Uutiskirjeet VTT:n verkkosivuilla >>
 

18.5.2010


VTT Uutiskirje

03 | 2010
Hyvä vastaanottaja, VTT:n uutiskirje sisältää koosteen ajankohtaisista tiede-, teknologia-, liiketoimintasovellus- ja tutkimusuutisista sekä VTT:n ajankohtaisuutisista. Niiden lisäksi tiedotamme tulevista tapahtumista ja uusimmista julkaisuista. Uutiskirjeen linkit johtavat VTT:n verkkosivuille.

Voit liittyä jakeluun tai halutessasi poistua siitä osoitteessa: http://www.vtt.fi/uutiskirje_tilaaminen.htm 

 Tiede - vaikuttavuus - teknologian mahdollisuudet
VTT:n johtama tutkimushanke tähtää orgaanisen elektroniikan tuotannon mullistamiseen
POLARIC-hankkeessa kehitetään orgaanista elektroniikkaa. Orgaaninen elektroniikka perustuu hiilipohjaisten materiaalien käyttämiseen piipohjaisten sijaan. Vuoden alussa käynnistyneessä VTT:n johtamassa hankkeessa parannetaan orgaanisen elektroniikan komponenttien suorituskykyä ja kehitetään niille laajan pinta-alan tuotantomenetelmiä.
SWEET: Kemira Oyj ja VTT perustavat Suomeen vesitutkimuksen huippuosaamiskeskuksen
Kemira Oyj ja VTT perustavat Suomeen suuren SWEET-vesitutkimuksen keskuksen (Center of Water Efficiency Excellence). Keskuksessa tehtävän tutkimuksen kokonaiskustannuksen arvioidaan olevan noin 120 milj. euroa sisältäen ulkopuolista rahoitusta. Investointi jakautuu neljälle vuodelle ja synnyttää jatkoinvestointeja pilotti- ja demohankkeisiin. Keskus työllistää vuosittain noin 200 henkilöä. Tavoitteena on rakentaa uutta, ainutlaatuista vesiosaamista Suomeen ja luoda ympäristöteknologia-alan yrityksille uusia liiketoimintamahdollisuuksia.
VTT koordinoi Suomen ensimmäisen EU:n Concerto-mallikaupungin toteuttamisen
EU tukee kestävän energian mallikaupungin toteuttamista Lapualla viisi vuotta kestävässä Solution-projektissa. Tavoitteena on nostaa kaupungin energiaomavaraisuutta sekä lisätä energiatehokkuutta uusien ratkaisujen sekä energiaintegrointien ja -hallinnan avulla. Uusiutuvia energia-lähteitä tullaan hyödyntämään projektissa monipuolisesti ja innovatiivisesti. Myös energiatehokas rakentaminen ja rakennusten saneeraus saavat malliratkaisunsa Lapualla. Solution-projekti kuuluu EU:n seitsemännen puiteohjelman kokonaisiin yhdyskuntiin kohdistuviin Concerto-hankkeisiin.
Uusi teknologia tehostamaan logistiikkaa ja nopeuttamaan Venäjän ja Suomen välistä tavaraliikennettä
VTT on tutkinut Venäjän ja Suomen välisiä tavarakuljetuksia. Tulosten perusteella tavaraliikenteen kehittämiseksi tarvitaan logistiikkatiedon prosessien kehittämistä ja enenevää automatisointia. RFID-etätunnistejärjestelmien käyttöönotto hyödyttäisi koko toimitusketjua, asiakkaita ja viranomaistoimintaa maiden rajalla. Kehittäminen vaatii yhteistyötä ja sopimista eri standardien ja sovellusten käytöstä.
Kansainvälinen tietotekniikkahanke tähtää 20 %:n energiansäästöön
VTT on keskeinen partneri eurooppalaisessa ICT-hankkeessa vuosina 2010 - 2012, joka tähtää 20 %:n suoraan säästöön palvelinkeskusten ICT-laitteiston (palvelimet ja verkkolaitteet) sähkön kulutuksessa. Tavoitteena on kustannusten ja energian säästön lisäksi pienentää palvelinkeskusten hiilijalanjälkeä. Tähän mennessä energian säästämiseen on pyritty vain kehittämällä yksittäisiä ICT-laitteiston komponentteja energiatehokkaammiksi. FIT4Green-hanke ottaa huomioon koko ketjun asiakkaalta verkon kautta palvelinkeskukseen, jolloin koko ketjun energian kulutus voidaan optimoida yksittäisen laitteen sijasta.
Tulostamalla elektroniikkaa suoraan tuotteiden pintaan jo valmistusvaiheessa
Suoratulostuksella voidaan valmistaa ja yhdistää koneisiin, laitteisiin ja muihin tuotteisiin täysin uudella tavalla toiminnallisuutta ja älykkyyttä tuovia osia. Uusi teknologia, suoratulostustekniikka, tekee mahdolliseksi elektronisten osien, kuten antennien ja antureiden, tulostamisen erilaisiin tuotteisiin jo valmistusvaiheessa.
