Link to VTT's homepage


Puusta pitkälle

Kaikenlaiset materiaalitutkimukset ja -testaukset olivat keskeisiä, kun VTT aloitti toimintansa 1942.

Paloteknillisessä laboratoriossa kehitettiin esimerkiksi palamatonta kattohuopaa ja puumateriaalia armeijan tarpeisiin.

Lämpöpuu

Puu on yhä edelleen keskeinen rakennusmateriaali Suomessa.

Etenkin rakennusten ulkoverhoilussa ja terassirakenteissa paljon käytetyn lämpöpuun ThermoWood-lämpökäsittelymenetelmä on VTT:n kehittämä.

Puumuovikomposiitit

VTT oli yhteistyössä myös Conenor Oy:n kanssa kehittämässä valmistusmenetelmää puumuovikomposiitille eli eri puulajien purusta ja lastuista sekä erilaisista muoveista tehdylle puu-muovi-materiaalille. Raaka-aineet ovat pääosin muun tuotannon sivutuotteina syntyneitä ja erittäin hyvin kierrätettäviä. Myös puumuovikomposiittia käytetään terassi- ym. rakentamisessa, mutta sen lisäksi myös erilaisissa design-tuotteissa.

UPM tekee puumuovilankkua Tampereen tehtaaltaan saatavista tarranauhan reunoista. Valmistus on yksi muoviteollisuuden nopeimmin kasvavista tuotannonaloista.

Elementtirakentaminen

Elementtirakentaminen yleistyi Suomessa jo 1950-luvun lopulla. VTT selvitti rakentamisen peruskysymyksiä sekä pohjoisen arktisissa olosuhteissa että etelän kuumassa ja kosteassa ilmastossa ja kehitti uutta elementtiteknologiaa.

Rakennusteollisuus käytti tutkimustietoa hyväkseen niin kotimaassa kuin suunnitellessaan vientiprojekteja Lähi-itään, Afrikkaan, Kaakkois-Aasiaan sekä Neuvostoliiton pohjoisille seuduille.

Matalaenergiaratkaisut

Rakentamisen energiaratkaisut ovat 2000-luvulla nousseet erityisen kiinnostuksen kohteeksi, sillä rakennusten ja rakennetun ympäristön energiatehokkuuden parantaminen on tärkeä keino ilmastonmuutoksen hillinnässä.
Matalaenergiaratkaisujen ohella on kehitetty jo myös passiivitaloja, jotka lämpiävät pääosin hukkalämmöllä. Lämmityskustannuksissa saadaan passiiviratkaisuin jopa 70 prosentin säästö.

VTT on tuottanut uusia ratkaisuja muun muassa Rakennusliike Reposen kanssa, joka on toteuttanut Heinolaan kokonaisen matalaenergiakerrostalon.

Ota yhteyttä

Asiakaspalvelu:
info@vtt.fi | puh. 020 722 7070


 

Copyright VTT 2012 • PL 1000, 02044 VTT • Puh. 020 722 111, info@vtt.fi