Uutiskirjeet VTT:n verkkosivuilla >>
 

22.1.2010


VTT Uutiskirje

01 | 2010
Hyvä vastaanottaja, VTT:n uutiskirje sisältää koosteen ajankohtaisista tiede-, teknologia-, liiketoimintasovellus- ja tutkimusuutisista sekä VTT:n ajankohtaisuutisista. Niiden lisäksi tiedotamme tulevista tapahtumista ja uusimmista julkaisuista. Uutiskirjeen linkit johtavat VTT:n verkkosivuille.

Voit liittyä jakeluun tai halutessasi poistua siitä osoitteessa: http://www.vtt.fi/uutiskirje_tilaaminen.htm 

 Tiede - vaikuttavuus - teknologian mahdollisuudet
Tutkimus äärimmäisten sääilmiöiden vaikutuksista EU-alueen liikennejärjestelmiin käynnistyi
EU on käynnistänyt tutkimusprojektin, jossa arvioidaan äärimmäisten sääilmiöiden aiheuttamat vaikutukset liikenteen turvallisuuteen ja luotettavuuteen. VTT:n koordinoimassa EWENT-projektissa arvioidaan vuosina myös häiriöiden aiheuttamat kustannukset yhteiskunnalle. Projektin taustalla on huoli ilmastonmuutoksen aiheuttamien äärimmäisten sääilmiöiden yleistymisestä.
Teknologiaa ja terapiaa yhdistämällä eroon stressioireista
VTT:n koordinoimassa P4Well-tutkimushankkeessa on kehitetty palvelukonsepti työikäisten ihmisten hyvinvoinnin hallintaan. Uusi palvelu tukee yksilön omaa aktiivisuutta ja mahdollisuuksia parempaan stressinhallintaan ja palautumiseen jokapäiväisessä elämässä yhdistämällä moderneja henkilökohtaisia mittauslaitteita, kuten syke- ja askelmittareita, kognitiiviseen käyttäytymisterapiaan. Palvelua kokeilleissa vapaaehtoisissa käyttäjäryhmissä havaittiin merkittävästi positiivisia muutoksia mielialassa sekä työkyvyssä.
VTT:ltä nopea ja tarkka menetelmä tietoliikenteen automaattiseen tunnistamiseen
VTT on kehittänyt uuden, käytössä olevia tapoja nopeamman ja tarkemman menetelmän verkkoliikenteen automaattiseen tunnistamiseen. Menetelmän etuna on, että se ei ole riippuvainen IP (Internet Protocol) -paketista löytyvästä porttitiedosta eikä IP-paketin hyötykuormaa tarvitse tutkia. Menetelmälle haetaan patenttia. Verkkoliikenteen tunnistaminen on erittäin tärkeää verkkojen hallinnoinnin ja valvonnan kannalta, jos esimerkiksi verkkoon kuulumaton liikenne halutaan estää.
TEKbaro 2010: Suomi polkee paikoillaan tietoyhteiskuntakehityksessä
Suomi sijoittuu kakkoseksi Ruotsin jälkeen Tekniikan Akateemisten Liitto TEKin teknologiabarometrin tietoyhteiskuntakehityksen kokonaisindikaattorissa. Barometri osoittaa, että kansainvälisessä vertailussa Suomen aiemmin hyvin epätasainen vahvuusprofiili on tasoittunut. Etenkin pk-sektorin innovaatiotoiminta ja innovaatioyhteistyö on aiempaa laajempaa ja tuottaa paremmin tuloksia. Raportti osoittaa myös, etteivät T&K-sijoitukset virtaa Suomeen.
VTT:n koordinoimana kehitettiin teknologioita elämysten mobiiliin jakamiseen
VTT kumppaneineen kehitti ExpeShare-projektissa kuluttajien tapoja käyttää ja jakaa henkilökohtaista multimediasisältöä, kuten musiikkia, kuvia, videoita ja pelejä. Lisäksi projektissa tuotettiin tapoja, joilla voi nauttia sisällöstä missä ja milloin tahansa, esimerkiksi liikkeellä oltaessa. Uudet mobiilit vertaisverkkoteknologiat tukevat sisällön jakamista ja palveluiden tarjoamista paikallisessa yhteisössä. Esimerkiksi mobiilimaksamista kahden puhelimen välillä tai lipun ostamista helpotetaan kehitetyn puhelinperustaisen tunnistusmenetelmän avulla.
Euroopan teknologiainstituutin ICT-yksikkö Suomeen, Espoon Otaniemeen
Euroopan innovaatio- ja teknologiainstituutti EIT sijoittaa yhden tieto- ja viestintätekniikan tutkimusyksikkönsä Suomeen. Päätös vahvistaa Suomen asemaa EU:n tietotekniikkatutkimuksessa ja mahdollistaa uusien eurooppalaisesti merkittävien tutkimushankkeiden käynnistämisen.
 Teknologiasta liiketoimintaa - sovellukset ja asiakashyödyt
Bioterminaaleilla turvataan metsäenergian saatavuutta ja toimitusvarmuutta Keski-Suomessa
Metsäenergian tuotanto ja käyttö voimalaitosten polttoaineena ja mahdollisesti hyvin nopealla aikataululla myös nestemäisten biopolttoaineiden raaka-aineena kasvaa lähivuosina Suomessa. VTT:n toteuttamassa tutkimushankkeessa luodaan edellytyksiä biopolttoaineterminaalien uusille toimintamalleille huomioiden myös polttoaineiden uudet kuljetusmuodot. Tavoitteena on parantaa polttoaineiden laatua ja lisätä biopolttoaineiden toimitusvarmuutta sekä varmistaa kotimaisten polttoaineiden ympärivuotinen saatavuus.
  Muuta ajankohtaista
Uusia julkaisuja
Tilaa RSS-syötteitä VTT:n ajankohtaisista asioista

Copyright VTT 2010 • Osoite: PL 1000, 02044 VTT • Puhelin: 020 722 111 • Faksi: 020 722 7001 • info@vtt.fi