Sign In
Uutta tietoa huipputeknologiasta ja sen hyödyntämisestä, tietoa tulevaisuuden ratkaisuista ja palveluista päätöksenteon tueksi ja liiketoiminnan kehittämiseen. Kohdistettu VTT:n kumppaneille, asiakkaille sekä huipputeknologiasta ja sen sovelluksista kiinnostuneille.
Julkaisu tieteestä, teknologiasta ja liiketoiminnasta

​​​Pääjohtaja Pekka Soini pelkää, että mikäli Business Finlandin rahoitusta ei pystytä lisäämään, verrokkimaamme karkaavat meiltä uusilla huipputeknologian aloilla.​​​

Pekka Soinin Business Finland on yritysten ”kansainvälistymiskanava”

Teksti: Esko Lukkari | Kuva: Timo Porthan | 21.5.2018

Tekesiä syyskuusta 2012 johtanut, Nokialta tullut Pekka Soini on uuden alussa. Tekes on nyt Business Finland ja sen alla toimivat vanhan Tekesin ohella Finpro, Visit in Finland ja Invest in Finland. ​

Pekka Soini esittelee uuden organisaationsa ytimekkäästi: ”yritysten kanava kansainvälistymiseen”.

Business Finland (BF) on uniikki malli maailmassa. Millään muulla maalla ei ole yhtä integroitua yritysten kansainvälistämiskonseptia ja samalla organisaatiota, joka houkuttelee maahan myös investointeja ja matkailijoita.

Sanaa kansainvälistäminen Soini viljelee alituiseen uudesta BF:sta puhuessaan. BF arvioi asioita kansainvälisen kilpailun ja globaalin talouden mittareilla. Suomen on pärjättävä verrokkimailleen ja pidettävä sitä uusien tuotteiden ja palvelujen kehittämisen kriteerinä.

– Emme yhdistä BF:ssa eri organisaatioita vaan sekoitamme pakan uudelleen. Kaikki esimiestehtävät tulevat uudelleen haettaviksi. Siksi organisoitumiseen menee hieman aikaa, vaikka päivittäinen toiminta jatkuukin saumattomasti.

Business Finlandin asiakastoiminnoista muodostetaan kaksi kokonaisuutta.

– Toinen on yritysten kasvuun keskittyvä Growth Companies ja toinen keskittyy ekosysteemien kehittämiseen, Soini sanoo.

Growth Companies on pienen ja keskisuuren teollisuuden ja palveluyritysten aktivaattori, liiketoiminnan sparraaja ja rahoittaja, ja se auttaa yrityksiä matkalla maailmalle.

Ekosysteemipuolella ovat erilaiset temaattiset ja ohjelmalliset kokonaisuudet, eli siellä jalostetaan ideoita tutkimus- ja kehitystoiminnan avulla sekä luodaan alustaa uusille liiketoimille.

– Uudella mallilla pystymme paremmin hyödyntämään voimavarojamme, parantamaan asiakaspalvelua ja auttamaan tehokkaammin yrityksiä kansainvälisille markkinoille sekä houkuttelemaan täsmäinvestointeja, hän sanoo.

Soinin mukaan Suomella on paljon petrattavaa yritysten kansainvälistämisessä avainmarkkinoilla.

Kuluttajatuotteet

– Turismi, terveys, bio- ja kiertotalous, cleantech ja myös consumer-liiketoiminta ovat toimialoja, joissa meillä on hurjasti potentiaalia.

– Esimerkiksi kuluttajatuotteet ja sen e-commerce-ohjelmien kehittäminen ovat alueita, joihin Business Finland satsaa, koska siinä olemme jäljessä verrokkimaistamme. Meidän on kehitettävä digialustoja tukemaan kuluttajatuotteittemme kansainvälistä myyntiä ja luotava lisää brändituotteita.

