Tulosta Tulosta Lähetä linkki Bookmark and Share

Kalajätteestä biodieseliä VTT:n koordinoimassa hankkeessa

25.11.2008


Koelaitos Vietnamissa vauhdittaa liiketoiminnan syntymistä

img

VTT yhteistyökumppaneineen on käynnistänyt kolmivuotisen ENERFISH-projektin, jossa kehitetään kalanjalostuslaitoksen kalanperkuujätteestä biodieseliä. Teknologian toimivuus ja nopea kaupallistaminen varmistetaan rakentamalla vietnamilaisen Hiep Thanh Seafood JSC:n kalanjalostuslaitoksen yhteyteen biodieselin tuotantolaitos.

Projektissa kehitetään myös hiilidioksidin käyttöön perustuvaa jäähdytystä ja kalanjalostusolosuhteisiin soveltuvaa pakastusjärjestelmää. Uudentyyppisellä kylmäjärjestelmällä saavutetaan noin 20 %:n energiasäästö. VTT:n koordinoimassa projektissa on mukana useita suomalaisia ja vietnamilaisia pk-yrityksiä. Projektin päärahoittaja on Euroopan Unioni. Suomen Ulkoministeriö rahoittaa demonstraatiolaitteiston rakentamista Vietnamiin.

”Kalateollisuuden jätteestä voidaan tuottaa uusiutuvaa energiaa niin, että toiminta on taloudellisesti varsin kannattavaa. Projektin jäsenillä on tavoitteena jo sen kuluessa aikaansaada merkittävää liiketoimintaa”, toteaa VTT:n erikoistutkija Aulis Ranne. Projektin toteutus perustuu perustutkimuksen läpikäyneeseen teknologiaan.

Vietnamilainen Hiep Thanh Seafood JSC:n kalanjalostuslaitoksen yhteyteen rakennettavan demonstraatiolaitoksen avulla varmistetaan laitteistojen toimivuus ja uuden teknologian saattaminen nopeasti markkinoille. ”Hanke on meille mahdollisuus ottaa käyttöön uusinta teknologiaa ja vähentää tuotannon aiheuttamia ympäristöhaittoja”, toteaa yrityksen toimitusjohtaja Nguyen Van Phan. Hiep Thanh Seafood JSC tuottaa 120 000 kg kalanperkuujätteitä vuorokaudessa, joka tällä hetkellä myydään rehuteollisuuden käyttöön.

Vietnam sopii hyvin laitoksen sijoituspaikaksi, koska siellä on runsaasti kalantuotantolaitoksia ja tarvetta hajautettuun energiantuotantoon ja nykyaikaiseen jäähdytysteknologiaan. Kaakkois-Aasian maat ja Kiina ovat maailman kalantuotannon keskuksia.

VTT toimii projektin ideoijana ja koordinaattorina sekä osallistuu erilaisiin tutkimus- ja demonstraatiotehtäviin laitoksen integroinnin optimoimiseksi ja toimintojen kehittämiseksi. Muut projektiin osallistuvat organisaatiot ovat TÜV Rheinland (Saksa), Technofi (Ranska), NEF - the National Energy Foundation (UK), Hiep Thanh Seafood JSC (Vietnam), Preseco Oy (Suomi), Vahterus Oy (Suomi), ECC - Energy Conservation Center for Hochiminh City (Vietnam), RCEE Energy and Environment JSC (Vietnam) ja AF Industry JSC (Vietnam). Demonstraatiolaitteiston myötä projektiin kytkeytyy myös muita suomalaisia yrityksiä alihankkijoina.

ENERFISH-projektin toteuttamisen taustalla on yleismaailmallinen tarve lisätä uusiutuvien energiavarojen käyttöä. EU:n puolelta projektin läpimenoon vaikutti EU:n tavoitteet suunnata teknologiaosaamista kehitysmaihin ja hyödyntää paikallisia tuotantoresursseja. EU:n osuus 5 milj. euron kokonaisbudjetista on noin 60 % ja Suomen Ulkoministeriön noin 10 %. Lokakuussa 2008 alkanut ENERFISH-projekti päättyy vuonna 2011.

Lisätietoja:


VTT
Erikoistutkija Hidde Ronde
puh. 020 722 5316

Erikoistutkija Aulis Ranne
puh. 020 722 6424

Hiep Thanh Seafood JSC
Mr. Nguyen Thanh Danh, tel. +84 935 386 838
www.hiepthanhgroup.com