Sign In
Uutta tietoa huipputeknologiasta ja sen hyödyntämisestä, tietoa tulevaisuuden ratkaisuista ja palveluista päätöksenteon tueksi ja liiketoiminnan kehittämiseen. Kohdistettu VTT:n kumppaneille, asiakkaille sekä huipputeknologiasta ja sen sovelluksista kiinnostuneille.
Julkaisu tieteestä, teknologiasta ja liiketoiminnasta

Brand_Johner_ima19063 (1).jpg

Tulevaisuuden kaupunki ei hukkaa resursseja

Teksti: Petja Partanen I Kuvat: Timo Porthan | 30.10.2019

VTT rakentaa työkalua kaupunkien kiertotalouden mallintamiseen. Tutkimusideoita kokeillaan käytännössä Espoon Kerassa, joka toimii tulevaisuuden kiertotalous-Espoon kehityslaboratoriona.

– Kaupungit kuluttavat 70 prosenttia globaaleista resursseista ja tuottavat 70 prosenttia päästöistä. Kaupungeissa, jos missä, me voimme vaikuttaa, tutkija Satu Paiho VTT:ltä kertoo.

Satu Paihon koordinoima Circular City -tutkimushanke kokoaa ympäri VTT:tä eri alojen tutkijoita rakentamaan osaamista, menetelmiä ja työkaluja tulevaisuuden kiertotalouskaupunkien mallintamiseen ja suunnitteluun. 

Paihon johdolla tutkijat kehittävät esimerkiksi systeemidynaamista mallia, joka kuvaa kaupungin energiantuotannon, liikenteen, ruoka- ja vesihuollon ja raaka-aineiden virrat.

– Haluamme tunnistaa tärkeimmät virtojen väliset vuorovaikutussuhteet ja luoda työkalun, jolla voi analysoida eri kaupunkeja, Paiho kertoo.

Jo pitkään on ollut selvää, ettei ihmiskunta pysty käyttämään loputtomasti neitseellisiä luonnonvaroja, vaan tarvitaan viisaampaa resurssien käyttöä. Kiertotalous pyrkii maksimoimaan tuotteiden, komponenttien ja materiaalien kiertoa taloudessa mahdollisimman pitkään. 

Kokonaisvaltaista kaupunkikehitystä

Hankkeen workshop-työskentelyssä tutkijat ovat lähteneet liikkeelle perusteista: Circular City -käsitteen määrittelystä. Paihon kalvoilla tulevaisuuden kiertotalouskaupunkia kuvataan muun muassa määreillä "Holistic", "Sustainable", "Inclusive" ja "Responsible".  

– Se tavoittelee nollaa monissa asioissa, esimerkiksi päästöissä. 

Juuri kaupunkien kokonaisvaltainen tarkastelu on yksi hankkeen keskeisistä kulmakivistä.

– Esimerkiksi energiakorjauksissa päädytään helposti osaoptimointiin. Rakennusten lisäeristäminen säästää kyllä energiaa, mutta kokonaisvaikutukset kaupunkitasolla jäävät vähäisiksi, jos koko energiaketjua tuotannosta aina kulutukseen ei sopeuteta rakennusten pienentyneisiin energiatarpeisiin, kaupunkien energiajärjestelmiin perehtynyt, Paiho mainitsee esimerkkinä.

Kaupungin materiaali- ja palveluvirrat muodostavat monimutkaisen kokonaisuuden, jota Circular City -hanke mallintaa. Ensimmäinen iteraatio kaupungin systeemidynaamisesta mallista on luotu eri alojen tutkijoiden yhteistyönä.

– Se auttaa meitä ymmärtämään eri asioiden väliset vuorovaikutukset ja havaitsemaan niistä merkittävimmät.

Tutkijat ovat myös tunnistaneet kaupunkien suurimpia materiaalivirtoja, jotka pitäisi saada hyötykäyttöön.

– Ne ovat siellä jätepuolella. Esimerkiksi biojätteet voitaisiin kaasuttaa, ja käyttää kaukolämmön tuotantoon tai kaasuautojen polttoaineena. Jäljellä jää vielä jae, jonka voi jalostaa lannoitteiksi, Paiho pohtii.

