Print Print Sänd länk Bookmark and Share

VTT i siffror

VTT 31.12.2012

Ekonomin

 • omsättning 286 M€
 • externa intäkter 192 M€ (67 % av omsättningen)
 • statlig basfinansiering 94 M€ (33 % av omsättningen)
 • internationella intäkter 51 M€ (18 % av omsättningen)

Personal

 • personal 2 834
 • högskoleexamen 81 %
 • doktorer eller licentiater 26 %
 • 77 personer arbetade utomlands
 • 286 utländska forskare arbetade vid VTT

Kunder

 • kunder 1 510
 • inhemska företagskunder 865
 • utländska företag 385
 • offentliga inhemska och utländska organisationer 260

Resultat

 • 269 anmälningar om uppfinning
 • över 1 200 patent och patentansökningar
 • publikationer 1 611
 • vetenskapliga artiklar 605 (38%)

VTT:s aktiebolage 31.12.2012

 • VTT Expert Services Oy, VTT Ventures Oy, VTT International Oy, VTT Memsfab Oy

Effekter av VTT:s arbete - Betydelsefulla priser och erkännanden


Mer information

Olli Ernvall
Kommunikationsdirektör
+358 20 722 6747

Mer information

Olli Ernvall
Kommunikationsdirektör
+358 20 722 6747