Print Print Sänd länk Bookmark and Share

Verksamhetsidé

VTT producerar för företag, samhälle och övriga kunder forskningstjänster som ökar deras internationella konkurrenskraft i innovationsprocessens samtliga skeden och skapar därmed förutsättningar för ekonomisk tillväxt, sysselsättning och välstånd.

VTT främjar skapandet av innovativa lösningar och nya affärsverksamheter genom att förutse kundernas kommande behov redan i den strategiska forskningen. VTT kombinerar på ett kreativt sätt sin multitekniska kompetens och sina partners kompetens. I sin serviceverksamhet utnyttjar VTT också resultaten från universitetens grundforskning och globala nätverk.


Mer information

Olli Ernvall
Kommunikationsdirektör
+358 20 722 6747

Mer information

Olli Ernvall
Kommunikationsdirektör
+358 20 722 6747