Tulosta Tulosta Lähetä linkki Bookmark and Share

VTT kehitti uuden menetelmän puukuitupitoisten tuotteiden muokkaamiseen

23.01.2008


Uusia ominaisuuksia biomuovi-, paperi- ja pakkaustuotteisiin

img

VTT on kehittänyt menetelmän, jolla voidaan laajentaa ligniinipitoisten puukuitujen ja muiden luonnonkuitujen sekä kuitutuotteiden käyttömahdollisuuksia. Menetelmä tarjoaa uuden keinon räätälöidä ympäristöystävällisellä tavalla kuitupitoisiin tuotteisiin haluttuja ja jopa uusia ominaisuuksia. Esimerkiksi kuitumateriaalien kosteuskäyttäytymistä tai sähköisiä ominaisuuksia voidaan säädellä uuden menetelmän avulla.

Uusi kemiallis-entsymaattinen puukuitumateriaalin käsittelymenetelmä antaa valmistajille mahdollisuuden muuttaa kuitujen ominaisuuksia vastaamaan entistä paremmin lopputuotteen vaatimuksia. Menetelmän avulla voidaan parantaa ligniinipitoisten kuitumateriaalien alkuperäisiä ominaisuuksia tai luoda niihin täysin uusia ominaisuuksia. Halutut muutokset kuitumateriaalin ominaisuuksiin saadaan aikaan liittämällä materiaaliin sopivia kemiallisia yhdisteitä kemiallisen tai entsymaattisen käsittelyn avulla. 

Puukuitutuotteet imevät itseensä luonnostaan kosteutta. Uuden menetelmän avulla voidaan ligniinipitoisen kuitumateriaalin kosteudenkestoa säädellä ja saada aikaan jopa vettä hylkivää materiaalia. Tämä muokkausmahdollisuus laajentaa puukuitujen käyttömahdollisuuksia esimerkiksi pakkausteollisuudessa.

Yhdistelmämateriaaleja käyttävät tuotannonalat, kuten biomuovi-, rakennus-, paperi- ja pakkausteollisuus, voivat kehittää VTT:n menetelmällä tuotteidensa ominaisuuksia. Esimerkiksi suodatinpapereista voidaan menetelmän avulla valmistaa antistaattisia.

Perinteisiin kemiallisiin käsittelyihin verrattuna VTT:n kemiallis-entsymaattinen kuitumateriaalien muokkausmenetelmä säilyttää paremmin kuitujen ominaisuudet ja kohdistuu tarkasti kutumateriaalin tai kuitutuotteen pintaan. Menetelmä on helppo ottaa käyttöön teollisuudessa nykyisissä kuitutuotteiden valmistus- ja viimeistelyprosesseissa.

”Kuitujen muokkaaminen kemo-entsymaattisesti luo aivan uusia mahdollisuuksia sekä nykyisten kuitutuotteiden prosessointiin että uusien, räätälöityjen kuitutuotteiden valmistamiseen paperi- ja pakkausprosessissa Tulevaisuudessa ominaisuuksiltaan muokatut luonnonkuidut saattavat olla varteenotettava vaihtoehto esimerkiksi synteettisille kuiduille erilaisissa teollisuuden käyttämissä komposiiteissa”, toteaa VTT:n erikoistutkija Anna Suurnäkki.

Lisätietoja:

VTT, erikoistutkija Anna Suurnäkki, puh. 020 722 7178