Sign In
Uutta tietoa huipputeknologiasta ja sen hyödyntämisestä, tietoa tulevaisuuden ratkaisuista ja palveluista päätöksenteon tueksi ja liiketoiminnan kehittämiseen. Kohdistettu VTT:n kumppaneille, asiakkaille sekä huipputeknologiasta ja sen sovelluksista kiinnostuneille.
Julkaisu tieteestä, teknologiasta ja liiketoiminnasta

shutterstock_682503043_city_iot.jpg

Älykäs kaupunki rakentuu VTT:n CityTune-työkaluilla

Teksti: Petja Partanen | 6.11.2019

VTT:n datapohjaisella CityTune-työkalupakilla kaupunkia kehitetään kokonaisuutena.

Turun raitiotien vaikutusarvioinnilla, Espoon maahanmuuttajien integroinnilla työelämään ja Japanin Sagan kaupungin riisinkorsien kiertotalousratkaisulla on yksi yhteinen piirre. Näihin kaupunkien kehityshaasteisiin on etsitty fiksuja ratkaisuja VTT:n CityTune-työkaluin. VTT:n CityTune-työkalupakista löytyvät ratkaisut kaupunkielämän eri osa-alueiden mallintamiseen.  

– Näytämme malleilla eri asioiden välisiä monimutkaisia syy-seuraussuhteita, VTT:n johtava tutkija Peter Ylén kertoo.  

VTT ei tarjoile kaupunkien päätöksenteon tueksi geneerisiä täsmäratkaisuja. Pyrkimyksenä on sen sijaan luoda kokonaisvaltainen, dataan pohjautuva näkemys suunnittelukohteesta. 

VTT:n osaamisella on käyttöä silloin, kun kaupungilla on käsissään kompleksinen, vaikeasti ymmärrettävä suunnittelukohde, josta on monia erilaisia mielipiteitä.

– Me luomme strukturoidun mallin, joka on paitsi kommunikaatioväline, myös toiminnan optimoinnin ja suunnittelun työkalu, Peter Ylén kertoo.

Kannattaako raideliikenne?

CityTune-työkalupakki on ollut ahkerassa käytössä esimerkiksi kun VTT:n tutkijat selvittivät Turkuun kaavaillun raitiolinjaston vaikutuksia.  

– Jos tällaista hanketta arvioidaan pelkkänä liikenneratkaisuna, ei raideliikennettä koskaan kannata rakentaa. Bussi on halpa ja joustava, ja kuljettaa ihmisiä paikasta toiseen tehokkaasti, Ylén kertoo.

Mutta kun raidehanketta arvioidaan kaupunkikehityksen työkaluna, muuttuu tilanne täysin. Ympäri Eurooppaa on paljon näyttöä siitä, että raiteiden rakentaminen kannattaa. Esimerkiksi Vantaalla uusi lentokenttärata näyttää kääntäneen kaupungin kehityksen suunnan. Vuoteen 2014 asti muuttotappiosta kärsinyt Vantaa kasvaa nyt nopeasti radan varrella.  

Helpoimmin laskettavia positiivisia vaikutuksia ovat tonttien ja vuokrahintojen nousu. Näillä kaupunki voi maanomistajana usein kattaa raideinvestointien kustannuksia. Mutta VTT:n työkaluilla päästään käsiksi myös pitkän aikavälin vaikutuksiin, jotka jäävät usein huomaamatta. Kaupungin struktuuri muuttuu, ja radanvarret ovat houkuttelevia sijainteja niin uusille asukkaille kuin yrityksille.  

Turun tapauksessa VTT:n tutkijat laskivat, että kaupunki voisi kattaa kalliina pidetyn yli 300 miljoonan euron raitiotieinvestoinnin jopa alle kymmenessä vuodessa lisääntyneinä tontinmyynti-, vero- ja lipputuloina. 

Holistiselle suunnittelulle tarvetta

Kokonaisvaltaiselle kaupunkien suunnittelulle on juuri nyt kysyntää.

– Tämä on ongelma kaupungeissa ympäri maailmaa: holistinen näkökulma puuttuu, Ylen toteaa.

