Tulosta Tulosta Lähetä linkki Bookmark and Share

VTT:n historia: 1990-luku

1990-luku: Elektroniikan ja tietotekniikan tutkimus kehityksen veturina

Nopeasti kehittyvän tietotekniikan, elektroniikan ja langattoman viestinnän mahdollisuudet, rajoitukset, seurausvaikutukset ja uudet ratkaisut olivat 1990-luvulla tiiviin tutkimuksen ja kokeilujen kohteena.  

VTT juhli 50-vuotistaivaltaan taloudellisen laman keskellä. Tutkimustoiminta oli kuitenkin aktiivista koko 1990-luvun. VTT oli mukana kehittämässä muun muassa EMFI-muovia, joka tarjoaa uudenlaisia ratkaisuja sekä anturitekniikkaan että aktiivisten äänielementtien kehittämiseen.  


 

VTT osallistui myös kansainväliseen toimintaan esimerkiksi Euroopan avaruusjärjestön ESA:n tieteellisessä avaruusohjelmassa. Ohjelmaan kuului aurinkokuntaa tutkiva SOHO-avaruusalus, jonka tutkimusinstrumenttien sekä itse aluksen rakenteiden testilaitteiden rakentamiseen VTT otti osaa.


 
 

Biotekniikka nousi uudeksi, toiveita herättäväksi kasvualaksi. VTT Bio- ja elintarviketekniikka tutki muun muassa jatkuvatoimista, immobilisoituun hiivaan perustuvaa oluen käymistä. Tavoitteena oli nopeuttaa oluenvalmistusprosessia.

VTT uudisti 1.1.1994 organisaationsa siten, että neljän osaston ja niissä toimineiden 39 laboratorion tilalle tuli 9 tulosvastuullista tutkimusyksikköä: VTT Elektroniikka, VTT Tietotekniikka, VTT Automaatio, VTT Kemiantekniikka, VTT Bio- ja elintarviketekniikka, VTT Energia, VTT Valmistustekniikka, VTT Rakennustekniikka ja VTT Yhdyskuntatekniikka.


Tuotantotekniikassakin tietotekniikan soveltaminen avasi uusia näkymiä. Vuonna 1996 VTT aloitti muun muassa virtuaaliprototypoinnin, jossa digitaalista tietokonemallia käytettiin tuotekehityksen tukena. Mallinnuksen avulla tuotekehitystä voitiin nopeuttaa ja samalla pienentää kustannuksia. Erilaiset langattomat, liikkuvan käyttäjän sovellukset valtasivat alaa. Vuosituhannen lopussa VTT:llä valmistui myös wap-tutkimus- ja kehitysjärjestelmä, jonka avulla on voitu kokeilla ja kehittää uusia liikkuvalle käyttäjälle tarkoitettuja palveluja.

Tasavallan presidentti nimitti 8.10.1999 VTT:n uudeksi pääjohtajaksi tutkimusjohtaja, professori Erkki KM Leppävuoren. Leppävuori toimi ennen pääjohtajaksi nimitystään erikoistutkijana, tutkimusprofessorina, laboratorionjohtajana sekä tutkimusjohtajana.

  

 

 

  
 
1940-luku | 1950-luku | 1960-luku | 1970-luku | 1980-luku | 1990-luku | 2000-luku | 2010-luku