Sign In

Älykäs teollisuus ja energiajärjestelmät

VTT:n vuosikertomus 2015

Tavoitteenamme on luoda uutta kilpailukykyä tuottamalla teollisuuden ja energiajärjestelmien älykkäitä
ratkaisuja. Parannamme valmistavan teollisuuden toimintaedellytyksiä kehittämällä uusia innovaatioekosysteemejä sekä teollisen internetin mahdollistamia uusia ratkaisuja. Tutkimus- ja kehitystyössämme korostuvat teknologian ja liiketoimintamallien rinnakkainen kehittäminen.

Edistämme valmistavan teollisuuden rakennemuutosta kehittämällä uusia materiaaleja, suunnittelu- ja simulointimenetelmiä sekä valmistuksen automaatioratkaisuja. Kehitämme vähähiilisiä ja älykkäitä ratkaisuja energian tuotantoon, siirtoon, jakeluun ja käyttöön. Älykäs liikenne on tärkeä kansainvälinen tutkimuskohde yhdessä laitevalmistajien, väyläsuunnittelijoiden ja palveluntuottajien kanssa. Palvelumme perustuvat vahvaan materiaali- ja mallinnusosaamiseen sekä teollisen toiminnan että yhteiskunnan infrastruktuurin ymmärtämiseen.

Kaikessa toiminnassamme tavoitteena on kehittää taloudellisesti kilpailukykyisiä ratkaisuja yhdistämällä resurssitehokkuus ja ympäristönäkökohdat.

Esimerkkejä tutkimustuloksistamme 2015 

Liiketoiminnan kehittäminen

VTT ja Nurmi Cylinders Oy ovat kehittäneet yhdessä kustannus-
tehokkaan, 3D-tulostetun, 66 % alkuperäistä osaa kevyemmän ja toimintavarman hydraulisen venttiililohkon.

Lue lisää:

3D-tulostuksella suorituskykyisempiä ja kevyitä metalliosia kustannustehokkaasti

Liiketoiminnan kehittäminen

Laskennallisilla menetelmillä on mahdollista tehostaa merkittä-
västi konetekniikka-alan yritysten tuotekehitystä
. Menetelmiä voidaan hyödyntää laaja-alaisesti tuotteen koko elinkaaren ajan, jolloin markki-
noille päästään nopeammin ja edullisemmin.

Lue lisää:

Simuloinnilla uutta kilpailukykyä konepajateollisuudelle

 

Liiketoiminnan kehittäminen

Uusiutuva energia kannattaa tiiviillä asuinalueilla tuottaa alue-
tasolla
. Esimerkiksi säiliövarastoa hyödyntämällä voidaan rakennusten lämmityksen aiheuttamia rikki-
dioksidi- ja pienhiukkaspäästöjä vähentää jopa 70 %.

Lue lisää:

Alueellisilla energiaratkaisuilla tehokkuutta kestävin keinoin

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Liiketoiminnan kehittäminen

Ilmavoimat on kyennyt kasvatta-
maan VTT:n tutkimusten tukemana Hornetin moottoreiden korkeapaineturbiinin siipien elinikää 10 %. Veronmaksajille arvioidaan kertyneen säästöjä noin
3 miljoonaa dollaria eli yli 2,7 miljoonaa euroa.  Tutkimuspanos
oli tähän verrattuna pieni ja tutkimuksella saatu hyöty lähes satakertainen.

Lue lisää:

VTT:n tutkimus Ilmavoimille pidensi Hornetin korkeapaineturbiinin siipien elinikää

Liiketoiminnan kehittäminen

VTT on tutkinut ja kehittänyt jo pitkään sähköbussien käyttöä ja järjestelmiä Suomessa. Kaksi ensimmäistä HSL:n omistamaa, suomalaista pikaladattavaa Linkker-sähköbussia lähti vuoden 2016 alussa ajoon. HSL ostaa
Linkker Oy:ltä kaiken kaikkiaan 12 bussia, ja niitä tulee myös Helsingin linjoille.

Lue lisää:

Ensimmäiset kotimaiset pikaladattavat sähköbussit

Liiketoiminnan kehittäminen

Convion Oy ja VTT demonstroivat  polttokennojärjestelmiä, joilla tuotetaan sähköä ja lämpöä korkealla hyötysuhteella jäte-
vedenpuhdis
tuksen yhteydessä syntyvästä biokaasusta Italiassa. Polttokennojärjestelmällä voidaan tuottaa sähköä biokaasusta, joka muuten jäisi hyödyntämättä tai poltettaisiin lämmöksi.

Lue lisää:

Suomalaisella polttokenno-osaamisella tehdään puhdasta energiaa italialaisesta jätevedestä

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Liiketoiminnan kehittäminen

VTT:n tekemä analyysi 159 maan antamista päästötavoitteista oli tärkeä keskustelupohja Pariisin ilmastoneuvottelulle. Analyysin mukaan tavoitteita pitää kiristää, jos ilmaston lämpeneminen halutaan hidastaa tavoiteltuun kahteen asteeseen. Suurista maista eniten parannettavaa on Kiinalla.

Lue lisää:

Päästöt kasvavat liikaa annetuista vähennystavoitteista huolimatta 

Liiketoiminnan kehittäminen

Fukushiman onnettomuuden jälkeen ydinvoimalaitosten turvallisuus on tullut entistä tärkeämmäksi. VTT on ollut alusta asti kehittämässä ydinvoimalaitosten turvallista käyttöä Suomessa. VTT:lle on juuri valmistumassa uudet ydin-
turvallisuustutkimuksen tilat
Espooseen. VTT selvittää parhaillaan seismistä turvallisuutta yhdessä muiden toimijoiden kanssa myös pohjoismaisilla ydinvoima-alueilla.

Lue lisää:

Ydinvoimalaitosten seisminen turvallisuus paremmalle tasolle

VTT:n ydinturvallisuustalo harjakorkeuteen

Liiketoiminnan kehittäminen

VTT ja Tampereen teknillinen yliopisto ovat saaneet merkittävän roolin Amec Foster Wheelerin 70 miljoonan euron fuusioenergiaan liittyvässä etäoperoinnin robotiikka-
sopimuksessa
. Etäoperointi-
järjestelmän avulla reaktori on mahdollista huoltaa ilman fyysistä läsnäoloa huoltopisteessä. Järjestelmää varten kehitettyä mekaniikkasuunnittelua sekä kamera-, ohjaus- ja virtuaali-tekniikkaa voidaan soveltaa myös muussa teollisuudessa maailman-laajuisesti.

Lue lisää:

VTT ja TTY mukaan Amec Foster Wheelerin 70 M€:n fuusioenergian robotiikkasopimukseen

Ota yhteyttä
Asiakaspalvelu
Sähköpostiinfo@vtt.fi
Puhelin020 722 7070
Avoinna arkisin klo 9.00 - 11.00 ja 12.00 - 15.00