Tulosta Tulosta Lähetä linkki Bookmark and Share

VTT:n toiminnan vaikuttavuus

VTT on osaamisellaan tuottanut satojen miljoonien arvosta ratkaisuja, joilla asiakkaamme ja yhteiskunta ovat parantaneet tuottavuutta ja luoneet hyvinvointia.

VTT:n vaikutukset kasvuun, työllisyyteen ja hyvinvointiin syntyvät pääasiassa asiakkaiden kilpailukyvyn paranemisen kautta. VTT:n toiminnalla on yritysvaikutuksia, innovaatioympäristövaikutuksia sekä yhteiskunnallisia vaikutuksia.

VTT auttaa luomaan teknologiasta liiketoimintaa (yritysvaikutukset)

VTT kasvattaa tuotteiden ja palvelujen kilpailukykyä ja edistää uuden liiketoiminnan syntymistä toimimalla yritysten ja muiden asiakkaittensa yhteistyökumppanina innovaatioprosessin kaikissa vaiheissa. VTT parantaa ja nopeuttaa T&K-toiminnan tuottavuutta muun muassa kehittämällä innovaatiotoiminnan prosesseja.

VTT on keskeinen tekijä suomalaisessa innovaatioympäristössä (innovaatioympäristövaikutukset)

VTT kasvattaa uutta teknologiaa tuottamalla elinkeinoelämän luottamusta innovaatiotoiminnan hyödyllisyyteen. VTT vahvistaa huippututkimusta teknologiakeskittymissä ja synnyttää globaalin innovaatioverkoston vahvoja solmukohtia. VTT pyrkii myös edistämään alueellista innovaatiotoimintaa ja lisäämään siten hyvinvointia ja kilpailukykyä.

VTT tuottaa toiminnallaan hyvinvointia yhteiskuntaan (yhteiskunnalliset vaikutukset)

VTT tuottaa uuden liiketoiminnan syntymisen kautta uusia työpaikkoja ja hyvinvointia ja parantaa uuden teknologian avulla elinympäristön terveellisyyttä ja turvallisuutta. VTT edistää uusia ratkaisuja ja tutkimustietoa tuottamalla toimialojen ja julkisten palvelujen sekä normien ja standardien kehittymistä sekä parantaa yhteiskunnallisen päätöksenteon tietopohjaa. 

VTT:n hankkeiden vaikutus

VTT:n asiakastutkimukseen vastanneista asiakkaista, jotka tavoittelivat kyseistä vaikutusta:

 • 95 % koki tietopohjansa ja osaamisensa parantuneen VTT-hankkeen ansiosta.
 • 95 % kertoi hankkeen edistäneen verkostoitumista.
 • 89 % kertoi, että VTT-hanke nopeutti tai muuten tehosti tutkimus- ja kehitystoimintaa.
 • 78 % kertoi, että hankkeen tuloksena syntyi uusia tai parannettuja tuotteita, palveluja tai prosesseja.
 • 76 % koki, että hanke vaikutti positiivisesti uusien liiketoimintamahdollisuuksien avaamisessa.
 • 75 % kertoi VTT-hankkeen edistäneen heidän markkinointiaan.
 • 73 % ilmoitti kilpailukyvyn parantuneen VTT-hankkeen tuloksena.
 • 68 % ilmoitti, että hankkeen tuloksena syntyi uusi liiketoimintakonsepti tai ansaintamalli.
 • 57 % otti hankkeen tuloksena käyttöön kokonaan uuden teknologian.

  Lähde: Taloustutkimus Oy, VTT:n asiakastutkimus, 2013


Lisätietoja

Olli Ernvall
Viestintäjohtaja
020 722

Lisätietoja

Olli Ernvall
Viestintäjohtaja
020 722