18.6.2009


VTT Uutiskirje

03 | 2009
Hyvä vastaanottaja, VTT:n uudistunut uutiskirje sisältää koosteen ajankohtaisista tiede-, teknologia-, liiketoimintasovellus- ja tutkimusuutisista sekä VTT:n ajankohtaisuutisista. Niiden lisäksi tiedotamme tulevista tapahtumista ja uusimmista julkaisuista. Uutiskirjeen linkit johtavat VTT:n verkkosivuille.

Voit liittyä jakeluun tai halutessasi poistua siitä osoitteessa: http://www.vtt.fi/uutiskirje_tilaaminen.htm 

 Tiede - vaikuttavuus - teknologian mahdollisuudet
Suomalaisten kehittämä Planck-luotaimen radiovastaanotin onnistuneesti avaruuteen
Euroopan avaruusjärjestö ESA:n Planck-luotain ja sen Suomessa kehitetty äärimmäisen herkkä ja erittäin suuritaajuinen radiovastaanotin lähetettiin onnistuneesti avaruuteen 14.5.2009. Planck-luotain matkaa vajaan kolmen kuukauden ajan 1,5 miljoonan kilometrin päähän ns. L2-radalle. L2 on paikka, jossa maan ja auringon vetovoimat ovat yhtä suuret ja satelliitti pysyy maan ja auringon suhteen samassa paikassa. Planck-luotaimen kyydissä avaruuteen lähetettiin mm. VTT:n ja TKK:n yhteisen MilliLab:in johdolla kehitetty radiovastaanotin.
 
VTT: Liikennekuolemat laskuun riskien tehokkaammalla karsimisella
VTT:n vetämässä Turvallinen liikenne 2025 –tutkimusohjelmassa tehdään monitieteistä liikenneturvallisuustutkimusta tie- ja rautatieliikenteen alalla erityisesti teknisten toimenpiteiden osalta. Kolmivuotisen ohjelman ensimmäisen toimintavuoden aikana tarkasteltiin esimerkiksi renkaiden puutteita kuolonkolareissa sekä vartioimattoman tasoristeyksen ylitystä. Vuonna 2009 tutkimusohjelmassa ovat mukana VTT:n lisäksi A-Katsastus Oy, liikenne- ja viestintäministeriö, Michelin Nordic AB, Neste Oil Oyj, Ratahallintokeskus, Rautatievirasto, Tiehallinto sekä VR-Yhtymä Oy.
VTT kumppaneineen kehittää menetelmiä tietomassojen visuaaliseen hahmottamiseen
VTT, Teknillinen korkeakoulu TKK ja Tietotekniikan tutkimuslaitos (HIIT) ovat avanneet Suomessa uuden, tietomassojen visualisointiin keskittyvän Visual Analytics -tutkimusalan. Tutkimusorganisaatioiden tavoitteena on kehittää yleiseen käyttöön soveltuvia menetelmiä ja työkaluja, jotka nopeuttavat tietomassojen tulkintaa. Tietomassojen visuaalisen havainnollistamisen avulla voidaan esimerkiksi helpottaa kuluttajia tuotevertailussa. Teollisia sovelluskohteita ovat esimerkiksi vikadiagnostiikka ja energiankulutuksen ja ympäristövaikutusten seuranta.
Väitös: Aivosähkökäyrän uusi tulkintatapa ennustaa sydänpysähdyspotilaan neurologisen toipumisen
VTT:n tutkija, diplomi-insinööri Miikka Ermes esitteli väitöksessään 15.5.2009 menetelmiä, joita voidaan käyttää ihmisestä mitattujen signaalien käsittelyyn. Hän on kehittänyt väitöstyössään mm. uusia menetelmiä sydänpysähdyksen jälkeisen aivovaurion todentamiseksi. Tähän asti tulkinnan vaikeus on rajoittanut aivosähkökäyrän rutiininomaista käyttöä sydänpotilaiden valvonnassa. Monitieteellisessä tutkimusryhmässä tehty tutkimus osoitti, että aivosähkökäyrästä johdettujen muuttujien avulla potilaan neurologinen toipuminen voidaan ennustaa jo ensimmäisen sydänpysähdyksen jälkeisen vuorokauden aikana.
 Teknologiasta liiketoimintaa - sovellukset ja asiakashyödyt
VTT:ltä ja Rapalilta työkalu kiinteistöjen hiilijalanjäljen pienentämiseksi
Toimitilat aiheuttavat merkittävän osan yhteiskunnan ympäristövaikutuksista. VTT on kehittänyt Rapal Oy:n kanssa työkalun, jolla voidaan selvittää erilaisten tilaratkaisujen aiheuttamaa ympäristökuormitusta. Ohjelmisto auttaa asettamaan tavoitteita ja seuraamaan tuloksia samanaikaisesti sekä talouden että ympäristövaikutusten kannalta ja tukee kestävän kehityksen mukaista kiinteistöjohtamista. Hiilijalanjälkilaskuri perustuu Rapalin Optimaze.net-kiinteistöhallintaohjelmistoon. Järjestelmä yhdistää talouden, henkilö-resurssien ja tilojen näkökulmat, ja sen avulla voidaan laskea käyttäjäryhmä- ja tilakohtaisia kustannuksia. VTT kehitti palveluun valmiuden, jonka avulla toimitilojen käyttäjä saa kokonaisvaltaisen arvion tarkastelemiensa tilaratkaisujen ympäristövaikutuksista.
  Muuta ajankohtaista
Uusia julkaisuja
Energy Visions 2050 -kirja ilmestyi

Copyright VTT 2009 • Osoite: PL 1000, 02044 VTT • Puhelin: 020 722 111 • Faksi: 020 722 7001 • info@vtt.fi