Esimerkiksi liikennehankkeita arvioidaan usein vain liikenteen näkökulmasta, vaikka vaikutukset ulottuvat kaikille yhteiskuntaelämän alueille. Ylénin mukaan selitys on usein raha. Kun kaupungin budjetti pilkotaan jo ylätasolla terveyteen, koulutukseen ja infrastruktuuriin, syntyy siiloja, joita on suunnittelussa vaikea ylittää.  

– Holistisen kaupunkisuunnittelun merkitys kyllä ymmärretään kaupungeissa, mutta käytännön toteutus on vaikeaa.  

VTT:llä on datapohjaisia työkaluja kaupunkielämän kaikille osa-alueille, kaupungin älykkyyden arviointi-indikaattoreista aina energiantarpeen laskentatyökaluihin, kaavoituksen ekolaskuriin ja erilaisiin simulointityökaluihin. Näillä päästään käsiksi monimutkaisiin vuorovaikutussuhteisiin.

– Voimme esimerkiksi etsiä erilaisia vipumuuttujia, itseään ruokkivia rakenteita, jotka vievät kaupungin kehitystä haluttuun suuntaan.  

Yksi VTT:n tutkimuskohteista on ollut Espoon Keran alue. Vanhaa teollisuusaluetta kaavoitetaan 14 000 asukkaan asuinalueeksi. Keraa kaavaillaan myös kiertotalouden kansainväliseksi mallialueeksi. VTT:n tutkijat tunnistivat Keran kriittiseksi menestystekijäksi tiheän joukkoliikenteen. Jos radan varressa sijaitsevasta Kerasta onnistutaan rakentamaan joukkoliikenteen hubi, on alueen menestys Ylénin mukaan taattu.  

VTT:n CityTune-suunnittelukohteet eivät rajoitu pelkkään kaupunkisuunnitteluun. Esimerkiksi Espoossa on parhaillaan käynnissä projekti, jossa VTT:n tutkijat etsivät keinoja integroida maahanmuuttajat nykyistä paremmin työelämään. Oulussa tutkijat taas selvittivät, miten nuorten syrjäytyminen ja mielenterveysongelmat voitaisiin välttää.  

Tutkijat panivat riisinkorret kiertämään

Yksi kaupunkisuunnittelun kuumista aiheista on kiertotalous. VTT:n uusi Circular City -tutkimushanke kehittää systeemidynaamista mallia, joka kuvaa kaupungin energiantuotannon, liikenteen, ruoka- ja vesihuollon ja raaka-aineiden virrat.  

– Se voi tulevaisuudessa olla yksi palikka CityTune-työkalupakissa, Peter Ylén toivoo.

Kaupunkien kiertotaloushaasteisiin tutkijat ovat pureutuneet esimerkiksi Japanin Sagan kaupungissa tehdyssä tutkimusprojektissa, jossa etsittiin käyttöä riisinkorsille. Riisinviljelyn sivuvirta sisältää hyödyntämiskelpoista selluloosaa ja ligniiniä. Koska kierrätyksen infrastruktuuri puuttuu, ei riisinkorsista ole syntynyt riisinviljelyn ekosysteemissä kenellekään bisnestä. Riisinkorret eivät kelpaa myöskään polttoon, koska ne aiheuttavat korroosiota kattiloissa.  

Tutkijat etsivät ongelmaan erilaisia ratkaisuvaihtoehtoja. Julkinen valta voi lähteä rakentamaan ekosysteemiä itse, tai tarjoilla pullopantin kaltaisia insentiivejä alan toimijoille. Yksi mahdollisuus on kehittää riisinkorsijätteestä uusia korkean jalostusasteen tuotteita. 

– Korsijätteen kierrätys voidaan myös yhdistää muihin kuituekosysteemeihin, kuten tekstiili- ja rakennusteollisuuden puujätteen kierrätykseen.

Vaikka kaupunkien kehityshaasteet ovat usein yhteisiä, ovat toimivat ratkaisut lähes aina kaupunkikohtaisia. 

– Suunnittelu on aina ongelmalähtöistä. Mallien siirtäminen kaupungista toiseen ei yleensä onnistu. 