Espoon Kera testaa kiertotalouden uusinta uutta

Nyt Circular City -hankkeen tutkijat haluavat päästä testaamaan mallia todelliseen kaupunkiympäristöön. Hyvä ehdokas testiympäristöksi on Espoon Kera, johon suunnitellaan 14 000 asukkaan asuinaluetta. Kerasta on tulossa myös kiertotalouden kansainvälinen mallialue.

– Tapasimme VTT:n tutkijoiden kanssa viimeksi eilen, kertoo Espoon kestävän kehityksen projektipäällikkö Niina Nousjärvi.

Nousjärven ajatukset kokonaisvaltaisesta kaupunkikehittämisestä käyvät yksiin VTT:n tutkijoiden ajatusten kanssa. Kaupungin kiertotalous on paljon enemmän kuin jätteiden lajittelua.

– Se on talousmalli ja poikkileikkaava teema, johon kuuluvat esimerkiksi suunnittelu ja rakentaminen, energiaratkaisut, asuminen, liikkuminen, logistiikka ja urbaani tuotantotoiminta, Nousjärvi listaa.

Kun Circular CIty -hankkeen malli saadaan päivitettyä Keran lähtötiedoilla, voivat tutkijat rakentaa erilaisia tulevaisuuden skenaarioita, ja katsoa mitä se tarkoittaisi käytännössä. Skenaariot voivat olla raflaaviakin.

– Voimme miettiä vaikka, mitä tarkoittaisi kaupungin energiantarpeelle, materiaalivirroille ja maankäytölle, jos Keran alue tuottaisi kaikki kasvikset tai kaiken tarvitsemansa energian paikallisesti, Satu Paiho kertoo.

Kaupungit kiertotalouden vetureita

Kaupunkien ilmastotavoitteet ovat tätä nykyä usein kunnianhimoisempia kuin kansainväliset ilmastosopimukset tai kansalliset tavoitteet. Esimerkiksi Espoo kertoi juuri luopuvansa kivihiilen käytöstä vuonna 2025 ja tähtäävänsä hiilineutraaliksi vuoteen 2030 mennessä.

– Espoossa nähdään, että tulevaisuuden menestyjäkaupungit rakennetaan kestävän kehityksen periaatteiden mukaisesti. Pitkällä tähtäimellä se on myös taloudellisesti järkevin tapa kehittää kaupunkia, Nousjärvi pohtii.

Circular City -tutkijoiden kirjallisuusselvitys paljastaa, että juuri talous on yksi kaupunkien kiertotalouden kehityksen suurimmista jarruista. Paiho kertoo, että esimerkiksi kiertotalousinvestointien korkeat kustannukset pelottavat, vaikka tulevaisuudessa olisi luvassa suuria säästöjä.

– Monille kierrätysmateriaaleille ei myöskään ole olemassa markkinoita. Kaupunkeja on totuttu rakentamaan neitseellisistä materiaaleista, Paiho sanoo.

Toisaalta kiertotalous luo uusia bisnesmahdollisuuksia.

– Esimerkiksi datatalous on iso mahdollisuus. Kiertotalouskaupungit tarvitsevat jonkinlaisen data-alustan, jonka päälle voi rakentaa erilaisia palveluja, Paiho kertoo.

Tällainen data-alusta ja 5G-verkko on rakenteilla myös Espoon Keraan.

– Se on toivottavasti yksi väline, jolla pystytään viemään alueen kiertotalousratkaisuja eteenpäin. Tavoitteena on, että Kera on kansainvälinen esimerkki kiertotalouden digitaalisesta kaupunkialustasta, Nousjärvi kertoo.

Nina Nousjärvi-1545.jpg

– Espoossa nähdään, että tulevaisuuden menestyjäkaupungit rakennetaan kestävän kehityksen periaatteiden mukaisesti. Pitkällä tähtäimellä se on myös taloudellisesti järkevin tapa kehittää kaupunkia, Nina Nousjärvi pohtii.

