Sign In

Webinaari: Pienillä ydinvoimaloilla eroon fossiilisista polttoaineista kaupunkienergiassa?

15.3.2018 14:00 - 15.3.2018 15:00 Webinaari

Mitä kokemuksia ydinenergian käytöstä kaupunkien lämmön ja sähkön tuotannossa on? Mitä pienillä ydinvoimaloilla tarkoitetaan ja mitä niillä tavoitellaan? Mitä tavoitteiden saavuttaminen edellyttää? Mitä pienen ydinvoimalan rakentaminen vaatii kaupungilta, ja mitä muita osapuolia tarvitaan eri rooleihin? Lähde mukaan selvittämään!

Katso webinaari

 

Webinaari antaa kokonaiskuvan ydinvoiman mahdollisuuksista kaupunkien lämmön ja sähkön tuotannossa etenkin ajatellen Suomen olosuhteita. Webinaarissa esitetään, miten voidaan edetä kaupunkimittakaavaan sopivan ydinreaktorin rakentamisessa:

1.      Ydinvoima kaupunkienergian tuotannossa (Ville Tulkki)

Maailmalla on jo kokemuksia ydinvoimaloiden käytöstä kaukolämmön tuotannossa kaupunkialueille. Lisäksi on laadittu lukuisia toteuttamiskelpoisia suunnitelmia, joissa ydinreaktorilla tuotetaan kaupunkialueelle lämpöä, sähköä tai kaasua.

2.      Miten ydinvoimala sopii kaupungin energiajärjestelmään (Tomi J. Lindroos)

VTT on laatinut selvityksen siitä miten kaupunkimittakaavainen ydinreaktori vaikuttaa kaupungin energiajärjestelmään eri vuodenaikoina. Selvitys sisältää karkean laskelman investoinnin takaisinmaksusta.

3.      Ydinvoimalan toteutus kaupunkiympäristössä (Satu Helynen)

Esitellään Suomen lainsäädännön määrittämät ydinvoimalaprojektin askeleet sekä projektin tyypilliset osapuolet ja sidosryhmät rooleineen etenkin ajatellen kaupunkiympäristöön toteutettavaa ydinvoimalaa.

VTT ehdottaa kaupunkien yhteistä projektia, jossa VTT laatii selvityksen erityyppisten reaktorien teknisestä soveltuvuudesta, taloudellisesta kannattavuudesta, ja siitä miten niiden toteuttamiseksi kannattaa edetä. Projekti toteutetaan vielä ennen juhannusta 2018, ja sen laajuus ja osallistumismaksut määräytyvät osallistujien kiinnostuksen mukaan.

 

Puhujat

Ville Tulkki 

Ville Tulkki, erikoistutkija, Reaktorianalyysi
TkT Ville Tulkki on työskennellyt VTT:llä ydinturvallisuuden parissa vuodesta 2009. Päätyönsä ydinpolttoaineen analyysin ohella hän on osallistunut kansallisen tulevaisuuden reaktoreiden Gen4Fin-verkoston toimintaan asiantuntijana ja viimeisten parin vuoden aikana siirtynyt tutkimaan pienten modulaaristen reaktoreiden mahdollisuuksia ja haasteita.

Tomi J Lindroos 

Tomi J. Lindroos, tutkija, Energiajärjestelmät ja ilmasto
Tomi J. Lindroos on erikoistunut mallintamaan energiajärjestelmiä ja arvioimaan energia- ja ilmastopolitiikan vaikutuksia. Hänellä on kokemusta sekä kansallisista että kansainvälisistä (mm. EU komissio, IEA, IRENA, Pohjoismaat, Baltia) hankkeista. Tässä ydinvoiman vaikutuksia kaupungin energiajärjestelmiin on arvioitu tuntitason mallinnuksella, missä huomioidaan mm. nykyinen tuotantorakenne, kysynnän vaihtelu, ja suunnitellut investoinnit.

Satu Helynen 

Satu Helynen, tutkimusalueen johtaja, Ydinturvallisuus
TkL Satu Helynen on toiminut VTT:n Ydinturvallisuus -tutkimusalueen johtana vuodesta 2016 lähtien ja VTT:llä vuodesta 1992. Hänen asiantuntemukseensa kuuluu sekä keskitetyt että hajautetut energiaratkaisut, kuten kaupunkien ja teollisuuden vähähiilisen energian tuotannon ja käytön teknologiat, ja energiasektorin toimintaympäristön muutokset.  

Matti Paljakka 

Matti Paljakka, myyntipäällikkö, Energia
DI Matti Paljakka on työskennellyt VTT:llä vuodesta 1995 lähtien prosessiteollisuuteen ja energia-alaan liittyvissä tutkimustehtävissä, projektipäällikkönä ja vuodesta 2013 asiakkuuksien hoidossa ja toimeksiantomyynnissä. Matin tehtävä VTT:llä on tunnistaa asiakkaiden tarpeita ja löytää VTT:ltä oikeat keskustelukumppanit.

 

 

Katso myös: