Tulosta Tulosta Lähetä linkki Bookmark and Share

Rakentamisen näkymät heikentyneet voimakkaasti Euroopassa

15.12.2008


VTT: Yritysten ja julkishallinnon kehityspanostuksia tarvitaan juuri nyt tukemaan alan elpymistä, kilpailukykyä ja uusiutumista

Rakentamisen kokonaismäärä Euroopassa vähenee jo tänä vuonna noin 2,5 prosenttia ja ensi vuonna tuoreen Euroconstructin ennusteen mukaan noin 4,5 prosenttia. VTT:n arvion mukaan tämä merkitsee noin parin miljoonan työpaikan vähenemistä rakennustyömailta, rakennustuoteteollisuudesta ja alan palveluista. Monissa maissa suunnitellaan elvytystoimia korjaus- ja infrarakentamiseen. Näiden taustalla on tavoite uusien ja nykyisten rakennusten energiatehokkuuden parantamiseksi ja EU:n päästö- ja energiansäästötavoitteiden saavuttamiseksi. Laskusuhdanne on nähtävä myös mahdollisuutena alan asiakkaille ja toimijoille. Nyt on aika uudistaa alan rakenteita ja toimintatapoja vastaamaan uusia vaatimuksia. VTT:n mukaan nyt on perusteltua panostaa tutkimukseen ja osaamiseen. T&K:n avulla parannetaan kilpailukykyä sekä synnytetään uusia laatua, tehokkuutta ja energiatehokkuutta parantavia ratkaisuja.

Asuntorakentaminen kääntyi laskuun Euroopassa jo vuonna 2007. Laskuvauhti tänä ja ensi vuonna on Euroconstructin arvion mukaan lähes 15 prosenttia vuodessa. Asuntorakentamisen määrä vähenee edelleen myös vuonna 2010. Euroconstruct on Euroopan rakennussuhdanteiden ennakointiin erikoistuneiden tutkimuslaitosten verkosto.

Kehitystä kuvaa vuosina 2006 ja 2009 aloitettujen asuntojen rakentamisen määrän vertailu. Euroopassa aloitettiin huippuvuonna 2006 2,4 miljoonan asunnon rakentaminen. Ensi vuodelle ennakoitu aloitusmäärä on miljoona asuntoa pienempi.

Myös asuntojen hintojen odotetaan laskevan. Vain 3 Euroconstructiin kuuluvaa maata ennakoi asuntojen hintojen pysyvän ennallaan tai nousevan hieman. 11 Euroopan maata arvioi asuntojen hintojen putoavan 10–20 prosenttia ensi vuonna.

Myös toimitilarakentamisen ennakoidaan vähenevän vuosina 2008–2010. Toimitilarakentamisessa suurimmat vähennykset ovat Irlannissa ja Espanjassa. Markkinat vähenevät selvästi myös Suomessa, Hollannissa ja Ranskassa.

Euroconstructin ennusteen mukaan myös korjausrakentamisen kasvu pysähtyy Euroopassa. Ensi vuoden ennuste on lievästi vähenevä. Vuonna 2010 odotetaan kuitenkin jo kasvua. Monissa maissa kuluttajien ostovoima ja työllisyysnäkymät heikentyvät siinä määrin, että se vaikuttaa korjausrakentamisen kehitykseen. Monet maat suunnittelevat kuitenkin korjausrakentamista tukevia toimenpiteitä.

Ainoa lähivuodetkin kasvussa oleva rakentamisen sektori on infrarakentaminen. Tosin Länsi-Euroopan maissa myös sen ennakoidaan vähenevän ensi vuonna. Uusien Itä-Euroopan EU-maiden selkeän kasvun ansiosta kokonaismäärä kasvaa kuitenkin hieman Euroconstruct-maissa. Myös infrarakentamiseen suunnitellaan elvytystoimenpiteitä monissa maissa.

