Sign In

Biohiili ei ole yksin ratkaisu ilmastovaikutuksiin, mutta voi toimia hiilivarastona

9.11.2018

Väärinkäsitysten välttämiseksi täsmennämme 1.11.2018 julkaisemaamme Biohiilestä ratkaisu lisähakkuiden ilmastovaikutuksiin -lehdistötiedotetta.

Käytimme tiedotteessa biohiilen yhteydessä termiä hiilinielu hiilivaraston sijasta. Biohiili voi toimia hiilivarastona, jos sitä ei polteta. Jos se poltetaan ja käytetään fossiilisen polttoaineen korvaajana, voidaan saavuttaa päästövähennyksiä, mikäli biohiilen käytön koko elinkaaren aikaiset päästöt jäävät alhaisemmiksi kuin fossiilisen polttoaineen käytön päästöt.

Tiedotteessa esitetty biohiilen käyttöön liittyvä hiilinielulaskelma perustuu laskentatapaan, josta ei ole yhteistä näkemystä, jolloin lisähakkuiden vaikutus hiilinielun suuruuteen oli arvioitu todellista pienemmäksi. Käytettyä laskelmaa ei tule hyödyntää.

Täsmennyksenä terminologiasta:

Metsien hiilinielu
Metsien hiilinielu määritellään niiden kasvun ja metsästä korjatun sekä lahonneen biomassan erotuksena.

Metsät hiilivarastona
Metsät (puusto ja maaperä) toimivat hiilivarastona. Kun hiilen määrä lisääntyy varastossa, eli puuston kasvu on suurempi kuin lahoaminen ja hakkuut, metsä toimii hiilinieluna.

Biohiili
Biohiili on biomassasta termisellä prosessilla tuotettua hiiltä. Sitä voidaan käyttää kasvun edistäjänä maaperässä, maataloudessa ja viheralueilla ja sille voidaan kehittää uusia käyttökohteita esimerkiksi vedenpuhdistuksessa. Biohiilellä voidaan korvata fossiilista hiiltä teollisuuden prosesseissa: metalliteollisuudessa esimerkiksi erityisesti hiiliteräksen valmistuksessa. Maahan haudattuna biohiilellä voidaan kasvattaa maaperän hiilivarastoa.