Sign In

Henkilöstö

VTT:n vuosikertomus 2016

#VTTPeople

Panostamme johtamisen ja esimiestyön kehittämiseen

Johtaminen ja hyvä esimiestyö ovat VTT:n menestyksen avainasioita. Osallistimme monipuolisesti koko organisaation uuden strategiamme luomiseen ja uudenlaisen johtamisen kehittämiseen. Järjestimme lisäksi kaksi esimiespäivää, joiden pääteema liittyi hyvään johtajuuteen ja tiimien kehittämiseen.

Esimiesperehdyttämisen sekä esimiesten valmiuksien kehittämisen lisäksi toteutimme varhaiseen puuttumiseen tähtäävän Aktiivisen välittämisen -roadshow:n ja otimme käyttöön sen tueksi sähköisen työkalun työhyvinvointikeskusteluja varten. Näihin ohjelmiin osallistui n. 160 esimiestä. Palautekulttuuria edistimme tarjoamalla Arjen hyvät keskustelut -verkkokurssin.


Työhyvinvointi on meille tärkeä menestystekijä

VTT:n tavoitteena oli lisätä yksilöiden hyvinvoinnin kokemusta työssä, kehittää esimiestyötä sekä yksinkertaistaa olemassa olevia prosesseja LEAN-ajattelumallin kautta. Tiimityöpajoissa työstettiin asioita mielen hyvinvoinnista, itsensä johtamisesta ja ajankäytöstä sekä erilaisuuden tunnistamisesta. Työpajoihin osallistuminen oli vilkasta, 92 tiimiä 120:stä lähti niihin mukaan. Muita hyvinvoinnin teemoja olivat mm. mindfulness sekä uni-, painonhallinta- ja niska/selkäryhmät. Loppuvuodesta otimme käyttöön sähköisen taukoliikuntasovelluksen Cuckoon. Voimavaravalmennusta tarjosimme erityisesti tuki- ja liikuntaelinsairauksien sekä jaksamishaasteiden ennaltaehkäisyyn.

  
Henkilöstön kehittäminen monipuolisin menetelmin

VTT:n menestys perustuu koko henkilöstön jatkuvaan oppimiseen. Työssäoppimisen lisäksi kehittämisohjelmat tähtäsivät erityisesti myyntitaitojen sekä projektityön valmentamiseen, jossa yhtenä tavoitteena oli IPMA C -sertifikaatin suorittaminen. Jatkoimme VTT:n sisäistä mentorointiohjelmaa, johon osallistui yli 30 mentorointiparia. Tämän lisäksi ensimmäinen yhteismentorointiohjelma saatiin päätökseen Aalto-yliopiston ja Yleisradion kanssa.

Kehityskeskusteluja uudistettiin, ja otimme mukaan erinomaisuuden ja vaikuttavuuden arviointimallin.


Hyvä työnantajakuva osaajien löytämisen edellytys

Työnantajamielikuvan vahvistamisen toimenpiteet painottuivat opiskelijoihin. Kasvatimme tunnettuutta heidän keskuudessaan mm. rekrytointimessuilla, opiskelijajärjestö­yhteistyöllä sekä kesätyökampanjalla. Lisäksi kehitimme ja aktivoimme someviestintää. Onnistuimme hyvin Vastuullinen kesäduuni -kampanjassa, ja VTT:lle myönnettiin Suurin listanousija -palkinto. Universumin ihannetyönantajarankingissa VTT ylsi tekniikan ja luonnontieteiden ammattilaisten keskuudessa sijalle 5 ja opiskelijoiden tutkimuksessa sijalle 8.

 
Palkitseminen tärkeä osa hyvää työntekijäkokemusta

Tavoitteenamme on oikeudenmukainen ja kannustava palkitsemisjärjestelmä. Aloitimme palkitsemisperiaatteiden ja palkitsemisen kokonaisuuden kehittämisen. Uudistuksen tavoitteena on selkiyttää palkitsemista sekä lisätä sen vaikuttavuutta. Tärkeimmäksi lyhyen aikavälin kannustimeksi nostamme tunnustuspalkkiot, joilla palkitsemme monipuolisesti huippusuorituksista käyttäen arvioinnissa VTT:n yhtenäisiä strategisia mittareita.


 

Ota yhteyttä
Asiakaspalvelu
Sähköpostiinfo@vtt.fi
Puhelin020 722 7070
Avoinna arkisin klo 9.00 - 11.00 ja 12.00 - 15.00