VTT:n tutkijoilla on kuitenkin pohjatyöt tehtynä. Valmiina on dataan pohjautuva CityTune-työkalupakki, hyvä kehikko vaikutusten arvioinnille, sekä kymmenien hankkeiden tuoma rutiini. 

– Meillä on hyvät peruspalikat, mistä lähdemme liikkeelle, Peter Ylén lupaa.

Peter_Ylen kuva image.jpg

– VTT:n CityTune-työkalupakista löytyvät ratkaisut kaupunkielämän eri osa-alueiden mallintamiseen, VTT:n johtava tutkija Peter Ylén kertoo.  

 

Lue lisää VTT:n kaupunkikehityksen palveluista

Katso video VTT CityTunesta
 

 

VTT Impulssihttps://www.vtt.fi/ImpulssiVTT Impulssi
Impulssi 2/2018https://www.vtt.fi/Impulssi/Pages/Impulssi-2-2018.aspxImpulssi 2/2018
Terveys ja hyvinvointihttps://www.vtt.fi/Impulssi/Pages/Terveys-ja-hyvinvointi.aspxTerveys ja hyvinvointi
Digitaalinen maailmahttps://www.vtt.fi/Impulssi/Pages/Digitaalinen-maailma.aspxDigitaalinen maailma
Älykäs teollisuushttps://www.vtt.fi/Impulssi/Pages/Älykäs-teollisuus.aspxÄlykäs teollisuus
Biotalous ja kiertotaloushttps://www.vtt.fi/Impulssi/Pages/Biotalous-ja-kiertotalous.aspxBiotalous ja kiertotalous
Palvelut PK-yrityksillehttps://www.vtt.fi/Impulssi/Pages/Palvelut-PK-yrityksille.aspxPalvelut PK-yrityksille
Kestävät ja älykkäät yhteisöthttps://www.vtt.fi/Impulssi/Pages/Kestävät-ja-älykkäät-yhteisöt.aspxKestävät ja älykkäät yhteisöt
Liiketoiminnan kehittäminenhttps://www.vtt.fi/Impulssi/Pages/Liiketoiminnan-kehittäminen.aspxLiiketoiminnan kehittäminen
Vähähiilinen energiahttps://www.vtt.fi/Impulssi/Pages/Vähähiilinen-energia.aspxVähähiilinen energia
Tulevaisuuden kaupunki ei hukkaa resurssejahttps://www.vtt.fi/Impulssi/Pages/Tulevaisuuden-kaupunki-ei-hukkaa-resursseja.aspxTulevaisuuden kaupunki ei hukkaa resursseja
Yritysten ja tutkijoiden löydettävä toisensa uudella tavallahttps://www.vtt.fi/Impulssi/Pages/Yritysten-ja-tutkijoiden-loydettava-toisensa-uudella-tavalla.aspxYritysten ja tutkijoiden löydettävä toisensa uudella tavalla
Impulssi 1/2017https://www.vtt.fi/Impulssi/Pages/Impulssi-1-2017.aspxImpulssi 1/2017
Merenkulku murroksessa: äly tulee komentosilloillehttps://www.vtt.fi/Impulssi/Pages/Merenkulku-murroksessa-aly-tulee-komentosilloille.aspxMerenkulku murroksessa: äly tulee komentosilloille
Vihreämpää elektroniikkaa panimomäskistä ja männynkuorestahttps://www.vtt.fi/Impulssi/Pages/Vihreämpää-elektroniikkaa-panimomäskistä-ja-männynkuoresta.aspxVihreämpää elektroniikkaa panimomäskistä ja männynkuoresta
Uudenlaista liiketoimintaa selluloosastahttps://www.vtt.fi/Impulssi/Pages/Uudenlaista-liiketoimintaa-selluloosasta.aspxUudenlaista liiketoimintaa selluloosasta
Wärtsilän Jaakko Eskola: Menestymme vain innovoinnilla ja uusiutumisellahttps://www.vtt.fi/Impulssi/Pages/Wärtsilän-Jaakko-Eskolaä-Menestymme-vain-innovoinnilla-ja-uusiutumisella.aspxWärtsilän Jaakko Eskola: Menestymme vain innovoinnilla ja uusiutumisella
