Sign In
Uutta tietoa huipputeknologiasta ja sen hyödyntämisestä, tietoa tulevaisuuden ratkaisuista ja palveluista päätöksenteon tueksi ja liiketoiminnan kehittämiseen. Kohdistettu VTT:n kumppaneille, asiakkaille sekä huipputeknologiasta ja sen sovelluksista kiinnostuneille.
Julkaisu tieteestä, teknologiasta ja liiketoiminnasta

Kalasatamasta älykkään energian mallialue

Teksti: Esko Lukkari | Kuvat: Suomen Ilmakuva Oy, VTT ja Helen | 18.5.2018

Helsingin Kalasatamasta on tulossa Suomen ensimmäinen älykkään energiajärjestelmän ja kaupunkirakentamisen mallialue ja samalla Helsingin ensimmäinen Smart City -kaupunginosa.

​Kalasataman lämmitysenergiassa käytetään VTT:n ja Helenin kehittämää SunZeb-ratkaisua ja sähköverkoissa ABB:n innovatiivista rengasverkkoa ja Helenin uusia energiaratkaisuja. Sekä lämmitys- että sähköverkkoratkaisu edustavat maailmalla uutta teknologiaa.

VTT:lle Kalasataman älykäs energiajärjestelmä on sen yhdessä Helenin kanssa kehittämän innovatiivisen SunZeb-mallin pilottikohde. SunZebin ideana on yhdistää asumisen laatu, energiankäytön tehokkuus, kasvattaa uusiutuvan energian osuutta, kierrättää energiavirtoja ja supistaa päästöjä.

– SunZebissä asioita tarkastellaan isona kokonaisuutena ja ihminen on siinä keskiössä, sanoo Helenin kehityspäällikkö Jouni Kivirinne. helen_jouni_kivirinnehighres_srgb.jpg

Jouni Kivirinne.

Kivirinne on SunZeb-konseptin ideoija ja tukena hänellä on ollut VTT:ltä tutkimustiimin päällikkö Jari Shemeikka.

Kivirinne sanoo, että Suomessa on paljon energiaosaamista.

– Kalasataman kerrostaloissa auringon lämpöenergiaa otetaan talteen ikkunoista niin paljon kuin mahdollista ja se yhdistetään kaukolämpöön ja -jäähdytykseen. Näin usein ongelmaksi koettu auringosta rakennuksille aiheutuva ylilämpökuorma käännetäänkin hyödyksi, Shemeikka sanoo.

paiho_shemenkka_10.jpg 

Älykkään energiaratkaisun tavoitteena on tarjota asukkaille ”Hyvän elämisen edellytykset”, VTT:n tutkimustiimin päällikkö Jari Shemeikka korostaa.

Energiaa asukkaiden ehdoilla

Shemeikka korostaa, että älykkään energiaratkaisun tavoitteena on tarjota asukkaille "Hyvän elämisen edellytykset" eli tehokkuus ja taloudellisuus eivät ole sen ainoat ajurit.

SunZebissä energiatehokkaan kerrostalon tai toimiston suunnittelu nojaa aluetason kaukolämmitys- ja jäähdytysjärjestelmään, minkä avulla jäähdytyslämpö voidaan kierrättää uusiutuvana energiana takaisin kaukolämpöasiakkaille.

– Rakennustasolla lämmön ja kylmän jakelujärjestelmät ovat integroitu, jolloin sama huonelaite tuottaa sekä lämpöä että jäähdytyskylmää, sanoo Shemeikka.

Kiinteistöjen ikkunat mitoitetaan niin, että asunnoista tulee valoisia ja miellyttäviä, ja samalla aurinkoenergiaa saadaan myös kierrätettäväksi. Talvella sitä käytetään lämmitykseen ja kesällä tarvittavan jäähdytyksen avulla tuotetaan lämpöä kaukolämpöjärjestelmään. Jäähdytyksessä lämmenneellä paluuvedellä lämmitetään kaukolämpövettä ja näin saadaan lämmintä käyttövettä.

