Referenssit: Liiketoiminnan kehittäminen

 

Kansainvälistymisstrategia PK-yritykselle

Kuinka yrityksen tulisi kehittyä jotta se voi saavuttaa kumppanuuksia kansainvälisten loppuasiakkaiden kanssa?

Myynnin ja asiakasyhteistyön kehittäminen

Miten edetään asiakkaan arvokumppaniksi valmennus- ja konsultointipalveluilla?

Vapo Clean Waters - liiketoiminnan kehittäminen

Yhteistyö edisti toimintaympäristön parempaa hahmottamista ja ymmärrystä, sidosryhmäyhteistyön ja -viestinnän suunnittelua, myyntiprosessin suunnittelua sekä palvelukokonaisuuden täsmentämistä.

Uutta liiketoimintaa palvelukonseptien kehittämisellä

Miten kehitetyt uudet palvelukonseptit tukevat asiakkaiden liiketoimintaa? Miten tukea yrityksen muutosta raaka-ainetoimittajasta palvelutarjoajaksi?

Pk-yrityksen saumaton ja läpinäkyvä kehityspalveluverkosto

Hankkeen yhteisenä päätavoitteena oli VTT:n asiantuntijoiden tuella kehittää yritysten kyvykkyyttä innovoida menestyksekkäästi ja hallitusti toisten yritysten, tutkimuslaitosten, yhteisöjen ja julkisten toimijoiden kanssa.

VTT:n kanssa laadittiin systemaattinen konsepti ja vaihekohtainen opastus oikea-aikaisten resurssitehokkuus­indikaattorien valintaan siten, että indikaattorit tukevat päivittäisen toiminnan valvontaa ja lyhyen tähtäimen ratkaisujen tekoa.

KELO – Kempin logistiikkakonsepti

Kansainvälistä partneriverkostoa kehitettiin asiakaslähtöisesti analysoimalla arvoverkostoa, partneriverkostoa, logistiikkaratkaisuja ja tetotekniikkaratkaisuja.Haloila Service Business and IT solutions (HaBIT)

Hankkeessa luotiin Haloilalle uutta kansallista ja kansainvälistä liiketoimintaa käärintäkoneiden elinkaareen liittyvistä palveluista.

Tuote- ja prosessikehityksen tehostaminen digitaalisilla ratkaisuilla

Hankkeessa parannettiin edellytyksiä metsäkoneiden tulevan kilpailukyvyn varmistamiseen. Ratkaisut mahdollistavat Ponssen omien toimintojen ja toimittajaverkoston varhaisen osallistumisen sekä tarpeiden ja vaatimusten huomioon ottamisen.

Pk-yrityksen kasvun ja kehityksen ideariihi

Yrityksen tilannekatsauksen pohjalta arvioitiin vaihtoehtoja ja toimenpiteitä liiketoiminnan kasvattamiseen.


Toimittaja-asiakassuhteen sujuvuusmittari

Kuinka mitata toimittaja-asiakasyhteistyöhön kuluvaa aikaa kokonaisuutena, helposti ja vertailukelpoisesti? Mikä vaikuttaa suhteen sujuvuuteen tai työläyteen?


Uutta kasvua Chillerille palveluliiketoiminnasta

​Asiakaslähtöisyyttä korostamalla ja asiakasarvon ymmärryksen kautta kehitettiin arvoketjuun uusia palveluita.
Palvelut hinnoiteltiin, organisoitiin ja kokonaisuudesta muodostettiin Chillerin uusi palveluliike-toimintamalli.


Liiketoimintamallin uudistaminen

​Mistä löytää kasvu-ura ja uusia asiakkaita elektroniikan sopimusvalmistukselle?

Tehoa tuote-kehitykseen ketterillä menetelmillä

Kuinka nopeuttaa ohjelmistotuotteiden kehitystä vaarantamatta tuotteiden korkeaa laatua?

Kilpailukykyä asiakas-yhteistyön ja palvelu-tarjoaman kehittämisellä

​Miten avainasiakassuhteita ja palvelutarjoamaa tulisi kehittää strategisesta ja operatiivisesta näkökulmasta?

Pk-yrityksen kasvu ja prosessien tehostaminen

Toimeksiannossa luotiin edellytyksiä nykyisten asiakkaiden liiketoiminnan kasvattamiseen, avauksia uusien tuote- ja palveluideoiden toteuttamiseen (varaosaliiketoiminta, kuluttaja-business) sekä ratkaisuja tuotantotehokkuuden parantamiseen.

Arvolupauksen uudistaminen

VTT auttoi Vossia kartoittamaan asiakkaiden tarpeet, odotukset ja haasteet liittyen automaattiseen datan keräämiseen ja hyödyntämiseen.

Ota yhteyttä
Asiakaspalvelu
Sähköpostiinfo@vtt.fi
Puhelin020 722 7070
Avoinna arkisin klo 9.00 - 11.00 ja 12.00 - 15.00