Print Close window
 


Tuula Mäkinen,
teknologiapäällikkö

Mitä teet VTT:llä?
Toimin Energia ja metsäteollisuus -klusterissa polttoainejalosteet-osaamiskeskuksen teknologiapäällikkönä. Kehitämme uusia sähkön, lämmön ja biopolttoaineiden tuotantoprosesseja, joilla tavoitellaan pienempiä kasvihuonekaasupäästöjä, korvataan fossiilisia energialähteitä uusiutuvalla energialla sekä tehostetaan energiatehokkuutta. Kehitämme mm. uusia kaasutukseen ja pyrolyysiin perustuvia biopolttonesteiden tuotantoprosesseja sekä uusia sähkön ja lämmöntuotannon prosesseja, jotka perustuvat esimerkiksi kaasutukseen ja polttokennoihin.  

Mikä työssäsi on parasta?
Monipuolisuus. Mahdollisuus olla mukana monissa asioissa: toisaalta olla kehittämässä ja kaupallistamassa uusia teknologioita yhdessä ammattitaitoisten ja mukavien työtovereiden ja yhteistyökumppaneiden kanssa, ja toisaalta olla mukana kehittämässä VTT:tä vastaamaan tulevaisuuden suuriin haasteisiin. 

Mikä on ollut mieleenpainuvin hetki työssäsi VTT:llä?
Olen ollut VTT:llä töissä jo kohta 25 vuotta ja näihin vuosiin mahtuu lukuisia mieleenpainuvia hetkiä. On mahdotonta valita vain yhtä. Matkan varrella on ollut useita mielenkiintoisia projekteja bioenergian eri osa-alueilla sekä viime vuosina laajemmin biomassan jalostuksessa myös muiksi tuotteiksi. Olen päässyt katsomaan uusien teknologioiden kehittämistä ja kaupallistamista monesta näkökulmasta: VTT:n tutkimus- ja toimeksiantohankkeiden lisäksi mm. Tekesin BioRefine – uudet biomassatuotteet -ohjelman koordinaattorina ja silloisen KTM:n liikenteen biopolttoaineiden tuotannon ja käytön edistämistä pohtineen työryhmän asiantuntijasihteerinä. Mieleenpainuvia ovat olleet myös erilaiset yhteiset tilaisuudet ja koulutukset, joissa on parannettu maailmaa, VTT:tä ja omaa osaamista hyvässä seurassa.