– Jotta auringon lämpö saadaan mahdollisimman tehokkaasti hyödynnettyä, on yhden kiinteistön sijasta tarkasteltava koko korttelia, jolloin yhden kiinteistön sisätiloista jäähdyttämällä poistettu lämpö voidaan hyödyntää muissa kiinteistöissä, Kivirinne sanoo.

SunZeb-kortteli 2020

Kalasataman ensimmäisen SunZeb-korttelin rakentaminen alkaa ensi syksynä. Valmis kortteli olisi todennäköisesti vuoden 2020 alkupuolella.

SunZeb-konseptin mallinnuslaskelmissa uusiutuvan energian osuudeksi lämmitysenergiassa on parhaimmillaan saatu jopa 55 prosenttia.

Kivirinne sanoo kuitenkin, että ensimmäisessä korttelissa 15–20 prosenttia on realistinen arvio. Varjostukset, talojen korkeuserot ja jotkut muut seikat pudottavat prosenttia.

Asuinkerrostaloissa ei hänen mukaansa päästä uusiutuvan energian osuudessa yhtä korkeisiin lukuihin kuin toimistorakennuksissa.

– Uskon, että 20–30 prosenttia on uusiutuvan energian osuus seuraavissa kortteleissa. Helen on kaukolämmön tuotannossaan lisäämässä bioenergian osuutta ja sekin vaikuttaa osuuden kasvuun, hän sanoo.

Helsingissä tehokkaaksi ja taloudelliseksi osoittautunut sähkön ja lämmön yhteistuotanto CHP on purkautumassa, koska sähkön alhaisen hinnan vuoksi yhteistuotanto ei ole kannattavaa ja hiilivoimasta luopuminen vauhdittaa kehitystä.

Helsinki aikoo rakentaa kolme pelkkää lämpöä tuottavaa biovoimalaitosta Vuosaareen, Patolaan ja Tattarisuolle korvatakseen Hanasaaren hiilivoimalan. Laitokset valmistuvat vuoteen 2024 mennessä.

Salmisaaressa on jo lisätty pellettien käyttöä. Suunnitteilla on myös vanhojen Mustikkamaan ja Kruunuvuorenrannan öljyluolien muuttaminen jättimäisiksi lämminvesivarastoiksi.

Kalasatamaa on rakennettu jo puolenkymmentä vuotta ja 2040-luvulla siellä pitäisi asua 25 000 ihmistä ja olla 10 000 työpaikkaa.

Kalasatama.jpg 

ABB:n rengasverkko

Suomen ABB on toimittanut Kalasatamaan uudenlaisen sähköverkkoratkaisun. Mahdollisimman häiriöttömän sähkön saannin varmistamiseksi alueelle on jo rakennettu Suomen ensimmäinen suljettu rengasverkko keskijänniteverkossa, jossa sähkönsyöttö on päällä koko ajan kahdesta suunnasta.

Tämä siirtoverkoissa jo vakiintunut kaksisuuntainen sähkönsyöttö on otettu Kalasatamassa ensi kertaa käyttöön keskijänniteverkon rengasverkossa.

ABB toimittaa alueelle myös digitaaliset kojeistot, jotka ovat osa älykästä muuntamoautomaatiota.

– Nyt aluksi rengasverkolla syötetään sähköä kauppakeskus Redin työmaalle ja ensi syksynä itse kauppakeskukseen sen valmistuttua, sanoo Helen Sähköverkko Oy:n järjestelmäpäällikkö Mika Loukkalahti.

Suljetussa rengasverkossa muuntamon kojeiston läpi kulkevan tehon ja vikavirtojen suunta voi vaihdella. Unigear Digital -kojeistoilla verkkojen muuttuvia sähkökuormia voidaan hallita uudenlaisen sensoritekniikan, prosessiväylätekniikan ja uuden polven suojausteknologian ansiosta.

