Print Close window
 


Tekla Tammelin,
erikoistutkija

Mitä teet VTT:llä?
Toimin erikoistutkijana Funktionaaliset kuitutuotteet -osaamiskeskuksessa ryhmässä, joka etsii uusia sovelluksia ja käyttökohteita pääasiassa puusta saataville materiaaleille. Näitä ovat selluloosa, hemiselluloosat ja ligniini, ja pääpaino on ollut puukuiduista tehdyssä nanoselluloosassa.

Mikä työssäsi on parasta?
Työssäni pystyn yhdistämään sellaisen tutkimuskokonaisuuden, johon löytyy sekä teollista intressiä että akateemista haastetta. Ryhmät, joissa olen saanut olla mukana koostuvat innovatiivisista ja osaavista tutkijoista, joiden kanssa on helppo viedä asioita eteenpäin. Lisäksi mahdollisuudet kansainväliseen verkottumiseen tuovat uuden, positiivisen ulottuvuuden työn kuvaan.

Mikä on ollut mieleenpainuvin hetki työssäsi VTT:llä?
Vuonna 2010 tutkijanurani selluloosan pintakemian parissa palkittiin pohjoismaisella pinta- ja kolloidikemian ”Akzo Nobel Nordic Research Prize”-palkinnolla. Vaikka työstä suuri osa oli tehty TKK:lla, palkinnon saamisen ehtona oli, että tutkijanura on jatkunut myös jatko-opintojen jälkeen. Näinhän minulle on VTT:n palveluksessa tapahtunut.