Print Print Sänd länk Bookmark and Share

Värderingar och övriga centrala verksamhetsprinciper

Etiska normer

  • opartiskhet
  • pålitlighet
  • ärlighet
  • ansvar


VTT:s värderingar

Passion för innovationer – Passion for innovation

Grunden för all verksamhet är en hög kompetens som vi kontinuerligt utvecklar. Vår nyskapande kultur ger fördomsfritt upphov till nya kompetenskombinationer.

Stöd och respekt i all verksamhet – Support and respect to the core

Välmåendet i vår arbetsgemenskap grundar sig på förtroende och respekt. Vi lär oss också av våra misstag.

Samarbete till förmån för kunden – Together for the client

Både som individer och som gemenskap utför vi ett viktigt arbete, och resultatet av detta ser vi i våra kunders framgångar och i samhällsutvecklingen. Vår verksamhet är resultatrik och lönsam.

Ett steg före – One step ahead

Av en föregångare krävs förmåga att upptäcka förändringar i omvärlden, snabbhet att reagera på förändringarna och mod att fokusera på dem. Vi banar väg till nya områden med en noggrann riskhantering.

Gorporate Governance

Principles of corporate governance (pdf)

Lag om Teknologiska forskningscentralen VTT

Förordning om Teknologiska forskningscentralen VTT

Kvalitetssystem

Description of the Quality Management System (QMS)

Certifikater för kvalitetssystem

ISO9001:2008 certifikat.

ISO14001:2004 certifikat


Mer information

Olli Ernvall
Kommunikationsdirektör
+358 20 722 6747

Mer information

Olli Ernvall
Kommunikationsdirektör
+358 20 722 6747