– Tässä on kyse siitä, että haluamme testata uusia tekniikoita. Tämä on aivan uudenlaista tekniikkaa eikä ABB ole tietääkseni toimittanut täysin vastaavaa tekniikkaa vielä muualla maailmassa, sanoo Loukkalahti.

Suljettu ja korkean käyttövarmuuden takaava rengasverkko on hieman tavanomaista sähköverkkoa kalliimpi rakentaa.

Sähkövarasto ja aurinkovoimala

Kalasatama hyödyntää sähköntuotannossaan vuonna 2015 käynnistettyä Helenin Suvilahden 320 kWp:n aurinkovoimalaa.

Aurinkovoimalan vieressä on Landis+Gyr Oy:n toimittama Toshiban kaksi miljoonaa euroa maksanut iso akkukäyttöinen sähkövarasto, jolla tasapainotetaan älyverkon sähkönjakelua.

15 000 litium-ioni-akkukennoa sisältävän varaston nimellisteho on 1,2 megawattia ja energiakapasiteetti 600 kWh. Sähkövarasto saapui Suvilahteen keväällä 2016 ja se otettiin käyttöön myöhemmin samana syksynä. Kristiina_Siilin_02.jpg

– Sähkövarasto on tarkoitettu nopeisiin millisekunneissa tapahtuviin säätötarpeisiin, kun sähköverkon taajuudessa on häiriöitä. Se parantaa lisäksi sähkön laatua säätämällä sähköverkon jännitettä sekä osallistuu loistehon kompensointiin, sanoo Helenin projektipäällikkö Kristiina Siilin.

– Suvilahden sähkövarastolla osana Helenin, Fingridin ja Helen Sähköverkon yhteistä tutkimushanketta tutkitaan, millä toimintalogiikalla akusta saadaan kaikkia toimijoita tukeva kokonaisuus kokonaishyötyjen ja kustannusten näkökulmasta, hän sanoo.

 

                                                                                                                     Kristiina Siilin.

 

Otaniemeen rakentuu älykkään energian innovaatioalusta

Aalto_kampuskuvia_Otaniemi-k2012_by_Mikko_Raskinen_005.JPG 

Suomi on mitä mainion maa testata ja edistää uusia innovatiivisia puhtaan energian ratkaisuja. Tätä puoltavat Suomen korkea koulutustaso, tiivis yhteistyö yksityisen ja julkisen sektorin välillä sekä vahva infrastruktuuri, johon kuuluu myös informaatioteknologia.

VTT on rakentamassa Otaniemeen älykkään energian ympärille rakentuvaa kokeiluympäristöä, jossa päästään entistä lähemmäs kuluttajia sekä hyödyntämään erilaista dataa energiapalveluiden kehittämisessä.

Otaniemi on osa Espoon kaupunkia, jonka tavoitteena on olla hiilineutraali kaupunki vuoteen 2030 mennessä. Otaniemessä tapahtuva älykkään energian kehitystyö omalta osaltaan tukee tätä ilmastotavoitetta.

Kokeiluympäristöä rakennetaan tiiviissä yhteistyössä Aalto-yliopiston sekä yrityksistä muodostuvan toimijaverkoston kanssa.

Ensimmäiset kokeilut käynnistyvät tänä vuonna. Niissä haetaan kokemuksia ja tietoa muun muassa 5G-verkon ja IoT-alustan hyödyntämisestä, rakennusten energiatehokkuuden parantamisesta, joustavammista sähkömarkkinoista sekä sähköisen liikenteen latausmahdollisuuksista.

– Otaniemen tapaiset kokeiluympäristöt ovat välttämättömiä systeemisissä muutoksissa mitä meneillään oleva energiamurroskin edustaa, toteaa älykkäiden energia- ja liikenneratkaisujen tutkimusaluetta vetävä johtaja Tuula Mäkinen.