Älylasit haastavat kännykänhttps://www.vtt.fi/Impulssi/Pages/Alylasit-haastavat-kannykan.aspxÄlylasit haastavat kännykän
Suomi tavoittelee kärkipaikkaa tekoälyn soveltamisessahttps://www.vtt.fi/Impulssi/Pages/Suomi-tavoittelee-karkipaikkaa-tekoalyn-soveltamisessa.aspxSuomi tavoittelee kärkipaikkaa tekoälyn soveltamisessa
Robotiikka – monien mahdollisuuksien tekniikkaahttps://www.vtt.fi/Impulssi/Pages/Robotiikka-–-monien-mahdollisuuksien-tekniikkaa.aspxRobotiikka – monien mahdollisuuksien tekniikkaa
Suomi matkalla kohti vähähiilistä vuotta 2050https://www.vtt.fi/Impulssi/Pages/Tyhjä-artikkeli-3-numerolle-1.aspxSuomi matkalla kohti vähähiilistä vuotta 2050
Suomi on hyvä investointihttps://www.vtt.fi/Impulssi/Pages/Suomi-on-hyva-investointi.aspxSuomi on hyvä investointi
Tulevaisuuden uudet selluloosatuotteet ja niiden sovelluksethttps://www.vtt.fi/Impulssi/Pages/Tulevaisuuden-uudet-selluloosatuotteet-ja-niiden-sovellukset.aspxTulevaisuuden uudet selluloosatuotteet ja niiden sovellukset
Hienokemia tarvitsee biopohjaisia aromaattejahttps://www.vtt.fi/Impulssi/Pages/Hienokemia-tarvitsee-biopohjaisia-aromaatteja.aspxHienokemia tarvitsee biopohjaisia aromaatteja
VTT hyödyntää Fabry-Perot interferometriteknologiaahttps://www.vtt.fi/Impulssi/Pages/Fabry-Perot-interferometriteknologia.aspxVTT hyödyntää Fabry-Perot interferometriteknologiaa
Laitteet kämmenen kokoisiksihttps://www.vtt.fi/Impulssi/Pages/Laitteet-kammenen-kokoisiksi.aspxLaitteet kämmenen kokoisiksi
Riskienhallintaa mutkistuvassa maailmassahttps://www.vtt.fi/Impulssi/Pages/Riskienhallintaa-mutkistuvassa-maailmassa.aspxRiskienhallintaa mutkistuvassa maailmassa
Uusi agenda tehostaa tutkimusinfran käyttöähttps://www.vtt.fi/Impulssi/Pages/Uusi-agenda-tehostaa-tutkimusinfran-käyttöä.aspxUusi agenda tehostaa tutkimusinfran käyttöä
Energiaministeri laajentaisi päästökauppaahttps://www.vtt.fi/Impulssi/Pages/Energiaministeri-laajentaisi-paastokauppaa.aspxEnergiaministeri laajentaisi päästökauppaa
Tua Huomo: Energiantuotanto ja -käyttö – fiksut valinnat vaikuttavathttps://www.vtt.fi/Impulssi/Pages/Energiantuotanto-ja-kaytto–fiksut-valinnat-vaikuttavat.aspxTua Huomo: Energiantuotanto ja -käyttö – fiksut valinnat vaikuttavat
Kaikki katseet uudistumiseenhttps://www.vtt.fi/Impulssi/Pages/Kaikki-katseet-uudistumiseen.aspxKaikki katseet uudistumiseen
Mitä ja miten tulevaisuudessa syödään?https://www.vtt.fi/Impulssi/Pages/Mita-ja-miten-tulevaisuudessa-syodaan.aspxMitä ja miten tulevaisuudessa syödään?
Älykäs kaupunki rakentuu VTT:n CityTune-työkaluilla https://www.vtt.fi/Impulssi/Pages/Älykäs-kaupunki-rakentuu-CityTune-työkaluilla-.aspxÄlykäs kaupunki rakentuu VTT:n CityTune-työkaluilla
Energia-ala varautuu yhdessä kyberuhkiinhttps://www.vtt.fi/Impulssi/Pages/Energia-ala-varautuu-yhdessa-kyberuhkiin.aspxEnergia-ala varautuu yhdessä kyberuhkiin
