Uutiskirjeet VTT:n verkkosivuilla >>

28.9.2010


VTT Uutiskirje

04 | 2010
Hyvä vastaanottaja, VTT:n uutiskirje sisältää koosteen ajankohtaisista tiede-, teknologia-, liiketoimintasovellus- ja tutkimusuutisista sekä VTT:n ajankohtaisuutisista. Niiden lisäksi tiedotamme tulevista tapahtumista ja uusimmista julkaisuista. Uutiskirjeen linkit johtavat VTT:n verkkosivuille.

Voit liittyä jakeluun tai halutessasi poistua siitä osoitteessa: http://www.vtt.fi/uutiskirje_tilaaminen.htm 

 Tiede - vaikuttavuus - teknologian mahdollisuudet
Biopolttoaineet eivät ole päästöttömiä: uusi menetelmä vaikutusten arviointiin
Ilmastonmuutoksen asiantuntija Johanna Kirkinen on tutkinut väitöstyössään VTT:llä erilaisten Suomessa käytettävien biomassa- ja turvepohjaisten polttoaineiden vaikutuksia ilmastonmuutokseen. Metsätähteiden vaikutus osoittautui pienimmäksi. Kirkinen esittää väitöksessään uuden ja poikkeuksellisen lähestymistavan polttoaineiden elinkaarilaskentaan kasvihuonevaikutusten arvioimiseksi.
 
Ulkomaiset toimijat vahvistamaan painetun älyn osaamista
Suomessa on viimeisten vuosien aikana kehitetty maailman johtavaa painetun älyn osaamista ja teknologioita. Invest in Finland ja VTT ovat aloittaneet yhteistyön teknologioiden kaupallistamisen nopeuttamiseksi ja suomalaisen osaamisen arvon nostamiseksi. Tavoitteena on hankkia ulkomaisia investointeja alan suomalaisiin yrityksiin ja saada ulkomaisia tahoja perustamaan tuotekehitys- ja tuotantoyksiköitä Suomeen.
 
