Sign In

Antennit ja RF-teknologiat

 

Konsepteista tuotteiksi

Me kehitämme antenneja, antenniryhmiä, komponentteja, virtapiirejä, moduuleja ja alijärjestelmiä radiotaajuusviestintä- ja mittaussovelluksiin. Teemme yhteistyötä asiakkaidemme kanssa varhaisen vaiheen konseptitutkimuksesta ja -kehityksestä lopulliseen tuoteoptimointiin. Suunnitteluosaamisemme on vahvaa, ja ymmärrämme toteutustekniikkaa syvällisesti inhouse-tuotantotekniikasta aina kaupallisen sektorin puolijohdevalimoihin ja moduulivalmistajiin. Suunnittelu- ja toteutustutkimuksen lisäksi tarjoamme antennien ja komponenttien karakterisointipalveluja tasavirrasta 300 GHz:iin.

Säädettävät ja uudelleenkonfiguroitavat antennit ja RF-ratkaisut

Säädettävyys ja uudelleenkonfiguroitavuus ovat merkittäviä tutkimusaiheita liittyen kuluttajille suunnattuihin käsikäyttöisiin tuotteisiin, infrastruktuuriin ja ammattilaisradioihin. Meidän tuotteissamme säädettävyyden ja uudelleenkonfiguroitavuuden periaatteita sovelletaan antenneissa, antenniryhmissä, vahvistimissa, suodattimissa ja niitä vastaavissa virtapiireissä. Osaamisemme kattaa komponentti-, virtapiiri- ja moduulisuunnittelun sekä säädintekniikat, joihin kuuluvat muun muassa transistorit (SoS, CMOS, GaAs, SiGe jne.), diodit, ferrosähköiset varaktorit ja RF MEMS -järjestelmät (RF MicroElectroMechanical Systems). Yleensä säädettävissä komponenteissa on kapea, valikoiva toimintataajuuskaista, jota voidaan säätää laajalla taajuusalueella.  Joitakin esimerkkejä tutkimusaiheistamme ovat käsikäyttöiset, säädettävät kaista- ja kanavanvalinta-antennit, säädettävät suodattimet ja vahvistimet sekä säteenohjaukseen ja -muodostukseen käytettävät antenniryhmät. 

Millimetriaaltoradioita televiestintäradiolinkeistä säteilymittareihin avaruusobservatorioon

VTT:llä on pitkä kokemus millimetriaaltokomponenteista ja erilaisten millimetriaaltosovellusten alijärjestelmistä. Taustatietomme on kerätty pääasiassa avaruuteen liittyvissä säteilymittari- ja komponenttikehitysprojekteissa. VTT omistaa yhdessä Aalto-yliopiston kanssa millimetriaaltotekniikkaan keskittyvän Millilab-laboratorion, Millimetre wave Laboratory of Finland. www.vtt.fi/millilab  MilliLab on Euroopan avaruusjärjestö ESA:n ulkoinen millimetriaaltotekniikkaan keskittyvä laboratorio. VTT:n laajin säteilymittarikehitysprojekti liittyi ESA:n Planck-lentoon http://www.esa.int/Our_Activities/Space_Science/Planck, jonka tarkoitus oli määritellä kosmisen mikroaaltotaustasäteilyn säteilyä. Suomalaisen VTT MilliLabin johtaman tiimin tehtävänä oli kehittää Planck-lentoa varten 70 GHz:in säteilymittareita. 

Millimetriaaltotekniikkaa ja avaruusoperaatioissa kertynyttä tietoa on sovellettu viime vuosina mittaussovelluksiin ja erityisesti televiestintään. Sekä 60 GHz:in että E-taajuuskaista ovat tärkeitä lyhyen kantaman ja korkean tietomäärän sekä 5G-viestintäjärjestelmissä.  VTT:n tärkein millimetriaaltosektorin tietous liittyy antenneihin, millimetriaaltomikropiireihin, moduuleihin, integrointitekniikoihin ja karakterisointiin.