Link to VTT's homepage
 


Tienpinnoituksesta tulevaisuuden liikennejärjestelmiin

 

Tie- ja liikennetutkimus

VTT:n tie- ja liikennetutkimuksen tuloksia on sovellettu paitsi teiden ja liikennevälineiden kehityksessä, myös lainsäädäntötyöhön. 1960- ja 1970-luvuilla tavoitteena oli teiden kunnon ja liikenneturvallisuuden parantaminen. VTT:ssä kehitetyn kuumennuspintausmenetelmän ansiosta päällysteen uusimiseen tarvittava massamäärä voitiin vähentää puoleen entisestään. Uusi menetelmä mahdollisti myös teiden korjaamisen vain ajoradan kuluneelta osalta. Autokannan lisääntymisestä johtuvia liikennekuolemia pystyttiin vähentämään ottamalla tutkimustulosten pohjalta käyttöön yleiset nopeusrajoitukset.

 

 

Tulevaisuuden liikennejärjestelmä

Tietotekniset järjestelmät ja turvallisuus ovat avainasemassa VTT:n, Mercedes-Benzin ja muiden merkittävien eurooppalaisten autonvalmistajien hankkeessa, jossa tavoitteena on luoda tulevaisuuden liikennejärjestelmä. Siinä autot kommunikoivat toistensa kanssa, saavat reaaliaikaista tietoa liikenteestä ja lähettävät tietoa eteenpäin niin kuljettajalle kuin muille järjestelmille. Näin voidaan muun muassa vähentää onnettomuuksia.

 

 

Liikenteen turvallisuuden parantaminen

Liikenneonnettomuuksien tutkijalautakunnat arvioivat, että turvavöiden käyttö olisi viimeisen kymmenen vuoden aikana pelastanut yli puolet henkilö- ja pakettiautoissa kuolleista Suomessa. Tehostaakseen turvavyö- ja ylinopeusvalvontaa poliisi on ottanut testikäyttöön VTT:n kehittämän automaattiseen kameravalvontaan ja langattomaan verkkoyhteyteen perustuvan laitteiston. Laitteisto mittaa myös ajoneuvojen turvaväliä, ympäristöpäästöjä ja tien pinnan liukkautta. Laitteistoa testataan Suomen lisäksi Saksassa, Ranskassa ja Itävallassa.

 

 
Ota yhteyttä

Asiakaspalvelu:
info@vtt.fi | puh. 020 722 7070


 

VTT Impulssi

 
     

Copyright VTT 2012 • PL 1000, 02044 VTT • Puh. 020 722 111, info@vtt.fi