Green VTT – Value from sustainability

Kestävää kehitystä tukevan asiantuntemuksen ja vihreän teknologian kysyntä lisääntyy nopeasti. Yrityksiltä odotetaan ratkaisuja niin maailman ympäristöongelmiin kuin yhteiskunnallisiin haasteisiinkin. Parhaat yritykset kääntävät ongelmat mahdollisuuksiksi. VTT:llä on pitkät perinteet vihreiden teknologioiden tutkimuksessa. Ensimmäisenä kokonaisvaltaisena toimenpiteenä toteutettiin vuosina 2002 - 2006 Clean World -teemaohjelma. Siinä kehitettiin kestävän kehityksen mukaisia teknologioita uusiutuvien energialähteiden käytön edistämiseksi, raaka-aineiden hyödyntämisen tehostamiseksi ja kasvihuonekaasujen määrän vähentämiseksi. Clean World -ohjelman jälkeen kasvava osuus VTT:n projekteista ja yhteistyöohjelmista on edistänyt ympäristön hyvinvointia lisäävien prosessien ymmärrystä ja kartuttanut innovaatiopotentiaalia kestävän kehityksen mukaiselle liiketoiminnalle.
Fuusioenergiatutkimus etenee Tampereella
VTT ja Tampereen teknillinen yliopisto (TTY) vastaavat maailman haastavimman energiahankkeen, ITERin, etähuoltojärjestelmien kehittämisestä. VTT:n ja TTY:n vastuulla on Ranskaan rakennettavan fuusiolaitoksen kriittisimpien osien huollon kehittäminen. Täyden mittakaavan testilaitteistolla hankitut kokemukset ovat hyviä ja työ jatkuu.
Pakokaasupäästöt ja energiankulutus nykyistä pienemmiksi raskaissa ajoneuvoissa
VTT tutkii raskaiden ajoneuvojen päästöjä ja energiankulutusta sekä niihin vaikuttamista. Tavoitteena on vähentää sekä päästöjä että polttoaineenkulutusta. Samalla tutkitaan mm. jälkiasennettavia pakokaasujen puhdistuslaitteita ja niiden todellista suorituskykyä. Ensi syksynä uusien ajoneuvojen tulee täyttää nykyistä luokkaa korkeampi Euro 5 -pakokaasupäästötaso. Tutkimuksessa on jo saatu Euro 3 -päästötasoisesta kaupunkibussista ns. retrofit - pakokaasujenpuhdistuslaitteiston avulla Euro 5 -tasoinen. Typen oksidipäästöjä vähentävä Proventia Emission Control Oy:n SCR-järjestelmä on koekäytössä Koiviston Auto konserniin kuuluvan Koskilinjat Oy:n autossa Oulussa.
VTT:n tekniikalla pinnasta kuin pinnasta monikosketusnäyttö
VTT on kehittänyt tekniikan, jonka avulla mistä tahansa tasopinnasta voidaan tehdä monikosketusnäyttö. Monikosketusnäyttöjen avulla useat käyttäjät voivat yhtäaikaisesti ohjata digitaalista tietojärjestelmää suoraan näyttölaitetta koskettelemalla ja liikuttelemalla käsiään näytön pinnalla. Tällöin käyttöliittymästä voidaan tehdä helppokäyttöinen ja intuitiivinen. Tekniikan avulla voidaan toteuttaa myös suuria, julkisiin tiloihin tarkoitettuja kosketusnäyttöjä. Tällainen oli esillä Shanghain maailmannäyttelyssä.
 Teknologiasta liiketoimintaa - sovellukset ja asiakashyödyt
SinnoBoK -innovointityökalu ohjelmistomarkkinoille
SinnoBoK on tietokantapohjainen käsikirja, jolla ohjelmistoyritykset pystyvät saavuttamaan uusia keksintöjä liiketoiminta-alueellaan. Ohjelmistoalalla markkinatilanteet muuttuvat tulevaisuudessa yhä nopeammin, joten uusien liiketoimintamallien kehittämisen merkitys kasvaa entisestään.
Sosiaalinen media tehostamaan käyttäjälähtöistä ohjelmistokehitystä
Sosiaalinen media tarjoaa yrityksille mahdollisuuden tuoda käyttäjät mukaan tuotteiden ja palveluiden kehittämiseen. VTT on kehittänyt toimintamallin sosiaalista mediaa hyödyntävälle käyttäjälähtöiselle ohjelmistokehitykselle yhdessä Movial Oy:n kanssa.
Valmista mallia yritysten kehittymiseksi palveluliiketoimintaan ei ole
