Print Close window
 


Tuulia Hyötyläinen,
johtava tutkija, tiimipäällikkö

Mitä teet VTT:llä?
Toimin metabolomiikka-tiimin tiimipäällikkönä, tutkimme tiettyjen kroonisten sairauksien metabolomiikkaa, esimerkkeinä diabetes, liikalihavuus ja siihen liittyvät terveysongelmat. 

Mikä työssäsi on parasta?
Meillä on menossa erittäin mielenkiintoisia tutkimusprojekteja, joissa on mukana eri tutkimusalueiden asiantuntijoita sekä VTT:n sisällä ja ulkopuolisia yhteistyötahoja. Tällaisessa monialaisessa ympäristössä oppii aina uutta ja se on hyvin motivoivaa. 

Mikä on ollut mieleenpainuvin hetki työssäsi VTT:llä?
Vaikea mainita vain yhtä tiettyä hetkeä, niitä on useita. Toisaalta konkreettiset tulokset, kuten Alzheimerin sairauteen liittyvä biomarkkerin löytäminen on hienoa; toisaalta on todella palkitsevaa, kun huomaa oppineensa jotain uutta ja ymmärtävänsä jonkin tutkimukseen liittyvän kokonaisuuden.