 

 

VTT Impulssihttps://www.vtt.fi/ImpulssiVTT Impulssi
Vähähiilinen energiahttps://www.vtt.fi/Impulssi/Pages/Vähähiilinen-energia.aspxVähähiilinen energia
Terveys ja hyvinvointihttps://www.vtt.fi/Impulssi/Pages/Terveys-ja-hyvinvointi.aspxTerveys ja hyvinvointi
Liiketoiminnan kehittäminenhttps://www.vtt.fi/Impulssi/Pages/Liiketoiminnan-kehittäminen.aspxLiiketoiminnan kehittäminen
Kestävät ja älykkäät yhteisöthttps://www.vtt.fi/Impulssi/Pages/Kestävät-ja-älykkäät-yhteisöt.aspxKestävät ja älykkäät yhteisöt
Palvelut PK-yrityksillehttps://www.vtt.fi/Impulssi/Pages/Palvelut-PK-yrityksille.aspxPalvelut PK-yrityksille
Älykäs teollisuushttps://www.vtt.fi/Impulssi/Pages/Älykäs-teollisuus.aspxÄlykäs teollisuus
Digitaalinen maailmahttps://www.vtt.fi/Impulssi/Pages/Digitaalinen-maailma.aspxDigitaalinen maailma
Biotalous ja kiertotaloushttps://www.vtt.fi/Impulssi/Pages/Biotalous-ja-kiertotalous.aspxBiotalous ja kiertotalous
Impulssi 2/2018https://www.vtt.fi/Impulssi/Pages/Impulssi-2-2018.aspxImpulssi 2/2018
Yrittäjien velvollisuus on etsiä kasvuahttps://www.vtt.fi/Impulssi/Pages/Yrittajien-velvollisuus-on-etsia-kasvua.aspxYrittäjien velvollisuus on etsiä kasvua
Energia-ala varautuu yhdessä kyberuhkiinhttps://www.vtt.fi/Impulssi/Pages/Energia-ala-varautuu-yhdessa-kyberuhkiin.aspxEnergia-ala varautuu yhdessä kyberuhkiin
Maailma vuonna 2030 – vastauksia huomisen kysymyksiinhttps://www.vtt.fi/Impulssi/Pages/Maailma-vuonn-2030-vastauksia-huomisen-kysymyksiin.aspxMaailma vuonna 2030 – vastauksia huomisen kysymyksiin
Kohti hiilineutraaleja materiaalejahttps://www.vtt.fi/Impulssi/Pages/Kohti-hiilineutraaleja-materiaaleja.aspxKohti hiilineutraaleja materiaaleja
Ilman hiilidioksidista raaka-aine polttoaineisiin, kemikaaleihin ja ruokaanhttps://www.vtt.fi/Impulssi/Pages/Ilman-hiilidioksidista-raaka-aine-polttoaineisiin-kemikaaleihin-ja-ruokaan.aspxIlman hiilidioksidista raaka-aine polttoaineisiin, kemikaaleihin ja ruokaan
Digitalisoimalla biotalous uudelle tasollehttps://www.vtt.fi/Impulssi/Pages/Digitalisoimalla-biotalous-uudelle-tasolle.aspxDigitalisoimalla biotalous uudelle tasolle
Kohti uutta syöpähoitoa soluseulonnallahttps://www.vtt.fi/Impulssi/Pages/Kohti-uutta-syopahoitoa-soluseulonnalla.aspxKohti uutta syöpähoitoa soluseulonnalla
Simon Kos, Microsoft: Tekoäly rynnii potilaan avuksihttps://www.vtt.fi/Impulssi/Pages/Simon-Kos-Microsoft-Tekoaly-rynnii-potilaan-avuksi.aspxSimon Kos, Microsoft: Tekoäly rynnii potilaan avuksi
Uudenlaista liiketoimintaa selluloosastahttps://www.vtt.fi/Impulssi/Pages/Uudenlaista-liiketoimintaa-selluloosasta.aspxUudenlaista liiketoimintaa selluloosasta
VTT hyödyntää Fabry-Perot interferometriteknologiaahttps://www.vtt.fi/Impulssi/Pages/Fabry-Perot-interferometriteknologia.aspxVTT hyödyntää Fabry-Perot interferometriteknologiaa
