Print Close window
 


Kai Perikangas,
turvallisuusasiantuntija

Mitä teet VTT:llä?
Työskentelen turvallisuustiimissä turvallisuusasiantuntijana. Työtehtäväni jakautuvat seuraaviin kokonaisuuksiin:

  • Henkilöstöturvallisuus, joka sisältää turvallisuuteen liittyvät koulutukset, henkilöturvallisuusmenettelyt ja sopimukset.
  • Turvallisuusvalvonta; turvallisuusvalvomon ja vartiointipalveluiden johtaminen sekä rikosturvallisuus. Näiden palveluiden tarkoituksena on avustaa kaikkia VTT:läisiä turvallisuuteen liittyvissä ongelmatilanteissa sekä tuottaa tilannekuvaa että reagoida turvallisuuspoikkeamiin.
  • Turvaluokiteltujen hankkeiden turvallisuusjärjestelyt ja auditoinnit.
  • Turvallisuusprojektien ja -prosessien asiantuntijatehtävät.

Kasvavana osa-alueena työssäni on ulkomaantoimintojen turvallisuus ja matkustusturvallisuus

Mikä työssäsi on parasta?
Parasta työssä on päivien erilaisuus, työtehtävien monipuolisuus ja työskentely ihmisten kanssa.

Mikä on ollut mieleenpainuvin hetki työssäsi VTT:llä?
Turvallisuuden parhaimmat jutut ovat sellaisia, että valitettavasti niitä ei voi kertoa. On kuitenkin hienoa, kun on onnistunut työssään ja VTT:läisen toimintaympäristöön, kuten henkilöihin, tilaan, tietoon ja laitteisiin kohdistuvat uhat on onnistuttu torjumaan ja ennen kaikkea on onnistunut ennaltaehkäisevässä työssä.