Elintarviketuotteet valttinaan puhtaus ja terveys ovat Soinin mukaan yksi alue, jossa Suomella on runsaasti voitettavaa. Esimerkkituotteina hän mainitsee kauran, mustikan ja lakan jatkojalostamisen.

– Pelit ja muoti sekä luovat alat, joissa esimerkiksi Aalto-yliopisto on tehnyt hienoa työtä, ovat myös uusia mahdollisuuksiamme, hän sanoo.

Rivakassa kasvussa olevaa matkailua ja etenkin Lapin kansainvälistä vetovoimaa pitäisi hänen mielestään hyödyntää Suomessa myös muulla tavalla.

– Esimerkiksi investointien ja talenttien houkuttelussa. Matkailijat kun rakentavat tehokkaasti Suomi-kuvaa.

Visit Finland yrittää toistaa Lapin menestystä uudella Lakeland Finland -ohjelmallaan, jossa brändätään Järvi-Suomea uudeksi kansainväliseksi matkailuveturiksi.

– Myös Lapin kesäsesongin hyödyntämiseksi on tehtävä töitä. Pelkkä talvimatkailu ei riitä. Matkailijat pitää saada jäämään Suomeen ylipäätään pitemmäksi aikaa, hän sanoo.

Matkailussa liiketoiminnan digitalisointi on vasta alussa. Siinä BF:lla on Soinin mukaan paljon tehtävää.

Osa Team Finlandia

Business Finland on osa Team Finland -verkostoa, joka tukee yrityksiä niiden vientiponnisteluissa.

BF auttaa yritystä kansainvälistymisessä aina kansainvälisille markkinoille asti. Työtä tehdään yhdessä muiden Team Finland -kumppanien, kuten ulkoministeriön, Suomen Yrittäjien, Elinkeinoelämän keskusliiton ja kauppakamarien kanssa.

– Me BF:ssa emme rahoita vientiä emmekä myy yrityksille vientikonsultointia. Viennin rahoitus on Finnveran ja muiden rahoittajien tehtävä ja vientikonsultoinnista vastaavat yksityiset yritykset, hän sanoo. Ulkoministeriö ja Business Finlandin kansainvälinen verkosto tuottavat yhdessä näkymiä eri markkinoiden mahdollisuuksista. Tämä Market opportunities -palvelu on verkossa kaikkien kiinnostuneiden hyödynnettävissä.

– Aiomme kasvattaa Business Finlandin kansainvälisen verkoston henkilöstön määrää noin sadasta hengestä parilla kymmenellä, Soini sanoo.

Suomessa Keskuskauppakamari ehti jo arvostella BF:ia ulkomailla toimivan henkilöstönsä määrän kasvattamisesta etenkin maissa, joissa on jo toimiva kauppakamarijärjestelmä (Kauppalehti 6.2.).

Soini sanoo, että BF:n tarkoituksena ei ole paisuttaa julkista organisaatiota vaan päinvastoin hyödyntää yksityisiä verkostoja eikä kilpailla esimerkiksi kauppakamarijärjestelmän kanssa. Voimme rahoittaa yrityksiä konsulttipalvelujen hankinnassa.

Raha ratkaisee

Tekesin määrärahat olivat vielä vuosina 2010–2014 aikana liki 600 miljoonaa euroa vuodessa, mutta sen jälkeen niitä leikattiin rajusti. Vuonna 2016 avustuksiin käytettävistä varoista oli jäljellä enää puolet. Lainat ja avustukset mukaan lukien on päädytty noin 400 miljoonan euron vuotuistasolle.

Kipeimmin Tekesin rahoitukseen vuosina 2015–2017 tehdyt leikkaukset osuivat yliopistojen ja tutkimuslaitosten saamaan tutkimusrahoitukseen. Se puolittui parinsadan miljoonan euron tasolta noin sataan miljoonaan.

Vuosi sitten helmikuussa 2017 Pekka Soini vaatikin valtiolta sadan miljoonan euron tasokorotusta silloisen Tekesin rahoitukseen. Tekes sai lupauksen vain 30 miljoonan euron lisärahoituksesta sekä vuodelle 2018 että 2019.