Tekoälyä opetetaan tunnistamaan, kuka hyötyy kemoterapiastahttps://www.vtt.fi/Impulssi/Pages/Tekoälyä-opetetaan-tunnistamaan,-kuka-hyötyy-kemoterapiasta.aspxTekoälyä opetetaan tunnistamaan, kuka hyötyy kemoterapiasta
5G:n avulla liikenneturvallisuus uudelle tasollehttps://www.vtt.fi/Impulssi/Pages/5Gn-avulla-liikenneturvallisuus-uudelle-tasolle.aspx5G:n avulla liikenneturvallisuus uudelle tasolle
Jari Gustafsson: Vanhoja ja uusia työjuhtia taantuman voittamiseksihttps://www.vtt.fi/Impulssi/Pages/Jari-Gustafsson-Vanhoja-ja-uusia-taantuman-voittamiseksi.aspxJari Gustafsson: Vanhoja ja uusia työjuhtia taantuman voittamiseksi
Bisnesenkeli Sauli Törmälä: Kasvua kansainvälisiltä kentiltähttps://www.vtt.fi/Impulssi/Pages/Sauli-Tormala-Kasvua-kansainvalisilta-kentilta.aspxBisnesenkeli Sauli Törmälä: Kasvua kansainvälisiltä kentiltä
Tuottoa sijoituksillehttps://www.vtt.fi/Impulssi/Pages/Tuottoa-sijoituksille.aspxTuottoa sijoituksille
Matti Apunen: Meillä ei ole varaa olla ilman robottejahttps://www.vtt.fi/Impulssi/Pages/Meilla-ei-ole-varaa-olla-ilman-robotteja.aspxMatti Apunen: Meillä ei ole varaa olla ilman robotteja
Robottiautojen esiinmarssihttps://www.vtt.fi/Impulssi/Pages/Robottiautojen-esiinmarssi.aspxRobottiautojen esiinmarssi
Kalasatamasta älykkään energian mallialuehttps://www.vtt.fi/Impulssi/Pages/Kalasatamasta-alykkaan-energian-mallialue.aspxKalasatamasta älykkään energian mallialue
Solar Foods Oy: Räätälöityä ravintoa avaruustutkimuksen malliinhttps://www.vtt.fi/Impulssi/Pages/Solar-Foods-Oy-Raataloitya-ravintoa-avaruustutkimuksen-malliin.aspxSolar Foods Oy: Räätälöityä ravintoa avaruustutkimuksen malliin
Puhtaampaa kaupunkiliikennettä puupohjaisella dieselillähttps://www.vtt.fi/Impulssi/Pages/Puhtaampaa-kaupunkiliikennetta-puupohjaisella-dieselilla.aspxPuhtaampaa kaupunkiliikennettä puupohjaisella dieselillä
Robotiikka – monien mahdollisuuksien tekniikkaahttps://www.vtt.fi/Impulssi/Pages/Robotiikka-–-monien-mahdollisuuksien-tekniikkaa.aspxRobotiikka – monien mahdollisuuksien tekniikkaa
Fuusiosta kestävä ratkaisu energiapulaanhttps://www.vtt.fi/Impulssi/Pages/Fuusiosta-kestävä-ratkaisu-energiapulaan.aspxFuusiosta kestävä ratkaisu energiapulaan
Kännykällä mielenrauhaahttps://www.vtt.fi/Impulssi/Pages/Kannykalla-mielenrauhaa.aspxKännykällä mielenrauhaa
Impulssi 1/2016https://www.vtt.fi/Impulssi/Pages/Impulssi-1-2016.aspxImpulssi 1/2016
Teknologiahypestä asiakasymmärrykseenhttps://www.vtt.fi/Impulssi/Pages/Teknologiahypesta-asiakasymmarrykseen.aspxTeknologiahypestä asiakasymmärrykseen