Suurimmat vähennykset rakentamisen kokonaismäärässä ovat Irlannissa ja Espanjassa, joissa rakentamisen määrä on kuluvalla vuosituhannella kasvanut erittäin runsaasti. Vuonna 2009 rakentaminen pysyy ennallaan tai vähenee kaikissa Länsi-Euroopan maissa. Keskisen Itä-Euroopan maissa näkymät ovat hieman paremmat Unkaria lukuun ottamatta.

Rakennusalan T&K:hon panostettava lisää juuri nyt

Euroopassa rakentamiseen käytetään Euroconstructin ennusteen mukaan vuonna 2010 yli 100 miljardia euroa vähemmän kuin vuonna 2007, jolloin rakennusmarkkinat olivat 1450 miljardia euroa. ”Euroopassa häviäisi näin parissa vuodessa yli miljoona työpaikkaa rakennustyömailta ja sama määrä rakennustuoteteollisuudesta ja rakentamisen palveluista”, VTT:n asiakasjohtaja Pekka Pajakkala sanoo. Kiinteistö- ja rakennusala on suurin klusteri kaikissa kansantalouksissa. Siellä käytetään lähes kaikilla muilla toimialoilla tuotettuja tuotteita ja palveluja. Rakentamisen vähenemisen vaikutukset tulevat siis näkymään laajalti.

”Laskusuhdanne on nähtävä myös mahdollisuutena niin alan asiakkaille kuin rakentajille. Hinnat putoavat kautta linjan, ja rakentajat kuuntelevat asiakkaita eri lailla kuin viime vuosien noususuhdanteessa. Jatkossa on hyvä aika tehdä edullisia hankintoja, jos omat edellytykset, tarve ja rahoitus ovat kunnossa. Myös rakentajien alihankintojen ja monien rakennustuotteiden ja materiaalien kustannukset pienenevät. Raaka-aineiden hinnat ovat poikkeuksellisen alhaalla.”

Suomen rakennusala yhä suuremmaksi osaamisen nettoviejäksi

Suomi on rakentamisen, rakennustuotteiden ja alan osaamisen nettoviejä. ”Meillä on paljon sellaista osaamista, johon uudistuva kysyntä rakentamisen laskukauden jälkeisessä rakentamisessa kohdistuu. Vahvoja osaamisalueita ovat mm. teolliset rakentamisratkaisut, rakennus- ja aluetason konseptit ja teknologiat energiatehokkaaseen, kestävään rakentamiseen sekä tiedonhallinnan sovellukset. Suomen tulisi nyt pyrkiä lisäämään näiden osaamisiensa vientiä kansainvälisille markkinoille. Kilpailu lähivuosina on kuitenkin todella kovaa, kun rakentaminen vähenee kaikkialla. Ponnistelujen tuleekin suuntautua sekä lähivuosista selviytymiseen että uuteen nousukauteen.”

Joulukuun 5. päivänä Brysselissä esitelty Euroconstruct-ennuste on laadittu eri maissa marraskuun alussa, minkä jälkeen talousnäkymät ovat edelleen synkentyneet. Euroconstruct-jäsenten ennusteissa kuukausi sitten ennakoidaan bruttokansantuotteen kasvavan Euroopassa 1,2 prosenttia tänä vuonna. Ensi vuonna bruttokansantuote ei ennusteen mukaan kasva lainkaan. Uusimmat bruttokansantuote-ennusteet ovat kuitenkin selkeästi miinusmerkkisiä monissa maissa. VTT arvioi jo lokakuun lopussa Suomen bruttokansantuotteen painuvan ensi vuonna miinukselle rakentamisen voimakkaan supistumisen takia.

Suomen edustajana Euroconstruct-verkostossa toimii VTT.

Uusien asuntojen aloitusmäärä

Bruttokansantuotteen ja rakentamisen määrän muutos Euroopassa

 

 

Lisätietoja

Pekka Pajakkala
Asiakasjohtaja
Puh. 0400 476 249, Pekka.Pajakkala@vtt.fi


Erkki Lehtinen
Johtava tutkija
Puh. 0400 622 604, Erkki.Lehtinen@vtt.fi