Print Print Sänd länk Bookmark and Share

Användning av VTT namn i olika sammanhang

VTT namnet kan användas i reklam endast med ett skriftligt tillstånd från VTT.FINSKA

VTT

Använd VTT förkortningen inom informations och marknadsförings sammanhang

I officiella dokument så som kontrakten, bör namnet skrivas på följande sätt: Teknologian tutkimuskeskus VTT.


SVENSKA

VTT

Använd VTT förkortningen inom informations och marknadsförings sammanhang

I officiella dokument så som kontrakten, skall namnet skrivas på följande sätt: Teknologiska forskningscentralen VTT.ENGELSKA

VTT namnet bör alltid skrivas på följande sätt: VTT Technical Research Centre of Finland


TYSKA

VTT namnet bör alltid skrivas på följande sätt: VTT Technisches Forschungszentrum Finnland.


FRANSKA

VTT namnet bör alltid skrivas på följande sätt: VTT Centre de Recherche Technique de Finlande.

 
SPANSKA

VTT namnet bör alltid skrivas på följande sätt:  VTT - CENTRO DE INVESTIGACIÓN TÉCNICA DE FINLANDIA

  

RYSKA

VTT namnet bör alltid skrivas på följande sätt:  VTT, ФИНСКИЙ ЦЕНТР ТЕХНИЧЕСКИХ ИССЛЕДОВАНИЙ

  

KINESISKA

VTT namnet bör alltid skrivas på följande sätt:  芬兰国家技术研究中心(VTT)

  

JAPANSKA

VTT namnet bör alltid skrivas på följande sätt:  VTTテクニカルリサーチセンター

  

Logo

Man borde alltid överenskomma med koncern kommunikations avdelning om användning av VTT logo. Man får endast använda logon i dess original form dvs. storleken eller färgen får inte ändras.


Mer information

Milka Lahnalammi-Vesivalo
Manager, Marketing and brand services
+358 20 722 6673

Mer information

Milka Lahnalammi-Vesivalo
Manager, Marketing and brand services
+358 20 722 6673