Sign In

VTT: Tuulivoimamelun mallintamisen työryhmän tulokset edelleen päteviä – tutkimusta jatketaan uusissa hankkeissa

 

​VTT keskittyy puolueettomana toimijana objektiiviseen tutkimukseen ja sen oikeanlaiseen soveltamiseen sekä tuulivoimatoimijoiden että kansalaisten kannalta hyödyllisellä tavalla.

Ympäristöministeriön ohje OH2/2014 tuulivoimamelun mallintamiselle perustuu merkittäviltä osin VTT:n vetämän työryhmän laskelmiin ja arvioihin. VTT pitää työryhmän työtä edelleen luotettavana ja pätevänä. Vallitsevan tiedon valossa ohje OH2/2014 on paras lähtökohta tuulivoiman melun mallintamiselle. Tämä ei kuitenkaan sulje pois ohjeen edelleen kehittämistä.

VTT tiedotti 20.8.2013 pohjatyöstä, joihin ympäristöministeriön ohjeistus perustuu. VTT jatkaa edelleen aihealueen tutkimusta alan toimijoiden kanssa uusissa hankkeissa.

Katso myös: VTT:n tiedote 20.8.2013: VTT:n johdolla tuulivoimaloiden melumallinnukselle pelisäännöt