– Rohkeita innovaatioita on hyvä testata ensin pienemmässä mittakaavassa ennen kuin ne kaupallistetaan ja integroidaan osaksi isompaa energiajärjestelmäkokonaisuutta, Mäkinen jatkaa.

Otaniemi tarjoaakin hyvän testausympäristön erilaisille älykkään energian uusille teknologioille, palveluille ja liiketoimintamalleille.

– Älykkään energian testialustat ovat jatkossa erityisessä roolissa yritysten kansainvälistymisessä ja palveluiden kaupallistamisessa, Mäkinen visioi.

  • Lisätietoa Otaniemessä tapahtuvasta älykkään energian kokeiluista ja ekosysteemin kehittymisestä www.smartotaniemi.fi

 

Helsinki vihreäksi älykkäillä kaupunkiratkaisuilla

Solar panels at Suvilahti_pieni.jpg 

Maailmanlaajuisesti kaupungit tuottavat 70 prosenttia kaikista kasvihuonekaasupäästöistä. Helsingin kaupunki pyrkii hiilineutraaliuteen vuoteen 2035 mennessä. Tätä tavoitetta tukee myös EU-rahoitteinen mySMARTLife-hanke, jossa muun muassa kokeillaan päästötöntä sähkörobottibussia ja testataan yhdessä Merihaan asukkaiden kanssa älykästä lämmönkulutuksen ohjausta.

Metropolia ammattikorkeakoulu on testannut osana hanketta robottibussia kesästä 2017 alkaen. Älykäs minibussi aistii sensoreilla ympäristöään ja huomioi muut tienkäyttäjät. Pitkäaikaiskokeilun aikana tutkitaan uusia teknologioita, joilla voidaan vähentää joukkoliikenteen päästöjä ja kustannuksia sekä selvitetään matkustajien suhtautumista ilman kuljettajaa tapahtuvaan liikennöintiin.

EU:n rahoittamassa hankkeessa testataan myös lukuisa joukko muita kestävän kehityksen mukaisia ja älykkäitä rakennus-, liikenne- ja kaupunkiratkaisuja. Esimerkiksi Merihaan asukkaat kokeilevat älykästä lämmönkulutuksen ohjausta, joka on sovitettavissa käyttäjän omiin tarpeisiin vuorokauden eri hetkinä. Älykäs lämmönohjaus mahdollistaa myös kysyntäjouston tutkimisen. Kysyntäjoustolla tasataan tulevaisuudessa kulutuspiikkejä, jolloin kylmällä ilmalla ei tarvitse käyttää kaikkein kalleimpia ja saastuttavimpia lämmityslaitoksia.

mySMARTLife-hankkeessa lisätään myös Viikin ympäristötalon energiatehokkuutta entisestään asentamalla toimisto- ja neuvotteluhuoneisiin älytermostaatit. Jatkossa huoneiden lämpötilaa voidaan säätää älykkäästi ja käyttötarkoituksen mukaisesti sekä työskentelymukavuutta parantavasti.

Aurinkoenergiaa Korkeasaareen ja kortteleihin

Korkeasaari pyrkii hiilineutraaliuteen vuoteen 2025 mennessä. Uusiutuvaan energiaan siirtyminen, energiankulutuksen vähentäminen ja vähäpäästöisten liikkumismuotojen edistäminen ovat edellytyksenä tavoitteeseen pääsyssä.

Kalasatamassa puolestaan tutkitaan Fiksun Kalasataman potentiaalia sähkön kysyntäjoustossa ja Kalasataman läheisyydessä sijaitsevassa Suvilahdessa vahvistetaan teknologista osaamista yhdistämällä sähkön varastointi, aurinkoenergian tuotanto ja sähköisten liikennevälineiden lataus.

mySMARTLife-hankkeen toteuttavat Helsingin kaupunki, Helen Oy, Forum Virium Helsinki Oy, Metropolia ammattikorkeakoulu sekä VTT ja pk-yritykset Fourdeg Oy ja Salusfin Oy. Euroopan komissio on myöntänyt vuosina 2017–2022 toteutettavalle projektille 18 miljoonan euron rahoituksen osana Horisontti 2020 -tutkimus- ja innovaatio-ohjelmaa. Helsingin toimenpiteiden budjettiosuus on 5,6 miljoonaa euroa. Hankkeessa ovat mukana myös Hampurin ja Nantesin kaupungit.

