaa tähän. Lisää haasteita sekä mahdollisuuksia tulee kaupan ja arvoketjujen vahvasta kansainvälistymisestä,” toteaa VTT:n toimialajohtaja Jouko Suokas.

Uusilla kuitupohjaisilla pakkauksilla on kasvava kysyntä. Teknologiaa tulee VTT:n mukaan kehittää vastaamaan markkinoiden tarvetta. Pakkauksiin liittyvät uudet ominaisuudet, kuten älykäs pakkaus, suojakalvot (barrierit) ja uudet kuiturakenteet, ovat jo kaupallistamisen kynnyksellä.

Markku Pentikäistä kiinnostaa erityisesti kaupan ja jakelun kehittyminen sekä pakkausten rooli tässä muutoksessa. Kiintoisan tästä tekee se, että kauan puhuttu älykkyys pakkauksissa on nyt teknisesti mahdollista toteuttaa ja verkossa tapahtuva nettiostaminen on muuttamassa myös pakkausten tehtäväkenttää.

DI, eMBA Markku Pentikäinen on saanut laajan kansainvälisen kokemuksensa toimiessaan teollisuudessa erilaisissa vaativissa tehtävissä. Hän on ollut pitkään vastuussa Stora Enson pakkausliiketoiminnasta sekä toiminut Imatran tehtaiden paikallisjohtajana, vastannut yhtiön Aasian ja Venäjän liiketoimintojen kehittämisestä sekä T&K:sta, energiasta ja Suomen integroimattomista sellutehtaista.

VTT:llä on useilla teknologia- ja osaamisalueilla ainutlaatuista huippuosaamista, joka tuotteistamisen ja kaupallistamisen kautta voidaan muuttaa menestyväksi liiketoiminnaksi. Tästä hyötyvät niin elinkeinoelämä kuin myös koko suomalainen yhteiskunta. Sillanrakentajina teknologioiden ja liiketoiminnan välillä toimivat yritysmaailmassa kovan kokemuksen hankkineet senior advisorit. Markku Pentikäisen lisäksi VTT:n senior advisoreita ovat vuorineuvos Kari Neilimo ja tekniikan tohtori Juho Mäkinen.

 

 

Lisätietoja

Markku Pentikäinen
Johtaja
puh. 0400 498 531


Jouko Suokas
Toimialajohtaja, VTT
puh. 040 511 6666, jouko.suokas@vtt.fi