– OECD:n Suomea koskevassa raportissakin todetaan, että ilman lisärahoitusta olemme vaarassa menettää asemiamme kansainvälisessä kilpailussa.

– Rahoitusta on pakko vahvistaa. Mahdollisuutemme panostaa vaikkapa tekoälyyn, alustatalouteen ja erilaisiin testialustoihin ovat heikentyneet, hän sanoo.

Maantieteen haaste

Suomessa on jauhettu vuosia yritystukien määrästä ja kyseenalaistettu osin niiden tarpeellisuuskin. Vaikka Business Finland on sivussa monien tukien jakamisesta, on Soinilla mielipide kokonaisuudesta.

– Isossa harvaan asutussa maassa yksi iso yritystukierä on erilaiset logistiikkatuet ja niissä varsinkin polttoainetuet, hän sanoo.

Soinin mielestä maantieteen luomaa kilpailuhaittaa voisi eliminoida älyliikenteellä ja liikenneketjun automatisoinnilla. Näin kuljettamisen muuttuvat kustannukset eli polttoaine ja henkilökustannukset puristettaisiin mahdollisimman pieniksi.

– Tavoitteena voisi olla visio, jossa metsissä työskentelisivät automaattisesti puuta korjaavat metsäkoneet. Ne siirtävät puut automaattisesti ohjautuviin rekkoihin, jotka kuljettavat puut tehtaille. Sieltä tuotteet kuljetaan taas automaattirekoilla satamiin, jossa automaattisesti toimivat nosturit lastaavat ne automaattisesti ohjautuviin laivoihin, hän sanoo.

Soinin mukaan koko kuljetusketjun automatisoinnista voitaisiin kehittää Suomessa myös uusia globaaleja vientituotteita.

 

Biotuotteissa kuitu on yksi valttimme

Pia Qvintuksen esittelemässä Anna Ruohosen muotoilemassa juhlapuvussa on käytetty VTT:n uusiokuituteknologiaa. Uusiokuitu muuntuu langaksi ja hyvin laskeutuvaksi neulokseksi.

Suomessa kuitupohjaisille biotuotteille on kasattu isot kasvuodotukset, koska puuraaka-aineemme pitkät kuidut tarjoavat kilpailuvaltin. Kuitupohjaiset biotuotteet ovatkin biotalouden kovaa ydintä. Teksti: Esko Lukkari Kuva: Timo Porthan

Business Finlandin kolmatta vuotta jatkuvan ”Innovatiiviset Biotuotteet” -kasvuohjelman ohjelmajohtaja, diplomi-insinööri Pia Qvintus sanoo, että kuitupohjaisissa tuotteissa Suomi on maailman johtava valtio ja tuotekehityksen kärjessä. ​​​

Qvintuksen työnantaja on VTT, mutta hän toimii myös Business Finlandin kasvuohjelman vetäjänä.

Ohjelma auttaa biotalousalan startuppeja ja pk-yrityksiä markkinoille, luomaan kansainvälistä kasvua ja kehittämään liiketoimintaa sekä tunnistamaan biotaloussektorin pääomittajia ja kansainvälisiä sijoittajia.

– Ruotsi on meitä lähinnä kuituosaamisessa. Siellä on tehty ansiokasta nanosellututkimusta. Eräs painopistealue heillä on biomassapohjaiset kemikaalit. Saksa on painottunut kemikaalien valmistukseen biomassasta, hän sanoo.

Yrityksiä kansainvälistetään

Biotaloustuotteita kehitetään Suomessa monella taholla. Iso hanke on BF:n rahoittama Design Driven Value Chains in the World of Cellulose (DWoC) -ohjelma. Viisivuotisessa reilun 11 miljoonan euron ohjelmassa VTT, Aalto-yliopisto, TTY ja Vaasan yliopisto kehittävät uusia selluloosamateriaaleja ja -sovelluksia designlähtöisesti.

Design-vetoisuutta biomateriaalikehityksessä on hyödynnetty TAMKin johtamassa Hiilinielu Design Studio -hankkeessa sekä VTT:n ja LAMKin NoMa (Novel structural materials with multi-scale fibre components) -hankkeessa.

BF:n BioNets-hankkeessa on muodostettu kiertotalouden ja biotalouden ekosysteemejä ja tavoitteena on tiekartta niiden kansainvälistymiselle. Uusi puu on taas yli 20 organisaation viestintähanke.

Innovatiiviset biotuotteet -kasvuohjelma tekee yhteistyötä myös Pakkauslaakso- ja Uudet kuitutuotteet -ekosysteemien kanssa.

Kasvuohjelman kohdemaina ovat Ruotsi, Tanska, Hollanti, Belgia, saksankielinen Eurooppa, Iso-Britannia sekä Japani ja Korea, mahdollisesti Yhdysvallat ja Kanada.

– Järjestämme seminaareja, osallistumme messuille ja autamme yritystapaamisissa ja sijoittajien kohtaamisessa. Valmennamme myös kansainvälisille markkinoille menoon, Qvintus sanoo.

Yhteistyötä Ruotsin kanssa

Esimerkiksi Tukholman KTH ja Chalmersin yliopisto Göteborgista sekä RISE ovat VTT:n ja yliopistojen kanssa paljon yhteistyössä. Yhteistyötä tehostaa lähivuosina Ruotsin lahjoitus 100-vuotiaalle Suomelle: Tandem Forest Values -hanke - kahdentoista tutkijatohtorin työn rahoitus metsänhoidon tutkimukseen ja uusien tuotteiden kehittämiseen.

Monen kuitupohjaisia biotuotteita kehittävän kotimaisen yhtiön liikevaihto yltää vasta miljoonaluokkaan, mutta niiden markkinapotentiaalia pidetään isona.

Qvintuksen mukaan esimerkiksi VTT:n spin-offeina syntyneet muovipusseja korvaavia materiaaleja valmistava Paptic ja tekstiilikuituja tekevät Infinited Fibre ja Spinnova ovat jo siirtymässä teolliseen valmistukseen.

Sulapac valmistaa jo kosmetiikan biopakkauksia ja lähellä valmistusta on biohajoavia elintarvikemuoveja tekevä Welmu, Seinämateriaalien valmistaja Wall+, pesualtaita tekevä Woodio ja akustiikkaratkaisujen Lumir ovat myös tulossa.

Isot globaalit metsäjätit ovat biotuotteissaan pitkällä. Metsä Board tuo markkinoille kuitukartongista valmistettavat ecobarrier-pakkaukset, MetsäTissue tekee Saga-paistovuokia, Stora Enso kierrätettäviä EcoFishBox-kalapakkauksia, StoraEnso/Pyroll Scanstar -mätirasioita ja Walki Agripap -viljelykatteita. Kotka Mills etenee vauhdilla kierrätettävien ja kompostoitavien ISLA-kuppikartonkiensa kanssa.

Puusta saa paljon

– Montisera kehittää teknologioita, joilla uutetaan kuusisokeria sahajauhosta. Repolar hyödyntää kuusipihkaa ihon ja haavanhoidon tuotteissa. Naviter ja Forest of Lapland uuttavat marjoista kosmetiikkatuotteita. Innomost kehittää puupohjaisia polymeerejä korvaamaan kosmetiikan synteettisiä komponentteja, Qvintus sanoo.

Hän on varma, että lähivuosina markkinoille tulee uusia suomalaisia biomassapohjaisia tuotteita.

– Tässä kolmevuotisessa ohjelmassa on lähdetty liikkeelle startuppien ja mikroyritysten kanssa. Siksi tarvitaan kärsivällisyyttä.

Puusta saadaan myös aromaattista yhdistettä, ligniiniä, jonka jatkojalostaminen kiinnostaa yrityksiä. Ligniinipohjaisia tuotteita olisivat biokemikaalit, komposiitit, liikennepolttoaineet, tekniset hiilet, liimat sekä hiilikuidut. Suomessa ligniinituotteiden kehittävät suuret yritykset.​

 

 

VTT Impulssihttps://www.vtt.fi/ImpulssiVTT Impulssi
Älykäs teollisuushttps://www.vtt.fi/Impulssi/Pages/Älykäs-teollisuus.aspxÄlykäs teollisuus
Palvelut PK-yrityksillehttps://www.vtt.fi/Impulssi/Pages/Palvelut-PK-yrityksille.aspxPalvelut PK-yrityksille
Kestävät ja älykkäät yhteisöthttps://www.vtt.fi/Impulssi/Pages/Kestävät-ja-älykkäät-yhteisöt.aspxKestävät ja älykkäät yhteisöt
Liiketoiminnan kehittäminenhttps://www.vtt.fi/Impulssi/Pages/Liiketoiminnan-kehittäminen.aspxLiiketoiminnan kehittäminen
Vähähiilinen energiahttps://www.vtt.fi/Impulssi/Pages/Vähähiilinen-energia.aspxVähähiilinen energia
Digitaalinen maailmahttps://www.vtt.fi/Impulssi/Pages/Digitaalinen-maailma.aspxDigitaalinen maailma
Biotalous ja kiertotaloushttps://www.vtt.fi/Impulssi/Pages/Biotalous-ja-kiertotalous.aspxBiotalous ja kiertotalous
Terveys ja hyvinvointihttps://www.vtt.fi/Impulssi/Pages/Terveys-ja-hyvinvointi.aspxTerveys ja hyvinvointi
Impulssi 2/2018https://www.vtt.fi/Impulssi/Pages/Impulssi-2-2018.aspxImpulssi 2/2018
Voiko ympäristöväittämiin luottaa?https://www.vtt.fi/Impulssi/Pages/Voiko-ymparistovaittamiin-luottaa.aspxVoiko ympäristöväittämiin luottaa?
Voimaa potkurikehitykseenhttps://www.vtt.fi/Impulssi/Pages/Voimaa-potkurikehitykseen.aspxVoimaa potkurikehitykseen
Yrittäjien velvollisuus on etsiä kasvuahttps://www.vtt.fi/Impulssi/Pages/Yrittajien-velvollisuus-on-etsia-kasvua.aspxYrittäjien velvollisuus on etsiä kasvua
Energiavarastojen kysyntä kasvaa vauhdillahttps://www.vtt.fi/Impulssi/Pages/Energiavarastojen-kysynta-kasvaa-vauhdilla.aspxEnergiavarastojen kysyntä kasvaa vauhdilla
FinnCERES vie materiaalien biotalouden uudelle tasollehttps://www.vtt.fi/Impulssi/Pages/FinnCERES-vie-materiaalien-biotalouden-uudelle-tasolle-.aspxFinnCERES vie materiaalien biotalouden uudelle tasolle
Idean jyvistä isoihin innovaatioihinhttps://www.vtt.fi/Impulssi/Pages/Idean-jyvista-isoihin-innovaatioihin.aspxIdean jyvistä isoihin innovaatioihin
Menetelmiä parempaan päätöksentekoonhttps://www.vtt.fi/Impulssi/Pages/Menetelmia-parempaan-paatoksentekoon.aspxMenetelmiä parempaan päätöksentekoon
Merenkulku murroksessa: äly tulee komentosilloillehttps://www.vtt.fi/Impulssi/Pages/Merenkulku-murroksessa-aly-tulee-komentosilloille.aspxMerenkulku murroksessa: äly tulee komentosilloille
