Print Print Sänd länk Bookmark and Share

VTT i siffror

VTT 31.12.2013

Ekonomin

 • omsättning 279 M€
 • externa intäkter 190 M€ (68 % av omsättningen)
 • statlig basfinansiering 89 M€ (32 % av omsättningen)
 • internationella intäkter 53 M€ (19 % av omsättningen)

Personal

 • personal 2 644
 • högskoleexamen 83 %
 • doktorer eller licentiater 28 %
 • 77 personer arbetade utomlands
 • 165 utländska forskare arbetade vid VTT

Kunder

 • kunder 1 505
 • inhemska företagskunder 815
 • utländska företag 415
 • offentliga inhemska och utländska organisationer 275

Resultat

 • 291 anmälningar om uppfinning
 • över 1 300 patent och patentansökningar
 • publikationer 1 750
 • vetenskapliga artiklar 620 (36%)

VTT:s aktiebolage 31.12.2013

 • VTT Expert Services Oy, VTT Ventures Oy, VTT International Oy, VTT Memsfab Oy
 • VTT Gruppens ömsättning 308 M€

Effekter av VTT:s arbete - Betydelsefulla priser och erkännanden


Mer information

Olli Ernvall
Kommunikationsdirektör
+358 20 722 6747

Mer information

Olli Ernvall
Kommunikationsdirektör
+358 20 722 6747