Saatavilla oleva organisaatioita ja johtamista käsittelevä kirjallisuus tukee paremmin nykyisen liiketoiminnan parantamista kuin täysin uuden kehittämistä. Yrityskirjallisuus puolestaan kuvaa suurelta osalta muutoksen lopputulosta, ei sitä polkua, jonka kautta lopputulokseen päästiin. VTT:n, Aalto-yliopiston kauppakorkeakoulun ja Helsingin yliopiston tutkijat seurasivat 3 vuoden ajan yli 10 yrityksen muutosta tuote- ja tuotantokeskeisyydestä palveluliiketoimintaan. Tuloksena on ainutlaatuinen julkaisu, joka kuvaa myös yritysten hapuilua toimintansa uudistamisessa palveluliiketoimintaan. Uudistamisen ja johtamisen punaisena lankana on vuorovaikutus niin yritysten oman henkilöstön kuin asiakkaiden ja verkostokumppanien kanssa.
Uusi teknologia varoittaa välittömästi käyttöhenkilöstöä energiankulutuksen kasvusta ja sen syistä
VTT osallistuu hankkeeseen, jonka tavoitteena on parantaa merkittävästi pienen ja keskisuuren valmistavan teollisuuden energiatehokkuutta. Nykyisin teollisuus saa tietoa energiankulutuksestaan jälkijättöisesti. Älykäs teknologia mahdollistaa tosiaikaisen energiankulutuksen mittaamisen ja siten välittömän puuttumisen kulutukseen. Usein rajut muutokset energiakulutuksessa johtuvat prosesseissa tai koneissa olevista ongelmista. Yhdistämällä energiamittaustietoa tuotannosta ja kunnonvalvonnasta saataviin tietoihin voidaan etsiä myös syitä kulutuspiikkeihin ja korjata ne nopeasti. Järjestelmä hälyttää käyttöhenkilöstön sähköpostein tai tekstiviestein.
Uusia mahdollisuuksia tehokkaaseen koneiden värähtelyn ja melun hallintaan
VTT ja Oy Noisetek Ab ovat kehittäneet uusia menetelmiä koneiden värähtelyn ja melun hallintaan. Kehitystyön tuloksena syntyneen ELASTE-tuoteperheen korkean vaimennuskyvyn värähtelynvaimennustuotteet tarjoavat mahdollisuuden toteuttaa ja korvata nykyisin käytössä olevia vaimennusratkaisuja tehokkaammilla ja säädettävillä epoksipohjaisilla ratkaisuilla. Ne myös avaavat täysin uusia markkinoita sovelluskohteissa, joissa esimerkiksi rakenteiden keventämisen myötä esiin tuleville melu- ja värähtelyongelmille tulee löytää kustannustehokas ratkaisu.
Uusia menetelmiä biopolttoaineiden tuotantoon
VTT aloittaa yhteistyön biopolttoaineita ja -kemikaaleja tutkivan ranskalaisen Deinoven kanssa. Yhteistyö liittyy Deinol-hankkeeseen, jossa tutkitaan etanolin valmistusta selluloosasta. Hanke perustuu Deinoven tutkimuksiin Deinococcus-bakteerin käytöstä biopolttoaineiden valmistuksessa.
VTT mukana avaamassa Etelä-Amerikan logistiikan pullonkauloja
VTT ja kolme muuta eurooppalaista tutkimusorganisaatiota osallistuvat Etelä-Amerikan maiden tavarakuljetusten kehittämisen EU-rahoitteisessa ENABLE-hankkeessa. Onnistuessaan hanke alentaa kuljetuskustannuksia ja tehostaa Euroopan ja Etelä-Amerikan välistä tavaraliikennettä. Hanke perustuu eurooppalaisen osaamisen soveltamiseen Etelä-Amerikan tavaraliikennejärjestelmässä.
  VTT:n ajankohtaisuutisia
Anne-Christine Ritschkoff VTT:n tieteelliseksi johtajaksi
Filosofian tohtori, dosentti Anne-Christine Ritschkoffi on nimitetty VTT:n tieteelliseksi johtajaksi 1.9.2010 alkaen. Tieteellisenä johtajana Ritschkoff on VTT:n strategisen tutkimuksen johtaja. Hän seuraa tehtävässä Jorma Lammasniemeä, joka siirtyy osa-aikaeläkkeelle ja samalla senior adviser -tehtäviin.
VTT tarjoaa teoriaa ja valmennusta tulevaisuuden osaajille