Energia-ala varautuu yhdessä kyberuhkiinhttps://www.vtt.fi/Impulssi/Pages/Energia-ala-varautuu-yhdessa-kyberuhkiin.aspxEnergia-ala varautuu yhdessä kyberuhkiin
Maailma vuonna 2030 – vastauksia huomisen kysymyksiinhttps://www.vtt.fi/Impulssi/Pages/Maailma-vuonn-2030-vastauksia-huomisen-kysymyksiin.aspxMaailma vuonna 2030 – vastauksia huomisen kysymyksiin
Autonomiset järjestelmät yleistyvät teollisuudessa nopeastihttps://www.vtt.fi/Impulssi/Pages/Autonomiset-jarjestelmat-yleistyvat-teollisuudessa-nopeasti.aspxAutonomiset järjestelmät yleistyvät teollisuudessa nopeasti
Kasvua ja uusia mahdollisuuksia piifotoniikassahttps://www.vtt.fi/Impulssi/Pages/Kasvua-ja-uusia-mahdollisuuksia-piifotoniikassa.aspxKasvua ja uusia mahdollisuuksia piifotoniikassa
Kohti hiilineutraaleja materiaalejahttps://www.vtt.fi/Impulssi/Pages/Kohti-hiilineutraaleja-materiaaleja.aspxKohti hiilineutraaleja materiaaleja
Simon Kos, Microsoft: Tekoäly rynnii potilaan avuksihttps://www.vtt.fi/Impulssi/Pages/Simon-Kos-Microsoft-Tekoaly-rynnii-potilaan-avuksi.aspxSimon Kos, Microsoft: Tekoäly rynnii potilaan avuksi
Onko tulevaisuudessa jätevettä?https://www.vtt.fi/Impulssi/Pages/Onko-tulevaisuudessa-jatevetta.aspxOnko tulevaisuudessa jätevettä?
Pilottitehtaat jauhavat ideoista liiketoimintaahttps://www.vtt.fi/Impulssi/Pages/Pilottitehtaat-jauhavat-ideoista-liiketoimintaa.aspxPilottitehtaat jauhavat ideoista liiketoimintaa
Puun voimalla biotalouteenhttps://www.vtt.fi/Impulssi/Pages/Puun-voimalla-biotalouteen.aspxPuun voimalla biotalouteen
Bisnesenkeli Sauli Törmälä: Kasvua kansainvälisiltä kentiltähttps://www.vtt.fi/Impulssi/Pages/Sauli-Tormala-Kasvua-kansainvalisilta-kentilta.aspxBisnesenkeli Sauli Törmälä: Kasvua kansainvälisiltä kentiltä
Tulevaisuuden kuluttajat ja kuluttajatutkijat kohtasivat makeathonissahttps://www.vtt.fi/Impulssi/Pages/Kuluttajat-ja-kuluttajatutkijat-kohtasivat-makeathonissa.aspxTulevaisuuden kuluttajat ja kuluttajatutkijat kohtasivat makeathonissa
Kyberturvallisuuden puolesta monella rintamallahttps://www.vtt.fi/Impulssi/Pages/Kyberturvallisuuden-puolesta-monella-rintamalla.aspxKyberturvallisuuden puolesta monella rintamalla
Matti Apunen: Ongelma nimeltä huippuosaajahttps://www.vtt.fi/Impulssi/Pages/Matti-Apunen-Ongelma-nimelta-huippuosaaja.aspxMatti Apunen: Ongelma nimeltä huippuosaaja
5G:n avulla liikenneturvallisuus uudelle tasollehttps://www.vtt.fi/Impulssi/Pages/5Gn-avulla-liikenneturvallisuus-uudelle-tasolle.aspx5G:n avulla liikenneturvallisuus uudelle tasolle
Nopeammin parempia tuotteita markkinoillehttps://www.vtt.fi/Impulssi/Pages/Nopeammin-parempia-tuotteita-markkinoille.aspxNopeammin parempia tuotteita markkinoille
