Print Print Sänd länk Bookmark and Share

Registrering och fakturering

Registreringskontor
VTT, registreringskontor
PB 1000, FI-02044 VTT, Finland
Besöksadress: Vuorimiehentie 3, Esbo
kirjaamo@vtt.fi
Tfn +358 20 722 4158, fax +358 20 722 7001
Registreringskontorets öppettider 9.00 - 15.00

Faktureringsadress
Teknologiska forskningscentralen VTT
PB 5520
01051 FAKTURERING

FO-nummer 0244679-4

Om ert företag vill skicka e-fakturor, ber vi er kontakta per e-post verkkolaskut@vtt.fi. Vi tar inte mot fakturer per e-post.