 

 

VTT Impulssihttps://www.vtt.fi/ImpulssiVTT Impulssi
Älykäs teollisuushttps://www.vtt.fi/Impulssi/Pages/Älykäs-teollisuus.aspxÄlykäs teollisuus
Palvelut PK-yrityksillehttps://www.vtt.fi/Impulssi/Pages/Palvelut-PK-yrityksille.aspxPalvelut PK-yrityksille
Kestävät ja älykkäät yhteisöthttps://www.vtt.fi/Impulssi/Pages/Kestävät-ja-älykkäät-yhteisöt.aspxKestävät ja älykkäät yhteisöt
Liiketoiminnan kehittäminenhttps://www.vtt.fi/Impulssi/Pages/Liiketoiminnan-kehittäminen.aspxLiiketoiminnan kehittäminen
Vähähiilinen energiahttps://www.vtt.fi/Impulssi/Pages/Vähähiilinen-energia.aspxVähähiilinen energia
Digitaalinen maailmahttps://www.vtt.fi/Impulssi/Pages/Digitaalinen-maailma.aspxDigitaalinen maailma
Biotalous ja kiertotaloushttps://www.vtt.fi/Impulssi/Pages/Biotalous-ja-kiertotalous.aspxBiotalous ja kiertotalous
Terveys ja hyvinvointihttps://www.vtt.fi/Impulssi/Pages/Terveys-ja-hyvinvointi.aspxTerveys ja hyvinvointi
Impulssi 2/2018https://www.vtt.fi/Impulssi/Pages/Impulssi-2-2018.aspxImpulssi 2/2018
Voiko ympäristöväittämiin luottaa?https://www.vtt.fi/Impulssi/Pages/Voiko-ymparistovaittamiin-luottaa.aspxVoiko ympäristöväittämiin luottaa?
Voimaa potkurikehitykseenhttps://www.vtt.fi/Impulssi/Pages/Voimaa-potkurikehitykseen.aspxVoimaa potkurikehitykseen
Yrittäjien velvollisuus on etsiä kasvuahttps://www.vtt.fi/Impulssi/Pages/Yrittajien-velvollisuus-on-etsia-kasvua.aspxYrittäjien velvollisuus on etsiä kasvua
Energiavarastojen kysyntä kasvaa vauhdillahttps://www.vtt.fi/Impulssi/Pages/Energiavarastojen-kysynta-kasvaa-vauhdilla.aspxEnergiavarastojen kysyntä kasvaa vauhdilla
FinnCERES vie materiaalien biotalouden uudelle tasollehttps://www.vtt.fi/Impulssi/Pages/FinnCERES-vie-materiaalien-biotalouden-uudelle-tasolle-.aspxFinnCERES vie materiaalien biotalouden uudelle tasolle
Idean jyvistä isoihin innovaatioihinhttps://www.vtt.fi/Impulssi/Pages/Idean-jyvista-isoihin-innovaatioihin.aspxIdean jyvistä isoihin innovaatioihin
Menetelmiä parempaan päätöksentekoonhttps://www.vtt.fi/Impulssi/Pages/Menetelmia-parempaan-paatoksentekoon.aspxMenetelmiä parempaan päätöksentekoon
Merenkulku murroksessa: äly tulee komentosilloillehttps://www.vtt.fi/Impulssi/Pages/Merenkulku-murroksessa-aly-tulee-komentosilloille.aspxMerenkulku murroksessa: äly tulee komentosilloille
Energia-ala varautuu yhdessä kyberuhkiinhttps://www.vtt.fi/Impulssi/Pages/Energia-ala-varautuu-yhdessa-kyberuhkiin.aspxEnergia-ala varautuu yhdessä kyberuhkiin
