Tulosta Tulosta Lähetä linkki Bookmark and Share

Yhteisöjen ideat yritysten hyötykäyttöön sosiaalisen median avulla nopeasti ja tehokkaasti

24.11.2008


Tori Innovations Oy on kehittänyt Internet-pohjaisen sosiaalisen median palvelun tehostamaan yritysten innovaatiotoimintaa. Palvelun avulla yritykset voivat hyödyntää käyttäjäyhteisöjen, sidosryhmien sekä työntekijöiden piileviä ideoita, joita ei tähän mennessä ole voitu laajasti kerätä.

Tori.in -palvelu tekee organisaatioiden sisäisestä kommunikaatiosta tehokkaampaa ja tuo loppukäyttäjien ja sidosryhmien näkökulman vahvasti mukaan yritysten T&K- ja innovaatio- prosesseihin. Yhteisöjen ideoita voidaan kerätä esimerkiksi hajautetusti Internet-sivustoille asetettavien Widgetien kautta. Yrityksen ulkopuolelta tulevat ideat kootaan organisaation nähtäville, niitä jalostetaan käyttäjien toimesta, jäsennellään ja viedään lopulta päätöksentekoon.

Tori.in –palvelun hyödyntäminen ei vaadi erillistä asennusta yrityksen IT-ympäristöön, vaan palvelu on helppo ottaa käyttöön Internet-selaimen kautta. Palvelu on suunnattu yrityksille, jotka haluavat olla ajan tasalla uusista ideoista ja käydä dialogia omien asiakkaidensa ja loppukäyttäjiensä kanssa tuotteisiin ja palveluihin liittyvistä parannusehdotuksista.

”Moni yritys miettii miten innostaa eri sidosryhmiään ideointiin. Vaikka kysymys on myös innovaatiokulttuurin luomisesta, täytyy yritysjohdon tarjota tueksi innovaatioita tukevat helppokäyttöiset työvälineet. Tori.in –palvelun selkein hyöty on kustannussäästö, kun sidosryhmien tarpeisiin voidaan reagoida entistä nopeammin.” sanoo toimitusjohtaja Tomi Luostarinen Tori Innovations Oy:sta.

Tori Innovations Oy on teknologiayritys, joka tarjoaa yrityksille Internet-pohjaisia työkaluja käyttäjälähtöiseen innovaatioiden hallintaan. Se kaupallistaa VTT:lla kehitettyä teknologiaa.

Katso myös

www.tori.in

 

 

Lisätietoja

Tomi Luostarinen
Toimitusjohtaja, Tori innovations Oy
+358103964301


Tapio Koivu
Toimialajohtaja
020 722 6943