Print Close window
 


Sampo Soimakallio,
erikoistutkija, tiimipäällikkö

Mitä teet VTT:llä?
Työskentelen erikoistutkijana ja esimiehenä ilmastonmuutoksen hillintään erikoistuneessa tutkimusryhmässä, jossa teemme erilaisia teknistaloudellisia järjestelmätarkasteluja teknologioiden mahdollisuuksista vähentää kasvihuonekaasujen päästöjä. Itse olen erikoistunut energiajärjestelmien, erityisesti biopolttoaineiden ilmastovaikutusten ja niiden epävarmuuksien arviointiin. Väittelin aiheesta 31.8. Aalto-yliopiston insinööritieteiden korkeakoulussa.

Mikä työssäsi on parasta?
Parasta työssäni on mahdollisuus saada työskennellä tärkeinä pitämieni haastavien asioiden parissa lahjakkaiden ihmisten kanssa miellyttävässä työyhteisössä.

Mikä on ollut mieleenpainuvin hetki työssäsi VTT:llä?
Vaikea mainita yhtä, kun niitä on niin monia, mutta jollain tavalla se hetki, kun ensimmäisen kerran omat tutkimustulokset ylittivät valtamedian uutiskynnyksen, oli varsin mieleenpainuva. Kyseessä oli vuosi 2006 ja uutiset liittyivät liikenteen biopolttoaineiden kasvihuonekaasupäästöihin.