Tulosta Tulosta Lähetä linkki Bookmark and Share

Väitös mikro- ja nanorakenteiden vaikutuksista optisten komponenttien valmistuksessa

23.06.2008


img

VTT:n tutkija, diplomi-insinööri Jussi Hiltunen on väitöstyössään tutkinut keinoja, joilla voidaan parantaa optisten komponenttien ominaisuuksia ja valmistustapoja. Hiltusen väitös ”Microstructure and superlattice effects on the optical properties of ferroelectric thin films” (Mikro- ja superhilarakenteiden vaikutukset ferrosähköisten ohutkalvojen optisiin ominaisuuksiin) tarkastetaan 27.6.2008 klo 12 Oulun yliopistossa, Raahensali L10 (Pentti Kaiteran katu 1, Oulu).

Optisten järjestelmien kehittämiselle on kasvava tarve erityisesti tietoliikenteessä ja mittaustekniikan alalla. Nykyistä pienemmät ja suorituskykyisemmät optiset järjestelmät lisäisivät niiden käyttömahdollisuuksia sekä kulutuselektroniikassa että teollisuuden sovelluksissa.. Sen takia optiset komponentit pyritään kokoamaan samalle alustalle joko niin, että ne liitetään paikoilleen erikseen valmistettuina osina tai valmistamalle ne suoraan alustalle optiseksi piiriksi kuten elektroniikan komponentit puolijohdealustalle. Optiikassa hyödynnetään tällöin eri materiaalien ominaisuuksia, jotka usein ovat kuitenkin riippuvaisia käytetystä valmistusmenetelmästä.

Tiettyjen materiaalien optisia ominaisuuksia voidaan ohjata sähköllä. Jussi Hiltunen kehitti väitöstyössään näiden aktiivisten materiaalien mikro- ja nanorakenteiden muokattavuutta säätämällä valmistusolosuhteita sekä tutki materiaalin rakenteen muutoksen vaikutusta niiden optisiin ominaisuuksiin.

Tutkimustyössä todettiin, että materiaalien ohutkalvorakenteiden kidekoko, alustan aiheuttama jännitys ja monikerrosrakenteissa eri kerrosten vuorovaikutukset ovat säädettävissä muuttamalla valmistusolosuhteita. Muutokset vaikuttavat sovellusten kannalta materiaalien keskeisiin ominaisuuksiin. Esimerkiksi taitekertoimen suuntariippuvuus ja sen ohjattavuus sähköllä ovat voimakkaasti riippuvaisia materiaalin mikro- ja nanorakenteesta.

Tutkimustuloksia voidaan hyödyntää optisten komponenttien ja piirien valmistuksessa ja niiden entistä monipuolisemmassa käytössä.

Lisätietoja:

VTT, tutkija Jussi Hiltunen, puh. 020 722 2183