Tulosta Tulosta Lähetä linkki Bookmark and Share

30.10.2007

Paloseminaari 10

Pörssitalo, Fabianinkatu 14, Helsinki

VTT järjestää paloturvallisuus ja standardisointi -tiedotusseminaarinTiedotusseminaarissa käsitellään eurooppalaisen CEN-standardisointijärjestön komiteoiden TC127 Fire Safety in Buildings ja TC166 Chimneys toimialueisiin kuuluvaa työtä, jota Suomessa hoitaa SFS:n paloteknisen komitean (TK108) alainen Rakenteellisen palontorjunnan jaosto (RAPA). RAPAssa ovat edustettuina monet rakennusteollisuuden yritykset ja järjestöt, ympäristöministeriö, VTT ja TUKES.


Seminaarissa käsitellään paloturvallisuuden kannalta eurooppalaista rakennus¬tuotteiden ja pelastustoimen standardisointia, CE -merkintää, tyyppihyväksyntää, viranomaismääräysten kehitystä sekä ilmoitettujen laitosten palveluja. Ohjelmassa on esityksiä teollisuuden, viranomaisten, tutkimuksen, testauksen ja sertifioinnin näkökulmasta. Lisäksi kuullaan puheenvuoroja ja käydään keskustelua ajankohtaisista aiheista ja käytäntöön soveltamisen haasteista.


Osanottajat voivat lähettää etukäteen kysymyksiä aiheista, joihin toivovat seminaarissa selvitystä. Loppupaneelissa kysymyksiin annetaan valmisteltuja vastauksia.


Pörssitalon läheisyydessä on pysäköintitalo P-Kluuvi (www.europark.fi), jonne sisäänajo tapahtuu Fabianinkadulta.


Seminaarin hinta on 240 € (+ alv) ja se sisältää seminaariaineiston ja ohjelman mukaisen tarjoilun.


Paneelikysymykset 16.10.2007 mennessä sähköpostilla: Jaana.Nurmi@vtt.fi


Ilmoittautuminen seminaariin 23.10.2007 mennessä osoitteessa:  http://www.congreszon.fi/paloseminaariOhjelma


8:30 - 9:00  Ilmoittautuminen ja aamukahvi


9:00 Seminaarin avaus ja SFS:n puheenvuoro
Toimitusjohtaja Pekka Järvinen, Suomen Standardisoimisliitto SFS ry
Päivän puheenjohtaja: Rakenteellisen palontorjunnan jaoston pj Esko Mikkola, VTT


9:15 Standardisoinnin hyödyntäminen osana rakentamisen viranomaisohjausta: Rakennusneuvos Teppo Lehtinen, Ympäristöministeriö


9:35 Rakentamismääräyskokoelman E1, Rakennusten paloturvallisuus, uudistaminen: Yli-insinööri Jorma Jantunen, Ympäristöministeriö


9:55 Rakenteellinen paloturvallisuus – luokitusstandardien tilanne: Johtava tutkija Esko Mikkola ja erikoistutkija Tuuli Oksanen, VTT


10:15 CE-merkintä - tuotteiden paloluokat: Kehityspäällikkö Matti Salonen, Saint-Gobain Isover Oy


10:40 - 10:50 Tauko


10:50 Ilmoitetun laitoksen palvelut: Arviointipäällikkö Liisa Rautiainen, VTT ja Tuotepäällikkö Marja Laitio, Inspecta Sertifiointi Oy


11:15 Tyyppihyväksyntä – käytännön esimerkkejä: Kehitysinsinööri Susanna Tykkä-Vedder, Paroc Oy ja Arviointipäällikkö Liisa Rautiainen, VTT


11:50 Kevytrakenteisten seinien ja -välipohjien paloluokitus: Kai Renholm, Gyproc Oy


12:10 Katteet - tilannetietoa, Konsultti Ulla-Maija Jumppanen


12:30 - 13:30 Lounas


13:30


Pintakerrosten euroluokat ja katteet: Tiia Ryynänen, Hanna Hykkyrä ja  Esko Mikkola, VTT
- Alustuksia ja keskustelua menetelmistä
- Koemenetelmien soveltaminen ja kehitys eri tuoteryhmille
- Näkökulmia ja keskustelua kehitystarpeista


Rakenteiden palonkestävyys: Tiina Ala-Outinen, Tuuli Oksanen, Riitta Kajastila, Matti Immonen ja Kimmo Kaukanen, VTT
- Alustuksia ja keskustelua menetelmistä
- Rakenteiden menetelmien kehitys ja soveltaminen
- Näkökulmia ja keskustelua kehitystarpeista


14:40 - 15:00 Kahvi


15:00 Pelastustoimen laitteisiin liittyvä standardisointi: Yli-insinööri Timo Pulkki, TUKES


15:20 Sandwich-elementtien palotestaus: Asiamies Jaana Pullola, Rakennuspolyuretaaniteollisuus


15:40 Paneelikeskustelu – Palomääräykset, luokitukset ja koemenetelmät
- Vastauksia etukäteen esitettyihin kysymyksiin ja loppukeskustelu


16:20 - 16:30 Loppuyhteenveto ja tilaisuuden päättäminenLisätietoja

Esko Mikkola
Johtava tutkija
020 722 4825
esko.mikkola@vtt.fi