Maailma vuonna 2030 – vastauksia huomisen kysymyksiinhttps://www.vtt.fi/Impulssi/Pages/Maailma-vuonn-2030-vastauksia-huomisen-kysymyksiin.aspxMaailma vuonna 2030 – vastauksia huomisen kysymyksiin
Autonomiset järjestelmät yleistyvät teollisuudessa nopeastihttps://www.vtt.fi/Impulssi/Pages/Autonomiset-jarjestelmat-yleistyvat-teollisuudessa-nopeasti.aspxAutonomiset järjestelmät yleistyvät teollisuudessa nopeasti
Kasvua ja uusia mahdollisuuksia piifotoniikassahttps://www.vtt.fi/Impulssi/Pages/Kasvua-ja-uusia-mahdollisuuksia-piifotoniikassa.aspxKasvua ja uusia mahdollisuuksia piifotoniikassa
Kohti hiilineutraaleja materiaalejahttps://www.vtt.fi/Impulssi/Pages/Kohti-hiilineutraaleja-materiaaleja.aspxKohti hiilineutraaleja materiaaleja
Simon Kos, Microsoft: Tekoäly rynnii potilaan avuksihttps://www.vtt.fi/Impulssi/Pages/Simon-Kos-Microsoft-Tekoaly-rynnii-potilaan-avuksi.aspxSimon Kos, Microsoft: Tekoäly rynnii potilaan avuksi
Onko tulevaisuudessa jätevettä?https://www.vtt.fi/Impulssi/Pages/Onko-tulevaisuudessa-jatevetta.aspxOnko tulevaisuudessa jätevettä?
Pilottitehtaat jauhavat ideoista liiketoimintaahttps://www.vtt.fi/Impulssi/Pages/Pilottitehtaat-jauhavat-ideoista-liiketoimintaa.aspxPilottitehtaat jauhavat ideoista liiketoimintaa
Puun voimalla biotalouteenhttps://www.vtt.fi/Impulssi/Pages/Puun-voimalla-biotalouteen.aspxPuun voimalla biotalouteen
Bisnesenkeli Sauli Törmälä: Kasvua kansainvälisiltä kentiltähttps://www.vtt.fi/Impulssi/Pages/Sauli-Tormala-Kasvua-kansainvalisilta-kentilta.aspxBisnesenkeli Sauli Törmälä: Kasvua kansainvälisiltä kentiltä
Tulevaisuuden kuluttajat ja kuluttajatutkijat kohtasivat makeathonissahttps://www.vtt.fi/Impulssi/Pages/Kuluttajat-ja-kuluttajatutkijat-kohtasivat-makeathonissa.aspxTulevaisuuden kuluttajat ja kuluttajatutkijat kohtasivat makeathonissa
Kyberturvallisuuden puolesta monella rintamallahttps://www.vtt.fi/Impulssi/Pages/Kyberturvallisuuden-puolesta-monella-rintamalla.aspxKyberturvallisuuden puolesta monella rintamalla
Matti Apunen: Ongelma nimeltä huippuosaajahttps://www.vtt.fi/Impulssi/Pages/Matti-Apunen-Ongelma-nimelta-huippuosaaja.aspxMatti Apunen: Ongelma nimeltä huippuosaaja
5G:n avulla liikenneturvallisuus uudelle tasollehttps://www.vtt.fi/Impulssi/Pages/5Gn-avulla-liikenneturvallisuus-uudelle-tasolle.aspx5G:n avulla liikenneturvallisuus uudelle tasolle
Nopeammin parempia tuotteita markkinoillehttps://www.vtt.fi/Impulssi/Pages/Nopeammin-parempia-tuotteita-markkinoille.aspxNopeammin parempia tuotteita markkinoille
Tuottoa sijoituksillehttps://www.vtt.fi/Impulssi/Pages/Tuottoa-sijoituksille.aspxTuottoa sijoituksille
