Print Close window
 


Wade Karlsen,
erikoistutkija, tiimipäällikkö

Mitä teet VTT:llä?
Tulin VTT:lle vuonna 2004, jolloin sain vastuulleni metallisten materiaalien transmissioelektronimikroskopian eläkkeelle jäävältä työntekijältä. Tutkimusaiheisiini on kuulunut mm. ydinvoimalamateriaalien karakterisointi säteilyttämättömissä ja neutroni-säteilytetyissä olosuhteissa. Olen sittemmin saanut vastuulleni 15 hengen suuruisen Ydinvoimaloiden komponentit -tiimin vetämisen, ja aiempia tehtäviäni hoitaa nyt pääasiassa uusi mikroskopisti. Lisäksi vedän tällä hetkellä isoa hanketta, joka tähtää VTT:n säteilytettyjen materiaalien testaus- ja karakterisointilaitteistojen uudistamiseen. Ne ovat VTT:n uuden ydinturvallisuuskeskuksen laboratoriotilojen perusta.

Mikä työssäsi on parasta?
VTT:llä on erinomainen kansainvälinen maine ydinvoimalamateriaalien tutkimuksessa ja keskeinen rooli Suomen ydinvoimasektorilla. Niinpä olemme merkittävässä asemassa kotimaisella ja kansainvälisellä ydintutkimusfoorumilla, mistä on hyötyä sekä kiinnostavien tutkimusaiheiden löytämisessä että rahoituksen hankinnassa. Otamme vakavasti mutta ylpeydellä vastaan tehtävät, joissa ydinvoimalan turvallisen toiminnan jatkuminen saattaa olla kiinni meidän osaamisestamme. Henkilökohtaisesti arvostan työni suomaa mahdollisuutta oppia jatkuvasti uusia asioita.

Mikä on ollut mieleenpainuvin hetki työssäsi VTT:llä?
Tähän saakka mieleenpainuvinta aikaa oli viime syksy. Olin juuri perehtynyt uusiin tiimipäällikön tehtäviini, kun minua pyydettiin ottamaan vastuu uusien kuumakammiotilojen suunnittelusta ja toteutuksesta ydinturvallisuuskeskuksessa. Molemmat tehtävät ovat itsessään haastavia, ja samanaikaisesti läpivietyinä ne muuttivat työurani kulkua tavalla, joka ei heti unohdu. Aivan jokainen tutkija ei saakaan urallaan mahdollisuutta rakentaa kokonaista uutta laboratoriota ja tutkimusohjelmaa!