 Teknologiasta liiketoimintaa - sovellukset ja asiakashyödyt
VTT kehitti täysin kierrätettävän pakkauspinnoitteen elintarvike- ja lääkepakkauksia varten
VTT on kehittänyt ympäristöystävällisen pakkauspinnoitteen, joka tarjoaa erityisesti elintarvike- ja lääketeollisuudelle uuden tavan valmistaa täysin kierrätettäviä, ohuita, kevyitä ja tiiviitä pakkausmateriaaleja. Atomikerroskasvatus- eli ALD-reaktorilla toteutettu pakkauspinnoite estää erittäin hyvin kaasujen läpäisyn ja siksi se soveltuu hyvin elintarvike- tai lääkepakkauksiin.
Maitohappobakteerikäymisen avulla voidaan vähentää lisäaineiden tarvetta
Lisäaineiden käyttöä leivässä voidaan vähentää merkittävästi VTT:n kehittämällä menetelmällä. Samalla voidaan parantaa merkittävästi hapanjuurella tehdyn vehnäleivän makua, kuohkeutta ja säilymistä pehmeänä ilman kemiallisia lisäaineita. Menetelmä perustuu maitohappobakteereihin, jotka tuottavat hapanjuurikäymisen aikana leivontateknologisesti hyödyllisiä hydrokolloideja.
Vehnäleseen soveltuvuus leivontaan paremmaksi
VTT:n, Maastrichtin yliopiston ja TNO:n yhteisprojektin tulokset osoittavat, että entsyymien käyttö yhdessä hiivafermentaation kanssa muokkaa leseen rakennetta ja bioaktiivisten yhdisteiden biosaatavuutta. Leseiden bioprosessoinnilla voidaan parantaa niiden soveltuvuutta terveellisten ja aistittavalta laadultaan kuluttajia miellyttävien viljatuotteiden valmistukseen. Tutkimus on osa EU:n HEALTHGRAIN-projektia.
VTT:ltä langaton menetelmä koneiden vaurioiden varhaiseen paikannukseen
VTT kehitti yhdessä TTY:n kanssa koneiden vaurioiden paikantamiseen langattoman ja energiaomavaraisen menetelmän. Tämä mahdollistaa jatkuvan kunnonvalvonnan ja varhaisen puuttumisen vaurioihin. Suurten vahinkojen synty on mahdollista estää, koska vaurioihin pystytään puuttumaan jo heti särön syntyessä. Menetelmä on energiaomavarainen, eikä siinä tarvita paristoja, jotka edellyttäisivät vaihtoa. Mittauselektroniikka kerää tarvittavan energian esimerkiksi ympäristön värähtelystä. Menetelmää voidaan hyödyntää pyörivien, värähtelevien ja liikkuvien koneiden ja kuljetusvälineiden kunnonvalvonnassa.
Metsäbiojalostamosta uusia tuotteita
VTT koordinoi laajaa EU-hanketta, AFOREa, jossa kehitetään uusia, nykyiseen puunjalostusteollisuuteen ja tulevaisuuden puubiojalostamoon sopivia puuperäisten polymeerien ja arvokkaiden pienimolekyylisten yhdisteiden erotus-, fraktiointi- ja jatkojalostusteknologioita. Entistä tehokkaampi puun arvokomponenttien talteenotto puumaterialista ja sivuvirroista nykyisillä massatehtailla ilman häiriöitä pääprosessissa ja energiataseessa antaa tehtaille mahdollisuuden saada puuraaka-ainesta lisäarvoa massantuotannon lisäksi. Uudet erotus- ja talteenottoteknologiat ovat myös tärkeitä tulevaisuuden puubiojalostamoiden kannalta.
Dibitassut heräävät eloon ja muuttuvat kolmiulotteisiksi lisätyn todellisuuden teknologialla
Aller Media Oy hyödynsi 31.3. ilmestyvissä Katso- ja 7 päivää -lehdissä VTT:n kehittämää tekniikkaa, jolla lehden lukija voi herättää Dibitassu-animaatiohahmon eloon ja muuttaa se kolmiulotteiseksi web-kameran ja pelikäyttöön soveltuvan PC-näytön avulla. Dibitassut ovat suomalais- ja kiinalaislasten luomia koirahahmoja, jotka seikkailevat MTV3-kanavalla. VTT kehittää lisätyn todellisuuden (Augmented Reality, AR) teknologiaa, jossa digitaalinen informaatio yhdistetään käyttäjän näkymään todellisesta maailmasta. Teknologiaa voidaan hyödyntää painetun median lisäksi esimerkiksi sisustus- ja rakennussuunnittelussa sekä virtuaalisissa videoneuvotteluissa.
  Muuta ajankohtaista
Uusia julkaisuja
Tilaa RSS-syötteitä VTT:n ajankohtaisista asioista

Copyright VTT 2010 • Osoite: PL 1000, 02044 VTT • Puhelin: 020 722 111 • Faksi: 020 722 7001 • info@vtt.fi