Uudet puupohjaiset materiaalit apuna muovijätteen vähentämisessähttps://www.vtt.fi/Impulssi/Pages/Uudet-puupohjaiset-materiaalit-apuna-muovijätteen-vähentämisessä.aspxUudet puupohjaiset materiaalit apuna muovijätteen vähentämisessä
Mediatuotannossa ja asumispalveluissa valmistaudutaan 5G-verkkoonhttps://www.vtt.fi/Impulssi/Pages/Mediatuotannossa-ja-asumispalveluissa-valmistaudutaan-5G-verkkoon.aspxMediatuotannossa ja asumispalveluissa valmistaudutaan 5G-verkkoon
Mitä kuuluu Australiaan?https://www.vtt.fi/Impulssi/Pages/Mita-kuuluu-Australiaan.aspxMitä kuuluu Australiaan?
Multifunktionaaliset polysakkaridit tuovat elintarviketeollisuudelle uusia mahdollisuuksiahttps://www.vtt.fi/Impulssi/Pages/Multifunktionaaliset-polysakkaridit-avaavat-uusia-mahdollisuuksia.aspxMultifunktionaaliset polysakkaridit tuovat elintarviketeollisuudelle uusia mahdollisuuksia
Liiketoimintaa liikenteeseenhttps://www.vtt.fi/Impulssi/Pages/Liiketoimintaa-liikenteeseen.aspxLiiketoimintaa liikenteeseen
Maailma kuluttajien silminhttps://www.vtt.fi/Impulssi/Pages/Maailma-kuluttajien-silmin.aspxMaailma kuluttajien silmin
Jari Gustafsson: Vanhoja ja uusia työjuhtia taantuman voittamiseksihttps://www.vtt.fi/Impulssi/Pages/Jari-Gustafsson-Vanhoja-ja-uusia-taantuman-voittamiseksi.aspxJari Gustafsson: Vanhoja ja uusia työjuhtia taantuman voittamiseksi
Joustavan energiatuotannon kärkimaaksihttps://www.vtt.fi/Impulssi/Pages/Joustavan-energian-karkimaaksi.aspxJoustavan energiatuotannon kärkimaaksi
Kohti hiilineutraaleja materiaalejahttps://www.vtt.fi/Impulssi/Pages/Kohti-hiilineutraaleja-materiaaleja.aspxKohti hiilineutraaleja materiaaleja
Robottiautojen esiinmarssihttps://www.vtt.fi/Impulssi/Pages/Robottiautojen-esiinmarssi.aspxRobottiautojen esiinmarssi
Idean jyvistä isoihin innovaatioihinhttps://www.vtt.fi/Impulssi/Pages/Idean-jyvista-isoihin-innovaatioihin.aspxIdean jyvistä isoihin innovaatioihin
Kun osaat mitata, osaat parantaahttps://www.vtt.fi/Impulssi/Pages/MIKES-tekee-vaativia-mittauksia-teollisuuden-kayttoon.aspxKun osaat mitata, osaat parantaa
Teollinen internet haastaa Suomenhttps://www.vtt.fi/Impulssi/Pages/Teollinen-internet-haastaa-Suomen.aspxTeollinen internet haastaa Suomen
Salofa tuo pikatestit terveyden ja ympäristön seurantaanhttps://www.vtt.fi/Impulssi/Pages/Salofa-tuo-pikatestit-terveyden-ja-ympariston-seurantaan.aspxSalofa tuo pikatestit terveyden ja ympäristön seurantaan
Ruokatutkimuksen keinoin kohti parempaa maailmaahttps://www.vtt.fi/Impulssi/Pages/Ruokatutkimuksen-keinoin-kohti-parempaa-maailmaa.aspxRuokatutkimuksen keinoin kohti parempaa maailmaa
Infinited Fiber tuo muutoksen tekstiiliteollisuuteenhttps://www.vtt.fi/Impulssi/Pages/Infinited-Fiber-tuo-muutoksen-tekstiiliteollisuuteen.aspxInfinited Fiber tuo muutoksen tekstiiliteollisuuteen