Uutiskirjeet VTT:n verkkosivuilla
www.vtt.fi
25.1.2012

Tilaa VTT:n Uutiskirje tai peruuta tilaus
 
  Uutisia
Kolmasosa henkilöauton polttoaineesta kuluu kitkan voittamiseen
Henkilöauton polttoaineen kulutuksesta peräti kolmasosa kuluu kitkaan, millä on suora vaikutus polttoaineen kulutukseen ja hiilidioksidipäästöihin. Uuden teknologian avulla voidaan VTT:n mukaan kuitenkin pienentää kitkaa eri autonosissa jopa 10-80 %. Tämän perusteella polttoaineen kulutus ja päästöt vähenisivät 5-10 vuoden kuluessa 18 % ja 15-25 vuoden kuluessa jopa 61 %. >>
 NFC-etätunnistus helpottamaan heikkonäköisten ja näkövammaisten arkea
VTT on kehittänyt NFC-etätunnistusteknologiaan perustuvia uusia sovelluksia, jotka helpottavat heikkonäköisten ja näkövammaisten elämää. Heistä koostuva joukko kokeili kotonaan tavaroiden merkitsemistä ja tunnistamista ääniviestien avulla sekä puhuvaa tuoteselostetta lääke- ja elintarvikepakkauksissa. >>
   
 Organisaatiot eivät huomioi sosiaalisen median riskejä
Sosiaalisen median riskien käsittely puuttuu lähes täysin monien organisaatioiden ohjeistuksista. Tämä käy ilmi VTT:n tuoreesta katsauksesta, jossa selvitettiin sosiaalisen median ohjeistusta erityisesti turvallisuuteen ja työhyvinvointiin liittyvissä organisaatioissa. >>
 
 Tuulivoimarakentamisen tutkavaikutustutkimus vapauttaa alueita tuulivoimarakentamiseen
VTT on kehittänyt tuulivoimarakentamisen tutkavaikutusten arviointiin tehokkaan laskentatyökalun, jolla voidaan arvioida tuulivoimaloiden vaikutukset puolustusvoimien lakisääteisessä aluevalvontatehtävässä käytettäviin valvontasensoreihin. Sen avulla varmistetaan, ettei tuulivoimarakentaminen heikennä puolustusvoimien valvontajärjestelmien suorituskykyä. Uuden tiedon avulla voidaan perustellusti pienentää tapauskohtaisesti alueita, joille puolustusvoimien toiminnan näkökulmasta ei voi rakentaa tuulivoimaloita. >>
 
 Enemmän tietoa sairauksista VTT:n kehittämän silmänpohjakameran valonlähteen avulla
VTT on kehittänyt mikroteknologiaan perustuvan suodinkomponentin spektrikameroihin ja -valonlähteisiin. Teknologia mahdollistaa pienikokoisen ja nopean silmänpohjakameran valmistamisen, jota voidaan tulevaisuudessa hyödyntää erilaisten sairauksien, esimerkiksi diabeteksen, havaitsemiseksi. >>
 
 VTT:ltä uusi työväline Alzheimerin taudin varhaisempaan diagnosointiin
VTT on yhdessä eurooppalaisten tutkijoiden kanssa kehittänyt työvälineen, joka nopeuttaa Alzheimerin taudin diagnosointia tuomalla objektiivista tietoa lääkäreiden päätöksenteon tueksi. Varhainen diagnosointi on taudin hoidossa erittäin tärkeä, sillä yhdistettynä kehitteillä oleviin uusiin hoitoihin sen avulla on mahdollista vähentää potilaiden kärsimyksiä ja alentaa yhteiskunnalle aiheutuvia mittavia kustannuksia. >>
 
 VTT mukaan biotekniikan huippututkimukseen Yhdysvalloissa
VTT ja yhdysvaltalainen bioalan huippututkimuskeskus MSI Molecular Sciences Institute yhdistivät biotekniikan erityisosaamisensa ja perustivat VTT/MSI Molecular Sciences Institute -keskuksen. >>
 
 
Lisää uutisia
   
  Ajankohtaista
 VTT 70 vuotta
Nykyisessä epävarmassa taloustilanteessa on varmistettava, että Suomi pysyy huipputeknologian kärkimaana eikä nousujohteinen kehitys katkea. Nykyinen toimintamalli on saavuttanut lakipisteensä. Paras hyöty yhteiskunnalle saataisiin, jos julkinen tutkimus- ja kehitysrahoitus sekä innovaatioihin liittyvä riskirahoitus yhdistettäisiin yhdeksi instrumentiksi. >>
 
 VTT Expert Services Oy keskittää analyysipalvelut Labtiumiin
VTT Expert Services Oy keskittää 1.1.2012 alkaen analyysipalvelut tytäryhtiöönsä Labtium Oy:hyn. VTT Expert Services Oy:n ja Labtium Oy:n välillä toteutettava liiketoiminnan siirto koskee eri teollisuudenalojen kemian analyysipalveluita sekä metsäteollisuudelle suunnattua massan ja paperin testausta. >>
 
 Visioita tulevaisuuden veneilystä - suunnittelukilpailun voittajat julkistettu
Open Wave - Avoin innovointi venealalla - hankkeessa järjestettiin suunnittelukilpailu, jonka tarkoituksena oli visioida tulevaisuuden veneitä, veneilypalveluja sekä satamia. Kilpailu oli avoin muotoilualan ammattilaisille, opiskelijoille ja muotoilusta kiinnostuneille ympäri maailmaa. Kilpailu toteutettiin yhteistyössä VTT:n kanssa. >>
 
 
Muuta ajankohtaista
   
 Julkaisuja, tapahtumia
  VTT IMPULSSI: Lehti tieteestä, teknologiasta ja liiketoiminnasta
  Uusia julkaisuja
  Tapahtumia, seminaareja
  VTT Symposium on Connected Health - Innovative technology, innovative services and innovative organizational settings

  

Uutiskirjeet VTT:n verkkosivuilla

Copyright VTT 2011 • Osoite: PL 1000, 02044 VTT • Puhelin: 020 722 111 • Faksi: 020 722 7001 • info@vtt.fi