Suomi matkalla kohti vähähiilistä vuotta 2050https://www.vtt.fi/Impulssi/Pages/Tyhjä-artikkeli-3-numerolle-1.aspxSuomi matkalla kohti vähähiilistä vuotta 2050
Matti Apunen: Ennen kuin tieto hukkuu numeroihinhttps://www.vtt.fi/Impulssi/Pages/Ennen-kuin-tieto-hukkuu-numeroihin.aspxMatti Apunen: Ennen kuin tieto hukkuu numeroihin
Muutosjohtamisen luova voimahttps://www.vtt.fi/Impulssi/Pages/Muutosjohtamisen-luova-voima.aspxMuutosjohtamisen luova voima
Digitaaliset ekosysteemit valtaavat alaahttps://www.vtt.fi/Impulssi/Pages/Digitaaliset-ekosysteemit-valtaavat-alaa.aspxDigitaaliset ekosysteemit valtaavat alaa
Kyberturvallisuus vaatii muutakin kuin teknologiaosaamistahttps://www.vtt.fi/Impulssi/Pages/Kyberturvallisuus-vaatii-muutakin-kuin-teknologiaosaamista.aspxKyberturvallisuus vaatii muutakin kuin teknologiaosaamista
Maailmalla ei ole parempaa innovaatiomalliahttps://www.vtt.fi/Impulssi/Pages/Maailmalla-ei-ole-parempaa-innovaatiomallia.aspxMaailmalla ei ole parempaa innovaatiomallia
Mahdollisuus piilee haasteissahttps://www.vtt.fi/Impulssi/Pages/Mahdollisuus-piilee-haasteissa.aspxMahdollisuus piilee haasteissa
Tositoimia Suomen nostamiseksihttps://www.vtt.fi/Impulssi/Pages/Tositoimia-Suomen-nostamiseksi.aspxTositoimia Suomen nostamiseksi
Kaivostoiminnasta kestävää ja hyväksyttäväähttps://www.vtt.fi/Impulssi/Pages/Kaivostoiminnasta-kestavaa-ja-hyvaksyttavaa.aspxKaivostoiminnasta kestävää ja hyväksyttävää
SMACC – älyä koneisiinhttps://www.vtt.fi/Impulssi/Pages/SMACC-alya-koneisiin.aspxSMACC – älyä koneisiin
Syntymäpäivälahja meiltä itsellemmehttps://www.vtt.fi/Impulssi/Pages/Syntymapaivalahja-meilta-itsellemme.aspxSyntymäpäivälahja meiltä itsellemme
Erkki KM Leppävuori: Tehoa tutkimukseenhttps://www.vtt.fi/Impulssi/Pages/Tehoa-tutkimukseen.aspxErkki KM Leppävuori: Tehoa tutkimukseen
Tulevaisuuden uudet selluloosatuotteet ja niiden sovelluksethttps://www.vtt.fi/Impulssi/Pages/Tulevaisuuden-uudet-selluloosatuotteet-ja-niiden-sovellukset.aspxTulevaisuuden uudet selluloosatuotteet ja niiden sovellukset
Uudenlaista liiketoimintaa selluloosastahttps://www.vtt.fi/Impulssi/Pages/Uudenlaista-liiketoimintaa-selluloosasta.aspxUudenlaista liiketoimintaa selluloosasta
Teollinen 3D-tulostus nousukiidossahttps://www.vtt.fi/Impulssi/Pages/Teollinen-3D-tulostus-nousukiidossa.aspxTeollinen 3D-tulostus nousukiidossa
Täydellinen arktisten ratkaisujen pilottiympäristöhttps://www.vtt.fi/Impulssi/Pages/Taydellinen-arktisten-ratkaisujen-pilottiymparisto.aspxTäydellinen arktisten ratkaisujen pilottiympäristö