Tulosta Tulosta Lähetä linkki Bookmark and Share

Arvot ja toimintaperiaatteet

Eettiset normit

  • puolueettomuus
  • luotettavuus
  • rehellisyys
  • vastuullisuus


Arvot

VTT:n toimintaa ohjaavat perusarvot ovat:

Intohimona innovointi - Passion for innovation
- Kaiken perustana on korkeatasoinen osaaminen, jota kehitämme jatkuvasti. Luova kulttuuri tuottaa ennakkoluulottomia osaamisyhdistelmiä.

Tukea ja arvostusta läpi kaiken - Support and respect to the core
- Yhteisömme hyvinvointi rakentuu luottamuksen ja arvostuksen varaan. Opimme myös epäonnistumisista.

Yhdessä asiakkaan hyväksi - Together for the client
- Teemme yksilöinä ja yhteisönä tärkeitä asioita, vaikuttavuus näkyy asiakkaidemme menestyksenä ja yhteiskunnan kehittymisenä. Toimintamme on tuloksellista ja kannattavaa.

Askeleen edellä - One step ahead
- Edelläkävijyys vaatii herkkyyttä havaita ympäristön muutoksia, ketteryyttä reagoida niihin ja uskallusta fokusoida. Kuljemme hallitulla riskillä uusille alueille.

Hyvä hallinto

Hyvän hallinnon periaatteet (pdf)

Laki VTT:stä

Asetus VTT:stä

Toimintajärjestelmän kuvaus ja sertifikaatit

VTT:n toimintajärjestelmän kuvaus

ISO 9001:2008 -sertifikaatti

ISO14001:2004 -sertifikaatti


Lisätietoja

Olli Ernvall
Viestintäjohtaja
020 722 6747

Lisätietoja

Olli Ernvall
Viestintäjohtaja
020 722 6747