Print Print Sänd länk Bookmark and Share

Effektfullhet

Effekter av VTT:s arbete (Taloustutkimus Oy, VTT:s kundundersökning, 2013)

  • 95 % av dem som besvarade vår kundundersökning upplevde att deras kunskapsbas och kompetens hade förstärkts tack vare VTT-projektet.
  • 95 % meddelade att projektet hade hjälpt dem att bygga nätverk.
  • 89 % berättade att VTT-projektet påskyndade eller på något annat sätt effektiverade FoU-verksamheten.
  • 78 % sade att projektet ledde till nya produkter, tjänster eller processer.
  • 76 % upplevde att projektet hade öppnat nya affärsmöjligheter.
  • 75 % berättade att VTT-projektet hade gagnat deras marknadsföring.
  • 73 % meddelade att konkurrenskraften hade förstärkts till följd av VTT-projektet.
  • 68% meddelade att ett nytt äffärskoncept eller en ny intjäningsmodell utvecklades i följd av VTT-projektet
  • 57% tog i bruk helt ny teknologi som resultat av VTT-projektet.


Mer information

Olli Ernvall
Kommunikationsdirektör
+358 20 722 6747

Mer information

Olli Ernvall
Kommunikationsdirektör
+358 20 722 6747