Tulosta Tulosta Lähetä linkki Bookmark and Share

VTT:n toiminnan suunnittelu ja seuranta

VTT:n tulosohjaukseen liittyvät suunnitelma- ja seurantatiedot näkyvät alla olevista asiakirjoista. Asiakirjat on ryhmitelty tulosohjausasiakirjoihin ja muihin suunnittelun ja seurannan asiakirjoihin. Tulosohjausasiakirjat on edelleen jaoteltu suunnitelmiin ja seurantatietoihin. Muut suunnittelun ja seurannan asiakirjat ovat joko suunnitelmia, arviointeja ja selvityksiä tai muita asiakirjoja.

Valtion tulosohjauksen keskeisimpiä suunnitelmia ovat tulossopimukset ja eduskunnan päättämä talousarvio. Seurantatiedoista keskeisimpiä ovat tilinpäätös, varsinkin siihen kuuluva toimintakertomus, ja ministeriön antama kannanotto tilinpäätökseen ja toimintakertomukseen.Tulosohjausasiakirjat


Suunnitelmat:

Työ- ja elinkeinoministeriön ja VTT:n välinen tulossopimus (aiemmin kauppa- ja teollisuusministeriö)

Tulossopimus on tutkimuslaitoksen ja ministeriön välinen sopimus alkavan vuoden toiminnallisista ja taloudellisista tavoitteista toiminnan rahoituksen puitteissa. Myönnettävien määrärahojen osuus VTT:n rahoituksesta on noin 30 % ja loput 70 % VTT hankkii itse tuloina koti- ja ulkomaisilta t&k-markkinoilta kilpailun kautta.

Tulossopimus 2014 - 2015, Tarkennettu tulossopimus 2012-2015, 2012-2015, 2011, 2010, 2009, 2008 tulossopimuksen täydennys, 2008, 2007, 2006, 2005 tulossopimuksen täydennys, 2005, 2004, 2003


Eduskunnan päättämät talousarviot

Eduskunta päättää valtion talousarviosta. Asiakirja sisältää eduskunnan vahvistamat tulo- ja menoarviot.


Eduskunnan päättämät lisätalousarviotSeurantatiedot:

VTT:n tilinpäätös

Tilinpäätös sisältää toimintakertomuksen, tilinpäätöslaskelmat ja liitteet.

2013, 2012, 2011, 2010, 2009, 2008, 2007, 2006, 2005, 2004, 2003Työ- ja elinkeinoministeriön kannanotot VTT:n tilinpäätöksestä ja toimintakertomuksesta (aiemmin kauppa- ja teollisuusministeriö)

Valtion tulosohjaukseen liittyen ministeriö antaa julkisen kannanottonsa niistä tiedoista, jotka laitos esittää tilinpäätöksessään.

2013, 2012, 2011, 2010, 2009, 2008, 2007, 2006, 2005, 2004, 2003, 2002Osavuosiraportti

2009, 2008, 2007, 2006, 2005, 2004Muut suunnittelun ja seurannan asiakirjat

Myös seuraavia asiakirjoja tehdään suunnittelu- ja seurantaprosessin aikana. Ne ovat luonteeltaan enemmän VTT:n omia ehdotuksia ja suunnitelmia, eivätkä lopullisia ministeriön vahvistamia asiakirjoja. Näiden joukossa ovat myös Valtiontalouden tarkastusviraston tekemät tarkastuskertomukset sekä VTT:n tekemät ja teettämät arvioinnit ja selvitykset.Suunnitelmat:VTT:n toiminta- ja taloussuunnitelma

Toiminta- ja taloussuunnitelmassa (TTS) esitetään VTT:n tärkeimmät

toimintapoliittiset linjaukset ja monivuotiset tulostavoitteet. TTS sisältää tavoitteenasettelut sekä perustoiminnalle, että kehittämistehtäville. TTS on VTT:n laatima ennakkosuunnitelma, eikä sen sisältöä vahvisteta työ- ja elinkeinoministeriössä. (aiemmin kauppa- ja teollisuusministeriö)

2015 - 2018, 2014 – 2017, 2013 - 2016, 2012 - 2015, 2011 - 2014, 2010 - 2013, 2009 - 2012, 2008 - 2011, 2007 - 2010, 2006 - 2009VTT:n talousarvioehdotus työ- ja elinkeinoministeriölle (aiemmin kauppa- ja teollisuusministeriö)

Talousarvio ja lisätalousarviot ovat VTT:n omia ehdotuksia, eikä niiden sisältö välttämättä vastaa sitä, minkälaiseksi sisältö on jatkovalmisteluissa muotoutunut hallituksen talousarvioesitykseen ja eduskunnan vahvistamaan talousarvioon.

2014, 2013, 2012, 2011, 2010, 2009, 2008, 2007, 2006 lisäysehdotus, 2006, 2005, 2004VTT:n lisätalousarvioehdotukset työ- ja elinkeinoministeriölle (aiemmin kauppa- ja teollisuusministeriö)

I/2005, II/2004, I/2004Arvioinnit ja selvitykset:


Valtiontalouden tarkastusviraston tarkastuskertomukset
VTV julkaisutVTT:n vaikuttavuutta koskevat selvitykset

Julkisten tutkimuslaitosten vaikutusten arviointi

VTT:n alueellinen rooli ja vaikuttavuus, 2003

VTT:n yhteiskunnalliset vaikutukset, 2002

VTT:n vaikutuksia, 2001Muut:

VTT:n vuosikertomukset