Tuottoa sijoituksillehttps://www.vtt.fi/Impulssi/Pages/Tuottoa-sijoituksille.aspxTuottoa sijoituksille
Suomi matkalla kohti vähähiilistä vuotta 2050https://www.vtt.fi/Impulssi/Pages/Tyhjä-artikkeli-3-numerolle-1.aspxSuomi matkalla kohti vähähiilistä vuotta 2050
Matti Apunen: Ennen kuin tieto hukkuu numeroihinhttps://www.vtt.fi/Impulssi/Pages/Ennen-kuin-tieto-hukkuu-numeroihin.aspxMatti Apunen: Ennen kuin tieto hukkuu numeroihin
Muutosjohtamisen luova voimahttps://www.vtt.fi/Impulssi/Pages/Muutosjohtamisen-luova-voima.aspxMuutosjohtamisen luova voima
Digitaaliset ekosysteemit valtaavat alaahttps://www.vtt.fi/Impulssi/Pages/Digitaaliset-ekosysteemit-valtaavat-alaa.aspxDigitaaliset ekosysteemit valtaavat alaa
Kyberturvallisuus vaatii muutakin kuin teknologiaosaamistahttps://www.vtt.fi/Impulssi/Pages/Kyberturvallisuus-vaatii-muutakin-kuin-teknologiaosaamista.aspxKyberturvallisuus vaatii muutakin kuin teknologiaosaamista
Maailmalla ei ole parempaa innovaatiomalliahttps://www.vtt.fi/Impulssi/Pages/Maailmalla-ei-ole-parempaa-innovaatiomallia.aspxMaailmalla ei ole parempaa innovaatiomallia
Mahdollisuus piilee haasteissahttps://www.vtt.fi/Impulssi/Pages/Mahdollisuus-piilee-haasteissa.aspxMahdollisuus piilee haasteissa
Tositoimia Suomen nostamiseksihttps://www.vtt.fi/Impulssi/Pages/Tositoimia-Suomen-nostamiseksi.aspxTositoimia Suomen nostamiseksi
Kaivostoiminnasta kestävää ja hyväksyttäväähttps://www.vtt.fi/Impulssi/Pages/Kaivostoiminnasta-kestavaa-ja-hyvaksyttavaa.aspxKaivostoiminnasta kestävää ja hyväksyttävää
SMACC – älyä koneisiinhttps://www.vtt.fi/Impulssi/Pages/SMACC-alya-koneisiin.aspxSMACC – älyä koneisiin
Syntymäpäivälahja meiltä itsellemmehttps://www.vtt.fi/Impulssi/Pages/Syntymapaivalahja-meilta-itsellemme.aspxSyntymäpäivälahja meiltä itsellemme
Erkki KM Leppävuori: Tehoa tutkimukseenhttps://www.vtt.fi/Impulssi/Pages/Tehoa-tutkimukseen.aspxErkki KM Leppävuori: Tehoa tutkimukseen
Tulevaisuuden uudet selluloosatuotteet ja niiden sovelluksethttps://www.vtt.fi/Impulssi/Pages/Tulevaisuuden-uudet-selluloosatuotteet-ja-niiden-sovellukset.aspxTulevaisuuden uudet selluloosatuotteet ja niiden sovellukset
Uudenlaista liiketoimintaa selluloosastahttps://www.vtt.fi/Impulssi/Pages/Uudenlaista-liiketoimintaa-selluloosasta.aspxUudenlaista liiketoimintaa selluloosasta
Teollinen 3D-tulostus nousukiidossahttps://www.vtt.fi/Impulssi/Pages/Teollinen-3D-tulostus-nousukiidossa.aspxTeollinen 3D-tulostus nousukiidossa
Täydellinen arktisten ratkaisujen pilottiympäristöhttps://www.vtt.fi/Impulssi/Pages/Taydellinen-arktisten-ratkaisujen-pilottiymparisto.aspxTäydellinen arktisten ratkaisujen pilottiympäristö