Kolmiulotteinen virtuaalitodellisuus ja lisätty todellisuus – Kohti uusia maailmojahttps://www.vtt.fi/Impulssi/Pages/Kolmiulotteinen-virtuaalitodellisuus-ja-lisätty-todellisuus-Kohti-uusia-maailmoja.aspxKolmiulotteinen virtuaalitodellisuus ja lisätty todellisuus – Kohti uusia maailmoja
Salofa tuo pikatestit terveyden ja ympäristön seurantaanhttps://www.vtt.fi/Impulssi/Pages/Salofa-tuo-pikatestit-terveyden-ja-ympariston-seurantaan.aspxSalofa tuo pikatestit terveyden ja ympäristön seurantaan
Kyberturvallisuutta rokotusohjelman keinoinhttps://www.vtt.fi/Impulssi/Pages/Kyberturvallisuutta-rokotusohjelman-keinoin.aspxKyberturvallisuutta rokotusohjelman keinoin
Selluloosakuitu herättää vanhan puuvillatekstiilin uuteen eloonhttps://www.vtt.fi/Impulssi/Pages/Selluloosakuitu-herattaa-kaytetyn-puuvillatekstiilin-uuteen-eloon.aspxSelluloosakuitu herättää vanhan puuvillatekstiilin uuteen eloon
Infinited Fiber tuo muutoksen tekstiiliteollisuuteenhttps://www.vtt.fi/Impulssi/Pages/Infinited-Fiber-tuo-muutoksen-tekstiiliteollisuuteen.aspxInfinited Fiber tuo muutoksen tekstiiliteollisuuteen
LEO tuo älyä sylintereihinhttps://www.vtt.fi/Impulssi/Pages/LEO-tuo-alya-sylintereihin.aspxLEO tuo älyä sylintereihin
Kaura on kysyttyä tavaraa maailmallahttps://www.vtt.fi/Impulssi/Pages/Kaura-on-kysyttya-tavaraa-maailmalla.aspxKaura on kysyttyä tavaraa maailmalla
Elintarvikkeet muutoksessahttps://www.vtt.fi/Impulssi/Pages/Elintarvikkeet-muutoksessa.aspxElintarvikkeet muutoksessa
Suomessa on paljon mikroelektroniikan erikoisosaamistahttps://www.vtt.fi/Impulssi/Pages/Suomessa-on-paljon-mikroelektroniikan-erikoisosaamista.aspxSuomessa on paljon mikroelektroniikan erikoisosaamista
Tulevaisuuden kuluttajat ja kuluttajatutkijat kohtasivat makeathonissahttps://www.vtt.fi/Impulssi/Pages/Kuluttajat-ja-kuluttajatutkijat-kohtasivat-makeathonissa.aspxTulevaisuuden kuluttajat ja kuluttajatutkijat kohtasivat makeathonissa
Puolustusvoimat hakee etumatkaahttps://www.vtt.fi/Impulssi/Pages/Puolustusvoimat-hakee-etumatkaa.aspxPuolustusvoimat hakee etumatkaa
Luotettavalla mittaustiedolla on olennainen rooli ilmastonmuutoksen hillitsemisessähttps://www.vtt.fi/Impulssi/Pages/Luotettavalla-mittaustiedolla-on-olennainen-rooli-ilmastonmuutoksen-hillitsemisessä.aspxLuotettavalla mittaustiedolla on olennainen rooli ilmastonmuutoksen hillitsemisessä
Autonominen maailma on jo täällähttps://www.vtt.fi/Impulssi/Pages/Autonominen-maailma-on-jo-taalla.aspxAutonominen maailma on jo täällä
Mitä ja miten tulevaisuudessa syödään?https://www.vtt.fi/Impulssi/Pages/Mita-ja-miten-tulevaisuudessa-syodaan.aspxMitä ja miten tulevaisuudessa syödään?
Riskienhallintaa mutkistuvassa maailmassahttps://www.vtt.fi/Impulssi/Pages/Riskienhallintaa-mutkistuvassa-maailmassa.aspxRiskienhallintaa mutkistuvassa maailmassa