Link to VTT's homepage
 


Sairaalatekniikasta molekyylidiagnostiikkaan

VTT:ssä on tehty terveyteen ja hyvinvointiin ja lääketieteelliseen tutkimukseen liittyvää kehitystyötä 1980-luvun alkupuolelta lähtien.

Sairaalatekniikan tutkimukset ja -sovellukset

Sairaalatekniikan alueella tutkittiin muun muassa tietokonetomografiaviipalekuvien hyödyntämistä säteilytysannosten suunnittelussa ja kehitettiin tietotekniikkaan perustuvia liikunta- ja kehitysvammaisten elämää helpottavia ratkaisuja, kuten puheohjattu rullatuoli ja tietokoneohjelma afasiapotilaiden kuntoutukseen.

Tämän päivän VTT:ssä terveydellisen tutkimuksen painopisteet ovat lääkekehityksen teknologiat, molekyylidiagnostiikka ja terveyden tietotekniikka.

 

Syöpätutkimus

Yhtenä VTT:n tutkimuskohteena on syöpä. VTT:n ja Turun yliopiston yhteinen tutkimusryhmä on selvittänyt syöpäsolujen leviämistä ja löytänyt keuhkosyövistä mekanismin, jota syöpäsolu käyttää levitessään elimistöön etäispesäkkeinä.

VTT:ssä kehitetyillä ainutlaatuisilla syöpäsolujen tutkimusmenetelmillä etsitään uusia lääkkeitä myös eturauhassyöpään.

 

Syöpälääkkeitä tuotetaan muun muassa eristämällä lääkeaineita kasveista. VTT kehittää menetelmiä, joilla pitkälle edenneen rintasyövän, pienisoluisen keuhkosyövän ja leukemian hoidossa käytettäviä punatalviosta saatavia yhdisteitä voitaisiin bioteknisin keinoin tuottaa tehokkaammin.

VTT:n syöpätutkimusosaaminen vakuuttaa myös kansainvälisesti, sillä VTT on solminut yhteistyösopimuksen Bayer Schering Pharman kanssa syöpälääkkeiden kehittämisestä.


VTT:n tutkimusreaktorikin on valjastettu syövän hoitoon. Kaikkiaan 200 potilasta on saanut BNCT- eli boorineutronisädehoitoa (Boron Neutron Capture Therapy), joka saa tehonsa VTT:n tutkimusreaktorista. Hoitoa antaa tiiviissä yhteistyössä HYKS:n Syöpätautien klinikan kanssa ainoana maailmassa Boneca Oy.

Huipputehokkaan neutronisuihkun mahdollistava hidastinaine Fluental on VTT:n kehittämä ja patentoima.

 

Kuvankäsittelyn sovellukset lääketieteessä

Kuvankäsittely tarjoaa uusia mahdollisuuksia myös lääketieteen alueella. VTT:ssä kehitetty menetelmä mahdollistaa magneettikuvien analysoinnin muutamissa minuuteissa diagnosoitaessa Alzheimerin tautia.

Kuvien luotettava automaattinen mittaus ja tulkinta on tärkeää, sillä se edistää taudin varhaista diagnoosia, joka mahdollistaa hoidon aloittamisen jo taudin varhaisessa vaiheessa.

 

Terveydenhuollon tietojärjestelmät

Myös terveydenhuollon sektorilla tietojärjestelmien merkitys on koko ajan kasvanut. Tietojen arkistoinnin lisäksi niiden avulla voidaan tarjota uusia palveluja potilastyössä.

Järjestelmiä kehittämällä pyritään mm. lisäämään sähköistä asiointia. VTT:n, Kouvolan kaupungin ja Attendo MedOne Oy:n hankkeessa tavoitteena on mahdollistaa esimerkiksi omatoimisen mittauksen tulosten lähettäminen sähköisesti terveyskeskukseen ja hoito-ohjeiden saamisen Internetin kautta.

 

Uudet tieto- ja viestintätekniset ratkaisut

Terveyden ja hyvinvoinnin tutkimustyöllä vastataan osaltaan globaalien megatrendien kuten väestön ikääntymisen tuomiin haasteisiin. VTT on mukana kehittämässä erilaisia tieto- ja viestintäteknisiä ratkaisuja ja uusia palveluja, jotka auttavat parantamaan ikääntyvien hyvinvointia ja tarjoavat heille mahdollisuuden elää itsenäisesti kotona yhä pitempään. VTT on kehittänyt mittausteknologiaa suomalaisen Vivagon hyvinvointikelloon, joka toimii sekä perinteisenä turvarannekkeena painihälytyksineen että terveydentilaa mittaavana laitteena, jonka tuottamaa tietoa käytetään asiakkaan hoidon ja palvelujen suunnittelussa.    

   

 

Ota yhteyttä

Asiakaspalvelu:
info@vtt.fi | puh. 020 722 7070


 
VTT Impulssi

 

Copyright VTT 2012 • PL 1000, 02044 VTT • Puh. 020 722 111, info@vtt.fi