Teknisten ja kaupallisten alojen osaajille suunnattu VTT:n uusi työelämälähtöinen innovaatiojohtamisen trainee-ohjelma tarjoaa mahdollisuuden liiketoiminta- ja innovaatio-osaamisen kehittämiseen haasteellisissa kansainvälisissä tutkimus- ja innovaatiotoiminnan tehtävissä. Ohjelman tavoitteena on kasvattaa osallistujien osaamista ja työkokemusta sekä kehittää Suomen elinkeinoelämän tarvitsemia laaja-alaisia teknologiaosaajia.
Työterveyslaitos ja VTT kumppanuuteen
Työterveyslaitos ja VTT ovat solmineet strategisen kumppanuussopimuksen 14.6.2010 Helsingissä. Kumppanuudessa korostuvat VTT:n rooli työelämässä sovellettavien teknologioiden kehittäjänä ja asiantuntijana sekä Työterveyslaitoksen rooli työelämän terveys- ja hyvinvointikysymysten asiantuntijana. Yhteistyön painopistealueiksi on valittu seuraavat kokonaisuudet: hyvinvointirakentaminen, terveysteknologia, tulevaisuuden energia-, ympäristö- ja turvallisuushaasteet ja työorganisaatio.
VTT:n tietopalvelupäällikkö Kirsi Tuomiselle Vuoden Tietojohtaja 2010 -tunnustus
Kirsi Tuominen palkittiin Vuoden Tietojohtaja 2010 -tunnustuksella ansioistaan kansainvälisen tietoalan vaikuttajana sekä tietojohtajuuden edelläkävijänä. VTT:n Tietoratkaisut on mukana vaikuttamassa VTT:n sisäisen tiedon hyödyntämiseen ja osaamisen globaaliin näkyvyyteen julkaisupalveluin sekä julkaisu- ja tutkimustietokannoin. VTT:n lisäksi Tietoratkaisujen asiakkaina ovat teknologiaintensiiviset yritykset ja julkinen sektori.
  Teknologia ja kuluttaja
Väitös: Matkapuhelimessa toimiva hyvinvointipäiväkirja tukee pitkäaikaista hyvinvoinnin hallintaa
VTT:n tutkija Elina Mattila on väitöskirjassaan tutkinut, miten matkapuhelimessa toimivalla hyvinvointipäiväkirjaohjelmalla, Wellness Diarylla, edistetään ja tuetaan työikäisten hyvinvointia. Käyttäjätutkimuksista saadut tulokset ovat olleet rohkaisevia. Aina mukana kulkeva matkapuhelin soveltuu hyvin monipuoliseen, jatkuvaan ja yksilölliseen terveyden ja hyvinvoinnin hallintaan. Hyvinvointipäiväkirjan pitkäaikaista käyttöä edistävät sen mukana pidettävyys, yksinkertaisuus, automaattinen palaute ja mukautuminen henkilökohtaisiin tarpeisiin.
Ihmiset tuotteiden ja palvelujen suunnittelun perustaksi
Onnistunut tuotteiden ja palvelujen suunnittelu lähtee kuluttajien elämän ja arjen ymmärtämisestä. Tuotteiden ja palvelujen suunnittelun tulisikin lähteä liikkeelle ihmisen ja teknologian vuorovaikutuskysymyksiä vakavasti pohtien. Näin lopputuloksena syntyy tuotteita ja palveluja, jotka aidosti helpottavat ihmisten elämää ja parantavat siten heidän elämänlaatuaan. Tällaiset tuotteet ja palvelut ovat myös helppokäyttöisiä. Yrityksille niistä voi tulla jopa myyntivaltti kansainvälisessä kilpailussa. Aihetta käsittelevän monitieteisen Theseus-projektin tuloksista on julkaistu ihmisen ja teknologian vuorovaikutussuunnittelua käsittelevä kirja nimeltä ”Ihminen ja teknologia. Hyvä vuorovaikutuksen suunnittelu”.
VTT:ltä ilmainen palvelu matkapuhelimen internetnopeuden mittaamiseen
VTT on julkistanut ilmaisen Mobiilimittari.fi-palvelun. Sillä matkapuhelinkäyttäjät voivat mitata matkapuhelimen liittymään liitetyn laajakaistan internetnopeutta ja tarkastella mittaustuloksia karttapohjalla verkkopalvelussa. Palvelu perustuu mobiilisovellukseen, jolla pystyy mittaamaan mobiililaajakaistan tarjoamaa käytännön internetnopeutta eli nopeutta, jolla www-sivuja haetaan internetistä. Matkapuhelimeen ladattu sovellus paljastaa yhteyden maksiminopeuden lisäksi tyypillisen ja alimman nopeuden tiedon lataukselle ja lähetykselle.
  Muuta ajankohtaista
Uusia julkaisuja
 

Copyright VTT 2010 • Osoite: PL 1000, 02044 VTT • Puhelin: 020 722 111 • Faksi: 020 722 7001 • info@vtt.fi