Print Print Sänd länk Bookmark and Share

VTT:s organisation, styrelse och ledning

Organisation (på engelska)

VTT:s styrelse

Ordförande
Aaro Cantell, Chairman of the Board, Normet Group Oy

Vice ordförande
Pekka Lindroos, Arbets- och näringsministeriet

Medlemmar
Kirsimarja Blomqvist, Professor, Vice-Rector Lappeenranta University of Technology
Kjell Forsén, President & CEO, Vaisala Oyj
Petra Lundström, Vice President, Solar Business Development, Fortum Oyj
Kaija Pehu-Lehtonen, Senior Vice President, Business development, Metsä Fibre Oy
Riitta Varpe, Director General, Palvelualojen työnantajat PALTA ry
Personalrepresentant, Iiro Auterinen, chefforskare, VTT

Ledningsgrupp

Bilder i högresolution

Ordförande: Erkki KM Leppävuori, generaldirektör

Foto 1
Foto 2
Foto 3
Foto 4

Seppo Viinikainen, förvaltningsdirektör

 

  

  

Kari Larjava, branschdirektör

Foto 1
Foto 2

 
  

Anne-Christine Ritschkoff, vetenskaplig direktör

Foto 1
Foto 2

  
 

Jouko Suokas, branschdirektör

Foto 1
Foto 2
Foto 3

 

Petri Kalliokoski, branschdirektör

Foto 1
Foto 2
 

  

Matti Karhunen, direktör, juridiska ärenden

  

   

 

Timo Nurminiemi, ekonomidirektör

Foto 1
Foto 2
  

 

Markus Ekman, datachef

Foto 1
Foto 2
Foto 3

  

Riitta Tolvanen, personaldirektör

Foto 1
Foto 2
  

  

Olli Ernvall, kommunikationsdirektör

Foto 1
Foto 2
 

 

Anneli Karttunen, kvalitetsdirektör, sekreterare

 

 

 

Iiro Auterinen, chefforskare, personalrepresentantMer information

Olli Ernvall
Kommunikationsdirektör
+358 20 722 6747

Mer information

Olli Ernvall
Kommunikationsdirektör
+358 20 722 6747