Link to VTT's homepage
 


Sahoista biojalostamoihin

Sahauksen ja puuntyöstömenetelmien kehittäminen

Suomi eli 1950-luvulla vahvasti puusta. VTT:n puuteknillinen laboratorio tutki puun työstämisen menetelmiä ja laitteita. Ja kemiallisteknillinen laboratorio selvitti perin pohjin suomalaisen selluloosakuidun rakennetta ja kemiallisia ominaisuuksia.

 

VTT:llä kehitettiin muun muassa sahanterän tylsymistä ratkaisevasti vähentänyt ns. sahanterän tyssäysmenetelmä, joka levisi nopeasti kaikkiin suomalaisiin vientisahoihin. Sahojen kilpailukykyä lisäsi myös VTT:llä kehitetty uusi sahausmenetelmä, joka pienensi sahausrakoa ja säästi näin raaka-ainetta ja paransi sahausjälkeä.

Uusia tuotteita metsäteollisuudelle

VTT edistää edelleen Suomen metsäteollisuuden tuotannon, teknologian ja uusien tuotteiden kehitystä. Uusia tuotteita luodaan niin metsäteollisuuden tuotantoprosesseja ja -koneita kehittämällä kuin biojalostamon avulla, nanotekniikan keinoin ja yhdistämällä paperiin biokemiallista diagnostiikkaa tai elektronisia sensoreita.

 

Biojalostamo erottaa puusta eri ainesosia ja kemiallisia yhdisteitä materiaalien rakenneosiksi, kemikaaleiksi ja energiatuotteiksi. Uusia tuotteita ovat mm. toisen sukupolven synteettinen biodiesel, bioetanoli, biopolttoöljy sekä bioenergia (vihreä sähkö ja lämpö).

Näiden lisäksi tulevaisuuden tuotteita ovat erilaiset biopolymeerit ja biokemikaalit elintarvike-, lääke- ja kosmetiikkateollisuuden tarpeisiin.

 

 

Bioöljy

UPM, Metso ja Fortum ovat yhdessä VTT:n kanssa kehittäneet konseptin energiapuupohjaisen bioöljyn tuottamiseen korvaamaan fossiilisia polttoaineita lämmön ja sähkön tuotannossa. Bioöljyn tuotanto on tarkoitus integroida UPM:n omiin biomassapohjaisia polttoaineita käyttäviin voimalaitoksiin. Yhdistetyssä bioöljyn ja uusiutuvan energian tuotannossa käytettävä teknologia on patentoitu.

 

 

Etanolia selluloosasta

VTT tekee kansainvälistä yhteistyötä mm. ranskalaisen Deinove-yhtiön kanssa hankkeessa, jossa tutkitaan etanolin valmistusta selluloosasta. VTT arvioi hankkeessa eri bakteerikantoja ja niiden soveltuvuutta etanolin valmistuksessa.

 

 

Bioaktiivinen paperi

Ns. bioaktiivinen paperi tarjoaa myös aivan uusia mahdollisuuksia Suomen metsäteollisuudelle.

Sovellusmahdollisuuksia on lukuisia, muun muassa suodattimet, elintarvike- tai hygieniapakkaukset, terveysdiagnostiikkaan liitettävät indikaattorit ja sensorit sekä tuotteiden aitouden varmentaminen ja väärennösten esto.

 

Pyyhkäisyliina vaativien pintojen puhdistukseen

Orion Diagnostican yhdessä VTT:n kanssa kehittämä pyyhkäisyliina Orion Clean Card PRO auttaa varmentamaan korkeaa hygieenisyyttä vaativien pintojen puhdistuksen tehokkuuden esimerkiksi sairaaloissa ja ruoanjalostuksen tiloissa.

 

 

Mikrokuitusellun valmistuksen kehittäminen

Stora Enso on ilmoittanut aloittavansa mikrokuitusellun esikaupallisen tuotannon Imatralla. Yhtiön mukaan uusi tuotanto on maailman ensimmäinen laatuaan. VTT on osallistunut hankkeessa mikrokuitusellun valmistusprosessien ja sovellusten kehittämiseen. Uudentyyppistä raaka-ainetta käytetään lisäkomponenttina nykyisten ja uusien kuitupohjaisten paperi- ja kartonkituotteiden lisäksi erikoispäällystemateriaalina läpäisemättömyyttä vaativissa pakkauksissa. Tuotetta voidaan Stora Enson mukaan hyödyntää tulevaisuudessa myös täysin uusissa käyttökohteissa, esimerkiksi muovikasseissa, urheiluvälineissä ja kosmetiikassa.  

 

Ota yhteyttä

Asiakaspalvelu:
info@vtt.fi | puh. 020 722 7070


 
 
VTT Impulssi

 

Copyright VTT 2012 • PL 1000, 02044 VTT • Puh. 020 722 111, info@vtt.fi